DŮLNÍ VRTNÉ SOUPRAVY

Vrtné soupravy

podvozek

 

VRTNÉ SOUPRAVY PRO RAŽBU VODOROVNÝCH NEBO UKLONĚNÝCH OTVÍRKOVÝCH DĚL

Vrtná souprava je tvořena podvozkem, nosnou konstrukcí vrtací jednotky, vrtací jednotkou (lafetou) posuvným zařízením se saňovým vrtacím kladivem a ovládacím kloubem posuvného zařízení. K vrtné soupravě patří také poháněcí agregát, ovládání a některé další příslušenství. Ovládací kloub umožňuje nastavit polohu lafety s vrtacím kladivem do příslušné polohy. Posuvné zařízení přitlačuje vrták do vrtu. Používá se systém pneumatický a hydraulický. Pneumatický systém umožňuje pružný chod kladiva.

vrtný vůz Hausherr BWH II

Příklepná saňová vrtací kladiva pro vrtné soupravy se používají s nezávislou rotací. To umožňuje podle povahy horniny nastavit samostatně sílu a rychlost příklepu a rychlost otáčení vrtáku ve vrtu.

Konstrukční varianty vrtných vozů Ingersoll - Rand

Typ

Plocha profilu m2

Počet jednotek

Počet manipul. plošin

Podvozek

Délka

m

Šířka

m

Výška

m

BROKKE

40 - 100

4 - 6

1 - 2

Kolový tažený přívěs

11,0

2,8

2,9

GANTRY

neomezená

libovolný

 

Samohybný kolejový, pásový

x

x

x

T - CAR

13 - 50

2

1

Samohybný kolový

9,5

2,5

2,9

DRIFTMASTER

max. 50

2 - 3

 

Samohybný kolový

9,5

2,5

2,9

T - JUMBO

13 - 50

2 - 3

1

Sesamohybný kolový, kolejový

8,55

2,5

2,4

CRAWLER - JUMBO

10 - 62

1 - 2

 

Samohybný pásový

7,2

2,9

7,4

GALLIC

5 - 28

1 - 3

 

Nesamohybný kolejový

8,25

1,55

1,55

GOTHIC

5 - 14

2 - 3

 

Nesamohybný kolový, kolejový

7,6

1,55

1,55

CORSICA

8 - 11

2

 

Samohybný kolejový

6,45

1,98

2,25

x podle počtu a umístění vrtacích jednotek

vrtná souprava IR Brokke vrtná souprava IR Gantry
vrtná souprava IR T - Car vrtná souprava IR Drift Master
vrtná souprava IR T- Jumbo vrtná souprava IR Crawler - Jumbo
vrtná souprava IR Gallic vrtná souzprava IR Gothic
vrtná souprava IR Corsica

Parametry vrtacích vozů různé konstrukce

Typ

Výrobce

Země

Druh pojezdu

Druh podvozku

Počet vrtacích jednotek

Délka

m

Šířka

m

Výška

m

BAS 2 - 300

STG

Švýcarsko

nesamohybný

kolový

2

8,27

1,51

1,66

2 MR 500

Tamrock

Finsko

nesamohybný

kolejový

2

7,7

1,33

2,05

BU 141

Alimak

Švédsko

samohybný

kolový

1

6,5

1,7

2,0

VV - 4

VZUP

ČR

nesamohybný

kolejový

4

5,3

1,92

2,0

 

vrtná souprava BU 1

Parametry vrtacích vozů různé konstrukce s kolovým kloubovým podvozkem traktorového typu s naftovým motorem

Typ

Výrobce

Země

Počet vrtacích jednotek

Délka

m

Šířka

m

Výška

m

Rychlost

km/hod.

