Hřeblový proudový třídič Dorr

Tyto přístroje se používají hlavně ve flotačních úpravnách společně s kulovými mlýny, kde slouží k odtřídění nedomleté frakce, která je vedena zpět do mlýna.

Třídič se skládá ze čtyřboké železné jímky se skloněným dnem. V ní se pohybuje jedno nebo dvě hřebla. Pohyb těchto hřebel je ve směru podélné osy jímky, a to tak, že při pohybu k hornímu okraji hrnou odtříděná zrna a při pohybu dolů se částečně zvednou. Rmut je přiváděn do třídiče žlabem, vedeným kolmo a pod hořejší hranou podélné stěny třídiče. Jemné částečky rmutu odcházejí přes přepadovou hranu přední stěny třídiče k dalšímu rozdružení, hrubší části se usazují na dně jímky, odkud jsou vyhrabovány hřebly a vedeny zpět do mlýna.

proudový třídič jednohřeblový proudový třídič dvouhřeblový
řazení třídičů a kulovýchj mlýnů

Pro jemné a řídké rmuty mají třídiče vpředu umístěný zahušťovač ve tvaru mísy, do které se přivádí rmut. Nejjemnější kaly přepadávají přes vnější okraj mísy a jsou odváděny k dalšímu zpracování. Hrubší rmut je pak shrnován do středu zahušťovače otočnými rameny, odkud je teprve veden do vlastního třídiče, kde je dále roztříděn na jemnější a hrubší rmut.

proudový třídič mísový
řazení proudových třídičů a kulových mlýnů řazení proudových třídičů a kulových mlýnů