Drtiče pro jemné drcení

Válcový drtič

Válcové drtiče se vyrábějí s válci hladkými, rýhovanými nebo ostnatými válci. V rudném úpravnictví se používají drtiče s hladkými válci..

Dva hladké válce se otáčejí proti sobě, čímž je mezi ně vtahována rubanina, a to třením vyvolaným její váhou. Při stejné velikost drtících válců, a tím i stejné obvodové rychlosti, je rubanina drcena rozmačkáváním. Při různém průměru drtících válců je i obvodová rychlost rozdílná a rubanina je drcena rozmačkáváním a rozmělňováním.

Válcové drtiče se zhotovují buď s oběma válci pevně upevněnými, častěji však s jedním válcem pevným a druhým posunovatelným ve vodorovném směru, kdy lze měnit velikost výstupní štěrbiny atím i velikost drcení rubaniny. Proti vniknutí značně tvrdého tělesa je drtič chráněn tak, že jeden válec je upevněn táhly s pružinami, které případně povolí a oddálí válce od sebe.

válcový drtič s hladkými válci

Symonsův kotoučový drtič

Tyto drtiče se vyrábějí v horizontálním nebo vertikálním provedení.

řez Symonsovým kotoučový mhorizontálním drtičem

Vnější mlecí kotouč A je upevněnn nepřímo na dutém hřídeli C, který je poháněn řemenicí D. Vnitřní mlecí kotouč B je na plném hřídeli, umístěném v dutém hřídeli C. Plný hřídel je na straně kotouče usazen v polokulovitém ložisku, druhý konec je uložen ve výstředně usazeném pouzdru E, takže hřídel a s ním kotouč B jsou vedeny nuceně výstředně. Pomocí řemenice F vykonává plný hřídel výstředný pohyb v opačném směru. Tím se dosáhne toho, že vzdálenost obou mlecích kotoučů A a B se mění v různých polohách podle zvolené výstřednosti. Rubanina je drcena stupňovitým tlakem mezi kotouči A a B.

Drtiče se hodí pro drcení suchého, středně tvrdého, nepříliš houževnatého materiálu. Musí být před ně předřazen magnetický separátor železa (proti vniknutí mezi kotouče).

Symonsův kuželový drtič

Symonsův kuželový drtič

Jedná se o kombinaci Symonsova vertikálního kotoučového drtiče a normálního kuželového drtiče.

řez Symonsovým kuželovým drtičem

Spodní část hlavního hřídele 22 je volně uložena ve výstředně vrtané objímce 3. Tato objímka je na horním konci spojena s ozubeným kuželovým kolem 4, poháněným ozubeným kuželovým kolem 6. Ozubené kolo 6 je upevněno na vodorovném hřídeli 5, který je poháněn motorem. Vlastní pohyblivý drtící kužel 10, upevněný na hřídeli 22, má spodní ložiskovou plochu kulovitou 9. Ta spočívá na kulovité nosné plošce 8. Drtící kužel 10 nese mlecí desky 11. Tyto desky mají kuželovitý tvar se sklonem 45 stupňů. Naproti tomu je pevný kuželový plášť 12, vytvořený z více pláťových segmentů a pokrytý mlecími deskami 13. Tento plášť je současně spojen s vnější konstrukcí drtiče 17 řadou kolem dokola uspořádaných pružin s nastavitelným tlakem. Tyto pružiny umožňují nadzvednutí drtícího pláště při vniknutí cizího tvrdého tělesa do stroje. Pomocí kuželového ozubeného soukolí se uvádí do pohybu objímka s volně výstředně uloženým spodním koncem svislého hřídele. Ten vykonává krouživý pohyb, střídavě se přibližuje a vzdaluje od drtícího pláště a tím je materiál drcen. Na horním konci svislého hřídele je připevněn podávací talíř 23, který rovnoměrně rozvádí drcený materiál do stroje.