Výkon motoru k

Váha

t

Boomer 131

Atlas Copco

Švédsko

3

12

2,33

2,7

14

118

23

Boomer 121

Atlas Copco

Švédsko

2 - 3

11,8

2,2

2,6

20

90

18,6

Minimatic

Tamrock

Finsko

2

9,3

1,55

1,78

6

55

9,5

Serpent Drillmobile

Joy

USA

2 - 3

10,6

2,4

2,1

10

100

15,8


VRTNÉ SOUPRAVY PRO RAŽBU SVISLÝCH OTVÍRKOVÝCH DĚL

Konstrukce těchto vrtných souprav je řešena pro nasazení v libovolném místě ražené šachty, hlavně v jejím středu. Rám je buď postaven na počvě ražené šachty nebo řešen jako závěsná konstrukce, umístěná na povalu. V některých případech byla vrtná souprava upevněna na výložnílu drapákového nakladače.

vrtná souprava SMBU 1

vrtná souprava Air Brake

VRTNÉ PLOŠINY PRO RAŽBU KOMÍNŮ

Používají se systémy s plošinou pojíždějící po kolejnici ukotvené ve stěně raženého komína nebo závěsné plošiny.

Základem samohybných razících plošin s pojezdem je speciální vodící a nosná kolejnice zakotvená svorníky v boku komína. Po ní se pohybuje razící plošina vybavená samostatným pojezdovým ústrojím se vzduchovým nebo elektrickým pohonem. Vodící kolejnice se skládá podle podmínek ražení z přímých nebo zakřivených sekcí přírubově spojovaných. Sekce o různé délce se kotví do boku komína kotevními svorníky, a to z pracovní plošiny. Konstrukcí kolejnice je veden stlačený vzduch a voda pro vrtací kladiva. Horní konec kolejnice se při trhací práci chrání krytem s tryskami pro účinné odvětrání čelby po odstřelu. Stlačený vzduch nebo elektrický proud k pojezdovým motorům plošiny se vede hadicí nebo kabelem, automaticky odvíjeným a navíjeným navijákem na spodní chodbě. Obdobně je vybaven servisní výtah. Pro ražení větších profilů je možno plošinu stavebnicově zvětšovat, případně měnit její sklon vůči kolejnici při ražení šikmých komínů. Stejně tak je vybavena i plošina dopravní. Zabezpečení plošiny je tvořené provozní brzdou pro zadržení plošiny na vodící kolejnici, stavitelná bezpečnostní brzda (pro spouštění plošiny) a pojistné záchytné zařízení. Pohon je tvořen dvěma motory, které pohánějí přes šroubovou převodovou skříň tři ozubená kola zabírající do čepového hřebenu vodící kolejnice.

Závěsné razící plošiny jsou obvykle řešeny jako samohybné. Pohyb plošiny umožňuje vrátek, umístěný ve spodní části její konstrukce a dálkově ovládaný z dopravního prostoru plošiny. K pojezdu se používá pomocné lano spouštěné se zátěžným závěsem po každém odstřelu pomocným vodícím vrtem prostřednictvím horního zajišťovacího vrátku. Ve svislém komínu je plošina zajištěna v pracovní poloze pneumatickými rozpěrami umístěnými v její horní části a dále pomocnými zajišťovacími řetězovými závěsy na kotevních svornících. V šikmém komínu vede plošinu jednoduchá kolejnice uchycená svorníky v nadloží. Stlačený vzduch se přivádí k motoru vrátku plošiny a pro vrtací kladiva hadicí automaticky navíjenou navijákem na spodní chodbě.

Parametry razících plošin různé výroby

Typ

STH - 5

KPRS - 1

Jora

Výrobce

Alimak

---

Atlas Copco

Země

Švédsko

Rusko

Švédsko

Délka mm

1045

1150

1500

Šířka mm

1600

1200

1500

Výška mm

2200

1900

3200

Druh pohybu

po kolejnici

po kolejnici

závěsná

Max. pracovní výška m

200

80

100

Nosnost plošiny kg

690

500

500

Rychlost nahoru m/min.

9 - 18

12

5

Rychlost dolů m/min.

