VRTÁNÍ PRO TRHACÍ PRÁCE VELKÉHO ROZSAHU V LOMECH

Používané metodyjsou obdobné jako u vrtných prací pro geologický průzkum:


Nárazové vrtání

Nárazové vrtání s vrtákem na laně

Jeho princip spočívá v tom, že těžké dláto dlouhé jeden až dva metry je zavěšeno na laně, kterým je střídavě zvedáno a volným pádem spouštěno do vrtu. Na spodním konci dláta bývá zpravidla jednoduché ostří, které rozpojuje horninu. Horní konec dláta bývá zatížen přídavným závažím. Tím, že je dláto zavěšeno na jednosměrně vinutém laně, při každém vytažení se pootočí. Výkon tohoto způsobu vrtání je asi 8 až 10 m za 8 hodin. Nevýhodou je možnost vrtání pouze svislých vrtů větších průměrů a nutnost vybírání vrtné drti lžícováním nebo kalováním.

Na tomto principu pracují vrtací soupravy BU 20 Urálec.

Nárazové vrtání s vrtákem na soutyčí

Princip tohoto vrtání je stejný jako u nárazového vrtání na laně. Liší se tím, že dláto je zvedáno a spouštěno pomocí soutyčí, jehož horní konec je spojen s pístem, pohybujícím se v pneumatickém válci. Proti vrtání na laně je tento způsob výhodnější, protože náraz dláta na horninu lze zvětšit pneumatickým přítlakem. Nevýhodou je možnost vrtat pouze svislé vrty. Rychlost vrtání a odstraňování vrtné drti je stejné jako u vrtání na laně.

 

Příklepné vrtání

Příklepné vrtání s vnějšími kladivy

Jsou to těžší vrtací kladiva připevněná k saním posuvným po lafetě, jejíž úhel lze podle potřeby měnit. Kladivo zůstává trvale nad povrchem skály a je s korunkou spojeno vrtací tyčí, která se nastavuje podle postupu vrtu do hloubky. Dříve se k upevnění vrtacích kladiv používaly různé typy pneumaticných a mechanických podpěr.

vodorovné vrtáni s pneumatickou lafetou
dovrchní vrtání s pneumatickou lafetou pomocný upínací sloup Bencher Atlas Copco

Dnešní typy vrtných souprav tohoto lehkého typu jsou většinou opatřeny třemi koly s pneumatikami, nejsou ale samohybné. Váží mezi 300 až 600 kg. Vrtají ekonomicky do hloubky 10 až 15 m. Vrtné soupravy se hodí jak pro svislé, tak i pro šikmé nebo vodorovné vrty.

vrtná souprava Wagon Drill vrtná souprava Record HS Universal

Příklepné vrtání s ponornými kladivy

Jde o vrtné soupravy, u kterých výkonné vrtací kladivo o malém vnějším průměru postupuje bezprostředně za vrtací korunkou do vrtu. Tímto uspořádáním neklesá vrtací rychlost ve větších hloubkách, ale je stále přibližně stejná. Je ale o něco nižší než počáteční vrtací rychlost vrtných souprav s vnějšími kladivy. Ponorné vrtací kladivo většinou nemá zařízení na otáčení vrtáku. Místo toho otáčí motor celé vrtné soutyčí, na jehož konci je upevněno ponorné kladivo s korunkou. Motor se používá reverzační s pneumatickým nebo hydraulickým pohonem.

Tyto soupravy se dříve montovaly na tříkolový nesamohybný podvozek, dnes se usazují na kolový nebo pásový samohybný podvozek.

Parametry příklepných vrtacích souprav s ponorným kladivem

Typ

Record HS

Record BB AS

Record AS 5

PM 13

GB 2a

Vole Drill

GB 80 / 100

Výrobce

Steinuck Fréres

Steinuck Fréres

Steinuck Fréres

Salzgitter

Flottmann

Holman

HZ Teltow

Země

Belgie

Belgie

Belgie

Německo

Německo

Anglie

Německo

Délka stroje mm

3300

2200

3400

3200

3400

3500

3450

Šířka stroje mm

2100

1600

2000

2000

1400

1900

1920

Výška stroje mm

5000

3400

4600

4600

1400

5200

5000

Celková váha kg

1000

520

1000

1200

950

1250

1000

Průměr vrtu mm

80, 100

65 - 100

80 - 200

80, 105

85

83 - 102

80, 100

Maximální hloubka vrtu m

45

54

180

50

50

45

 
Sklon vrtací lafety o

0 - 90

360

   

0 - 90

 

0 - 90

Otáčky ot./min.

