Sazečky

Všeobecně je princip sazeček popsán v oddíle o rudném úpravnictví.

Méguinova pístová sazečka

Jedná se vlastně o dvě spojené sazečky. Rozdružované uhlí je přiváděno na síto, kde je rozdružováno podle specifické váhy. Jaloviny propadají štěrbinou, která se dá nastavit na patřičnou velikost, do spodní části skříně, kde je umístěn šnekový dopravník jalovin. Tato sazečka je řešena pro odvod uhlí přepadem nebo podložkou podle velikosti tříděného uhlí.

Méguinova sazečka

Braunsova sazečka

Tato sazečka je konstruována podobně jako Méguinova, jen s tím rozdílem, že se píst pohybuje pod sítem. Odvod je řešen přepadem nebo podložkou.

Braunsova sazečka

Schüchtermannova – Kremerova sazečka

Jedná se o klasický systém. Jsou to vlastně dvě sdružené dvousítové sazečky.

Schüchtermannova - Kremerova sazečka

Baumova sazečka

Tato sazečka je řešena se vzduchovým pohonem. Místo pístu je nad hladinu střídavě přiváděn a vypouštěn tlakový vzduch, který tak pohybuje vodní hladinou.

Baumova sazečka