DŮLNÍ SVÍTIDLA

Základní rozdělení důlních lamp:

Rozdělení podle svítiva


Přenosná důlní svítidla

Acetylenová (karbidová) lampa

Karbidová lampa se skládá ze dvou nádob. Spodní je určena pro uložení karbidu (0,25 kg), horní je určena na vodu. Obě části jsou pevně spojeny pákovým nebo šroubovým zařízením. Voda je do spodní nádobky přiváděna po otevření šroubového ventilového vřetena. Tam působí na karbid vápníku za vývinu acetylenu. Acetylen je veden přes plstěný filtr k hořáku. Používají se hořáky štěrbinové nebo motýlové.

páková karbidka Friemann Wolf

Náplň 0,25 kg karbidu by měla vystačit na 10 hodin provozu lampy. Lampa váží kolem 1,2 kg. Svítivost lampy je 7 až 9 cd, pokud je opatřena reflektorem je soustředěná svítivost 18 cd a více.

Benzínová (Davyho) větérka

Lampa má plamen chráněný drátěným košem a používá se k měření obsahu metanu v důlním ovzduší. Princip spočívá v tom, že metan obsažený v důlních větrech podle svého množství prodlužuje plamen větérky. Plamen lampy nezapálí třaskavou směs metanu se vzduchem mimo lampu, pokud drátěné pletivo odnímá plameni tolik tepla, že se nerozžhaví na výbušnou teplotu třaskavé směsi. Pro zvýšení svítivosti je mezi hrnec lampy a drátěný koš vložen skleněný válec a pro zvětšení bezpečnosti je použito dvou drátěných košů. Lampa je uzavřena bezpečnostním uzávěrem a zapaluje se pomocí vestavěného zapalovače.

benzínová lampa Friemann Wolf benzínová lampa Friemann Wolf
aureoly benzínové lampy

Elektrická svítidla s kyselinovým akumulátorem

Elektrody akumulátoru jsou vytvořeny jako válcovité olověné mřížky nebo trubičky. Kladná elektroda je vyplněna směsí Oxidu olovnatého a ordoolovičitanu olovnatého, záporná elektroda je tvořena houbovitým olovem. Elektrolyt je zředěná kyselina sírová. Při nabíjení se kyselina koncentruje, při vybíjení ředí.

Aby se zabránilo nebezpečí vylití elektrolytu, byly zavedeny akumulátory s rosolovitým elektrolytem, tvořeným kyselinou sírovou a vodním sklem (oxid sodný + oxid křemičitý + voda).

Působením elektrolytu na elektrody dochází k jejich úbytku. Olověné akumulátory nevydrží více jak 300 až 400 nabití a vybití.

Obyčejné svítidlo s olověným akumulátorem váží asi 2,25 kg, s pevným elektrolytem 2,5 kg. Životnost je podle četnosti nabíjení maximálně 2 roky.

lampa s kyselinovým a alkalickým akumulátorem

Elektrická svítidla s alkalickým akumulátorem

Alkalický akumulátor se skládá z kladné elektrody, kterou tvoří niklový plech, do kterého je vlisován hydroxid niklitý. Záporná elektroda je tvořena železným plechem nebo niklovým plechem, do kterého je vetřeno kadmium. Jako elektrolyt se používá hydroxid draselný, případně sodný, s přídavkem hydroxidu lithného jako stabilizátoru. Tento akumulátor má malé napětí 1,2 V, proto je v lampách několik článků.

lampa s alkalickým akumulátorem lampa s alkalickým akumulátorem

Žárovka svítidla je umístěna buď ve vrchní části lampy pod krytem z rýhovaného skla, nebo v samostatném reflektoru, který se umísťuje na přilbu. U lamp pro důlní techniky je reflektor v přední části svítidla a má posuvnou parabolu pro možnost zaostření paprsku.

lampa pro důlní techniky

Pevná důlní svítidla

Kromě klasických žárovkových, zářivkových a výbojkových lamp v nevýbušném prostředí pro nebezpečné prostředí se používají magnetoelektrická svítidla poháněná stlačeným vzduchem.

Toto svítidlo se skládá z pouzdra z hliníkové slitiny, v němž je umístěna vzduchová turbínka, na jejímž hřídeli je upevněn elektrický generátorek pro střídavý proud. K tělesu generátoru je připevněna část se žárovkou a ochranným skleněným zvoncem, který je ještě chráněn klíckou. Vzduchová turbínka má 11 000 otáček za minutu, generátorek má napětí 6 až 8 V, 12 nebo 24 V a žárovky mají příkon 40, 50 nebo 60 W. Vyrábějí se i svítidla ze zářivkou.

magnetoelektrické svítidlo na tlakový vzduch

Důlní svítidla Páková karbidka
  Benzínová větérka
  Benzinová větérka
  Aureoly benzinky
  Kyselinový a alkalický akumulátor
  Lampa s alkalickým akumulátorem
  Lampa s alkalickým akumulátorem
  Ruční akumulátorová lampa
  Vzduchová magnetoelektrická lampa