Max. 30

15

7

Váha t

1,05

21,0

1,20

 

razící plošina Alimak STH 5

 

razící plošina Atlas Copco Jora


VRTACÍ SOUPRAVY PRO RAŽBU KOMÍNŮ DLOUHÝMI VRTY

Podstatou dané technologie je navrtání horninového bloku mezi dvěma patry soustavou dlouhých rovnoběžných vrtů a postupné provedení trhacích prací směrem zespoda nahoru v různě dlouhých záběrech v závislosti na geologických podmínkách. Veškeré práce se provádějí z horní chodby. Pro ražbu se používají speciální vrtné soupravy.

Konstrukce soupravy je ustavena přesně ve směru raženého komína pomocí rozpěrného hydraulického sloupu rozepřeného mezi počvu a strop. Na tomto sloupu je upevněno otočné rameno s vrtacím kladivem. Odvrtat lze plochu o maximálním průměru 3400 mm, uprostřed zůstává neodvrtatelná plocha o průměru 860 mm.

Parametry vrtací soupravy Simba 5 Atlas Copco

Typ vrtacího kladiva BBE 57 - 00
Délka nástavných vrtacích tyčí mm 1800
Průměr vrtů mm 64 - 152
Délka vrtů m max. 50
Možnost sklonu vrtů o 75 - 90
Minimální výška vrtací komory mm 3600
Maximální průměr výlomu mm 4000
Maximální vzdálenost obrysových vrtů od středního sloupu mm 1700
Maximální rozměry čtvercového komína mm 2400 x 2400
Minimální vzdálenost vrtů od nosného sloupu mm 4300
Hmotnost nosného sloupu a rámu kg 1100
Hmotnost posuvného zařízení s kladivem kg 400
Hmotnost hydraulického ovládání kg 100
Celková hmotnost kg 1600

VRTNÉ SOUPRAVY PRO VEDENÍ DOBÝVACÍCH PRACÍ

Na rozdíl od vrtných vozů pro ražbu otvírkových děl, u kterých se počítá s častým přemisťováním a pohybovými možnostmi vrtacích jednotek, u souprav pro vrtání při hromadném dobývání se předpokládá pouze odvrtávání skupin různě směrově orientovaných vrtů v dané rovině. Základní funkční pohyb vrtacích saní s kladivem se omezuje na jednoduchý posuv nebo natáčení kolem konstantní osy za účelem vrtání paralelních, vějířových nebo paprskovitých vrtů.

U nosné konstrukce se předpokládá hlavně stabilizace lafety s vrtacím kladivem, protože se většinou jedná o značně dlouhé vrty.

Lehlá vrtací kladiva se používají pouze pro jednoduché vrtací soupravy při vrtání kratších vrtů. Pro soupravy pro vrtání dlouhých produkčních vrtů (6 - 80 m) jsou používána vrtací kladiva se zvětšeným kroutícím momentem a možností reverzace otáčení vrtného soutyčí. Plně se zde uplatňují kladiva se separátní rotací.

Pro odstranění ztráty přenosu energie úderu nástavným soutyčím u saňových vrtacích kladiv se částečně přešlo na vrtání ponornými vrtacími kladivy. Vrtací kladivo je umístěno na konci soutyčí na dně vrtu většího průměru (100 mm). Rotaci zajišťuje motor na saních vrtné soupravy, která též vyvozuje potřebný přítlak vrtacího kladiva do vrtu.

