Splavy

Základní rozdělení splavů: pevné a pohyblivé, rovné a okrouhlé. Pohyblivé splavy se konstruují jako nárazové nebo záchvějné. Nárazové splavy mají desku upevněnou na pérech a pohyb obstarává palcový hřídel. Záchvějné splavy jsou poháněny výstředníkem. Splavová deska je buď drážkovaná, potažená drážkovanou gumou či linoleem, nebo jsou na ní připevněny nízké lišty, vše kolmo na směr pohybu rmutu.

schéma záchvějného splavu s výstředníkem

Nejstarší pohyblivé splavy (např. Freiberský) měly desku zavěšenou na čtyřech řetězech. Sklon desky se dal měnit délkou závěsů. Pohyb splavu byl podélný. Základem pro vývoj splavů byl splav Rittingerůvpříčnými nárazy způsobovanými výkyvem palcového hřídele s deskou upevněnou na pérech.

Ferrarisův záchvějný splav v základu stále používaný, je tvořen splavovou deskou uloženou na šesti šikmo postavených pérech (původně z jasanového dřeva). Splavová deska je potažena linoleem a příčně ke směru pohybu rmutu jsou umístěny lišty. Pohyb splavové desky je pomocí výstředníku. Rmut je přiváděn na 1/5 šířky desky, na ostatní část je přiváděna oplachovací voda.

Ferrarisův splav

Záchvějný splav Owerstromův má splavovou desku potaženou linoleem a uloženou v kulových pánvích.

současné době se používají splavy konstrukce Krupp. U tohoto splavu lze průběžně měnit délku výkyvů. Hodí se pro nejjemnější zrna.

schéma splavu firmy Krupp

Splavy okrouhlé mají splavovací desku tvaru kuželového pláště o malé výšce. Jsou konstruovány jako splavy kuželové s přívodem rmutu na jejich vyšší střed, nebo splavy nálevkovité s vedením rmutu na vyšší obvod. Menší konstrukce těchto splavů mají otáčivé splavové desky s pevným naplavovacím zařízením, velké splavy mají desku pevnou a naplavovací zařízení je otočné. Okrouhlé splavy se hodí pro nejjemnější rmut.

okrouhlý splav s pevnou deskou
okrouhlý splav s otáčivou deskou