Geologie

Úvod do geologie

Technologie prací

Trhací práce při ražbě důlních děl
Ražba důlních děl
Otvírkové a přípravné práce
Dobývání uhlí
Dobývání rudných a nerudných surovin
Dobývání surovin v lomech

Technika

Vrtné práce pro geologický průzkum
Vrtání pro trhací práce malého rozsahu
Sbíjecí a klínovací kladiva
Důlní vrtné soupravy
Důlní nakladače
Brázdící a zásekové stroje
Dobývací kombajny
Dobývací pluhy, škrabáky, sbíjecí tělesa
Kontinuální způsoby ražení s mechanickým rozpojováním a odtěžováním
Pásová a žlabová doprava
Důlní vozy
Výklopníky
Důlní lokomotivy
Řetězová doprava
Lanová doprava
Vrátky
Posunovače, narážeče
Sýpy
Závěsné dráhy
Těžní zařízení a příslušenství
Zařízení pro zakládání vydobytých prostor
Stroje pro povrchové dobývání uhlí
Vrtání pro trhací práce velkého rozsahu v lomech
Lomová kolejová doprava
Trhací práce
Důlní ventilátory
Kompresory
Čerpadla
Důlní svítidla

Rudné úpravnictví

Drtiče pro hrubé drcení
Drtiče pro jemné drcení
Mlýny
Rošty
Síta
Rmutnice
Nálevky
Prolévky
Hřeblové třídiče
Praní
Vyklepávání a přebírání
Sazečky
Splavy
Magnetické rozdružovače
Elektrostatické rozdružovače
Zvláštní způsoby rozdružování
Flotace
Zahušťovače kalů
Filtrace
Amalgamace
Kyanizace

Uhelné úpravnictví

Drcení uhlí na menší frakce
Drcení uhlí pro uvolnění prorostliny
Drcení uhlí pro koksování
Roštové třídiče
Sazečky
Suché rozdružování
Mokré rozdružování

Zušlechťování a zpracování surovin

Koksovny
Aglomerace
Peletizace
Vysokopecní provoz železáren
Výroba oceli
Výroba vápna a cementu
Výroba kalcinované sody Solvayovým způsobem
Geotechnika
Speciální zemní práce ve stavebnictví