Typ zařízení

Výroba

Počet vrtacích jednotek

Délka vrtů m

Průměr vrtů mm

Směr vrtání

Situování vrtů

Nosná konstrukce

PT 29 PT 36

ČR Rusko

1

6

32 - 40

vertikálně a šikmo dovrchně

Jednotlivé vrty

Pneumatická vzpěra

VS 1

ČR

1

6

32 - 40

Vertikálně a šikmo dovrchně

Jednotlivé vrty

Pneumatický nosný a rozpěrný válec

PK 29

ČR

1

10 - 12

35 - 45

libovolně

Vějířové nebo paprskovité vrty

rozpěrný sloup s příčníkem

TB 1

Rusko

1

50 - 80

105

libovolně

vějířové nebo paprskovité vrty

rozpěrný sloup s příčníkem

BUA 21 PK 60

Švédsko / ČR

1

20 -25

50 - 70

libovolně

Vějířové nebo paprskovité vrty

2 rozpěrné sloupy s příčníkem

Simba 12 Alimak

Švédsko / Švédsko

1

3 - 10

32 - 40

Vertikálně a šikmo dovrchně

Dovrchní vějířové vrty

Podpěrná konstrukce nebo kloubové uložení

Simba - Junior PK 1000

Švédsko

Finsko

2

20 - 25

50 - 70

libovolně ve vertikální rovině

Vějířové nebo paprskovité vrty

dvousloupová

WRDJ 4 BUV 2

USA Rusko

1 - 2

20 - 30

50 - 70

libovolně ve vertikální rovině

Dovrchní vějířové vrty

nosná konstrukce s ramenem

Simba 300 DUO

Švédsko Finsko

2 - 3

20 - 30

50 - 70

Vertikálně a šikmo dovrchně

Dovrchní paralelní a vějířové vrty

Nosná konstrukce s ramenem

Groundhog

Švédsko

2

3

32 - 40

libovolně

paralelní a vějířové vrty

závěsná vrtací jednotka

Pomocná zařízení pro dovrchní vrtání

Teleskopická vrtací kladiva patří mezi ruční vrtací prostředky, u kterých pneumatická vzpěra v ose kladiva umožňuje osový přítlak při dovrchním vrtání a současně pracovní stabilizaci daného zařízení. Pro větší výšky dobývek se pro účely podvrtávání používají v omezeném rozsahu vrtací sloupy. Základem je pneumaticky rozepřený sloup, který je současně vodícím a posuvným zařízením lehkého vrtacího kladiva. Nedostatkem je obtížnější manipulace při přemisťování sloupu a jeho ustavování do pracovní polohy.

Parametry vrtacího sloupu VS 1

  • VS 1 A na kolejovém podvozku
  • VS 1 B na kolovém podvozku
  • VS 1 C bez podvozku
hmotnost soupravy VS 1 A, VS 1 B s kladivem VKS 29 kg

180

hmotnost soupravy VS 1 C s kladivem VKS 29 kg

140

hmotnost sloupu kg

50

hmotnost lafety kg

38

hmotnost ovladače s přívodem kg

24

hmotnost kladiva VKS 29 kg

29

hmotnost podvozku kg

40

spotřeba vzduchu m3/min.

4

zdvih rozpěrného pneuválce mm

1150

maximální přítlačná síla N

2740

rozsah rozepření sloupu mm

1710 - 3560

rozsah výšky horizontálního ustavení osy vrtu mm

645 - 2795

posuv kladiva po lafetě mm

1515

podélný posuv lafety vůči rozpěrnému sloupu mm

725

celkový zdvih vrtacího kladiva mm

2240

maximální přítlak na vrtací kladivo N

1450

výška zasunutého rozpěrného sloupu mm

1710

celková délka lafety mm

2420

 

Sloupové vrtací soupravy

Soupravu tvoří jeden nebo častěji dva rozpěrné sloupy, rozepřené mezi strop a počvu vrtací chodby. Na sloupech je umístěn v křížových objímkách přesuvný příčník. Posuvné saně s vrtacím kladivem jsou upevněny na příčníku další objímkou, která umožňuje natáčení saní do libovolného směru

 

Parametry sloupových vrtacích souprav různé výroby

Typ vrtací soupravy PK 29 PK 60 BUA 21-7 BUA 21-9 TP 3000 BU 70 A KBU 50
Výrobce Permon Permon Atlas Copco Atlas Copco Tamrock SOZ SOZ
Země ČR ČR Švédsko Švédsko Finsko Rusko Rusko
Počet sloupů 1 2 2 2 2 2 2
Min. Výška mm 2100 1800 2000 2600 2835 2000 2175
Max. Výška mm 2700 2900 2800 3400 4225 3000 2575
Výsuv sloupů mm 600 1100 800 800 1390 1000 400
Délka příčníku mm   2500 1500 1500 1500 - 3500 1200  
Zdvih posuvu mm 1600 1490 1800 1800 2000 800 1430
Typ posuvu vřeteno vřeteno vřeteno vřeteno řetěz vřeteno vřeteno
Síla posunu kp 200 500 775 775   1000 1000
Váha sloupu kg     174 204      
Váha posuv. Zař. kg     112 112 220    
Celková váha kg 275 500       720 500

 

Lehké důlní vrtací soupravy

Lehká zařízení pro dovrchní vrtání jsou pro snadnější přemísťování umístěna na jednoduchém ručně ovládaném dvoukolovém podvozku. Vrtací saně jsou zpravidla sklopné v určitém rozsahu jak v podélné ose soupravy pro dovrchní vrtání vertikálních až šikmých vrtů, tak stranově výkyvné pro vrtání vějířových vrtů. Tyto pohyby zajišťují hydraulické válce. Pro vrtání většího počtu vrtů se používají soupravy se dvěma vrtacími jednotkami.

Nejrozšířenější vrtná souprava Simba Junior Atlas Corpo je tvořena dvěma samostatnými jednotkami sloupové konstrukce s přesunem po lyžinách pomocí vrátku. Vrtací saně se natáčejí ručně v příčné rovině v rozsahu 360o po pomocném kruhovém vedení. V požadované pracovní poloze se saně mechanicky na vedení stabilizují. Aby jeden pracovník mohl obsluhovat obě jednotky, je mezi nimi pomocný stojan s vrtacími tyčemi, ovládacími panely, rozvodem vody a tlakového vzduchu.

Parametry lehkých zařízení pro dovrchní vrtání různé výroby

Typ zařízení

Simba 12

LT 2 A

BVFoI

BVS

BVM

BVA

BVU

Výrobce

Atlas Copco

Tamrock

Alimak

Alimak

Alimak

Alimak

Alimak

Země

Švédsko

Finsko

Švédsko

Švédsko

Švédsko

Švédsko

Švédsko

Druh vrtů

dovrchní vějířové

dovrchní vějířová

paprskovité

dovrchní vějířové

dovrchní vějířové

dovrchní vějířové

dovrchní vějířové

Délka mm

2800

2500

2200

3100

2400

2500

2100

Šířka mm

1400

2420

1100

850

1000

1170

1050

Výška mm

2300

1340

2600

1300

1700

2150

1000

Zdvih posuvu mm

1600

podle typu

1200

1200

800

1200

1200

Podvozek

kolový

lyžinový

kolový

Kolový kolejový

kolový

kolový

kolový

Celková váha kg

420

podle typu posuvu

320

250

300

300

200

Parametry důlní vrtací soupravy Simba Junior Atlas Copco

Vertikální rozpěrné sloupy minimální výška mm

2200

  maximální výška mm

3800

Horizontální rozpěrná opora minimální šířka soupravy mm

2500

  maximální šířka soupravy mm

3700

Maximální délka vrtací jednotky v dopravní poloze mm

2210

Maximální šířka vrtací jednotky v dopravní poloze mm

2600

Vrtací chodba minimální profil m

2,75 x 2,75

  maximální profil m

3,35 x 3,35

Pracovní zdvih vřetenového posuvného zařízení mm

1220, 1830

Hmotnost částí soupravy konstrukce vrtací jednotky kg

450

  stojan s ovládacími panely kg

300

  posuvné zařízení se vzduchovými čelistmi a vrtacím kladivem kg

209

Rozměry stojanu s ovládacími panely délka mm

2100

  šířka mm

1200

  výška mm

1900

 

vrtná souprava Simba Junior Atlas Copco

Těžké důlní vrtací soupravy

Zařízení této skupiny jsou téměř převážně vybavena samohybným pojezdem, zpravidla bezkolejovým. Všechny funkční pohyby jsou zajišťovány hydraulicky s dálkovým ovládáním ze stanoviště obsluhy. Soupravy většinou umožňují vrtat několik vrtů najednou.

Parametry těžkých vrtacích souprav různé výroby

Typ

Simba II

Simba II R

Simba 24

BUV 2

SBU 70

Twinring

Výrobce

Atlas Copco

Atlas Copco

Atlas Copco

   

Tamrock

Země

Švédsko

Švédsko

Švédsko

Rusko

Rusko

Finsko

Počet vrtacích jednotek

1

1

2

2

1

2

Minimální rozměry vrtací chodby m

2,7 x 2,5

2,9 x 2,5

4,0 x 3,0

2,5 x 2,5

2,5 x 2,5

3,5 x 3,5

Podvozek

kolejový nesamohybný

kolový samohybný

kolový samohybný

pásový samohybný

pásový samohybný

kolový samohybný

Rozsah vrtání

dovrchní vějířové a paralelní vrty

dovrchní vějířové a paralelní vrty

dovrchní vějířové vrty

paprskovité vrty

paprskovité vrty

paprskovité vrty

Celková váha kg

1600

2800

3670

4500

3400

 

Parametry důlních vrtacích souprav Ingersoll - Rand pro vrtání dlouhých vějířových vrtů

Typ

WRDJ 4

TRDJ 2

WRDJ 3

Počet vrtacích jednotek

2

1

2

Rozsah natáčení vrtací jednotky kolem podélné osy

360o

360o

2 x 60o

Typ posuvného zařízení

vřetenové

vřetenové

vřetenové

Typ saňového vrtacího kladiva

URD 475U, D 475A

URD 475U, D 475A

URD 475U, D 475A

Typ podvozku

samohybný kolový

samohybný pásový

samohybný kolový

Maximální délka mm

3500

4250

5250

Maximální šířka mm

1700

1500

2200

Maximální výška mm

2900

2250

1850

rozměry v dopravní poloze

 

Speciální víceúčelové důlní vrtací soupravy

Jedná se o vrtné soupravy pojíždějící po stropní zabudované kolejnici jako razící plošiny. Používají se pro hromadné dobývání výstupkovou metodou nebo její modifikací. Další jejich použití je při ražbě šikmých důlních děl.

Vrtnou soupravu tvoří:

Pracovní cyklus při výstupkovém dobývání začíná postupným zabudováním nosné drážky jejím kotvením ve stropu předchozího výstupku přímo pomocí vrtné soupravy, a to po přeložení přechodového oblouku ze servisního komína do prostoru dobývky. Po dosažení konce bloku probíhá vlastní dobývání dalšího výstupku, a to při postupu opačným směrem. Vrtacími jednotkami se odvrtá dovrchními vrty odpovídající směrná délka bloku na danou šířku ložiska. Po přípravě vrtů k odstřelu se příslušný úsek nosné drážky demontuje a vrtná souprava se odsune do servisního komína, odkud se provede odstřel. Rozpojená hornina se přitom těží výpustným systémem nezávisle na průběhu dobývání.

Při ražení šikmých dovrchních důlních děl do úklonu 45o je použito širšího komplexu zařízení, jehož základem je vrtná souprava pojíždějící po nosné drážce. Doplňuje ji škrabákové nesamohybné nakládací zařízení a zásobníkový samohybný kyvadlový vůz, dálkově ovládaný a vyprazdňovaný ve spodní těžní chodbě do dalšího dopravního zařízení. Při větším sklonu se rubanina odklízí samospádem.


Důlní vrtné soupravy Hausherr BWH II
pro ražbu vodovných nebo Ingersoll Rand Brokke
ukloněných otvírkových děl Ingersoll Rand Gantry
  Ingersoll Rand T - Car
  Ingersoll Rand Drift Master
  Ingersoll Rand T - Jumbo
  Ingersoll Rand Crawler Jumbo
  Ingersoll Rand Gallic
  Ingersoll Rand Gothic
  Ingersoll Rand Corsica
  BU 1
Důlní vrtné soupravy SMBU 1
pro ražbu šachet Air Brake
Vrtné soupravy pro dobývání Simba Junior Atlas Copco
Razící plošiny Alimak STH 5
  Jora Atlas Copco