0 - 60

   

0 - 60

   

30

Přítlak t      

2

     
Průměr vrt. tyčí mm

70

57, 70

70, 90

60

 

64

70

Délka vrt. tyčí mm

3000

2000

3000

3000

 

3040

3000

Podvozek

kolový

kolový

kolový

kolový

kolový

kolový

kolový

Pojezd

nesamohybný

nesamohybný

samohybný

nesamohybný

nesamohybný

nesamohybný

nesamohybný

Pohon vrtné soupravy

vzduch

vzduch

vzduch

vzduch

vzduch

vzduch

vzduch

Spotřeba vzduchu m3/min.

3 - 6

   

3 - 5

2 - 4

 

3,5 - 5

Parametry příklepných vrtacích souprav univerzálních

Typ

Crawler - Master

Drill - Master

Quarry - Master

Výrobce

Ingersoll - Rand

Ingersoll - Rand

Ingersoll - Rand

Země

USA

USA

USA

Délka stroje mm

3900

5400

 
Šířka stroje mm

3200

3600

 
Výška stroje mm

10200

11700

 
Celková váha kg

900

1500

36000

Průměr vrtu mm

60 - 165

100 - 165

140 - 228

Maximální hloubka vrtu m

50

50

50

Sklon vrtu o

15 - 90

65 - 90

svisle

Průměr vrt. tyčí mm

60 - 127

101 - 127

 
Délka vrt. tyčí mm

6,1, 7,6

7,6

 
Podvozek

pásový

pásový

pásový

Pojezd

samohybný

samohybný

samohybný

Pohon vrtné soupravy

vzduchový

Elektromotor naftový motor

Elektromotor naftový motor

Výkon vlastního kompresoru m3/min.  

17

2 x 14

Parametry příklepných vrtacích souprav s vnějším kladivem

Typ

Crawl IR

TDM

 

TK 10/34

Výrobce

Ingersoll - Rand

Joy

Climax

Böhler

Země

USA

USA

Anglie

Rakous.

Délka stroje mm

2500

2800

3200

3100

Šířka stroje mm

2100

2400

1670

 
Výška stroje mm    

3900

4700

Celková váha kg

3,0

3,3

0,8

0,9

Průměr vrtu mm

do 90

do 90

75

do 80

Maximální hloubka vrtu m

12

12

12

25

Sklon vrtu o

libovolný

libovolný

0 - 150

 
Průměr vrt. tyčí mm

38,1

38,1

   
Délka vrt. tyčí mm  

3,5

2

 
Podvozek

pásový

pásový

kolový

 
Pojezd

samohybný

samohybný

nesamohybný

 
Pohon vrtné soupravy

Elektromotor naftový motor

Elektromotor naftový motor

   
Spotřeba vzduchu m3/min.    

4,5 - 5,5

 

 

Vrtání rotační

Soupravy pro rotačně řezné vrtání

Rotačně řezné vrtání hornin probíhá tak, že břit otáčejícího se vrtáku odřezává vrstvu horniny, a to tehdy, je-li překročen tzv. kritický přítlak na vrták. Není-li tento kritický přítlak překročen, hornina není odřezávána, ale pouze se obrušuje a zároveň s ní i břity vrtací korunky. Velikost kritického přítlaku je dána tvrdostí horniny. Čím víc se kritický přítlak překročí, tím rychleji postupuje vrták do vrtu. Překročí-li se tzv. optimální přítlak, rychlost vrtání již nestoupá, případně začne klesat. Čím je hornina tvrdší a čím má vrtací korunka větší úhrnnou délku svých ostří, tím větším přítlakem musíme působit na vrták, abychom dosáhli ekonomického výsledku. Při nadměrných přítlacích se ale může porušit podávací zařízení nebo vrtací korunka. Proto se zcela tvrdé horniny nevrtají rotačně řezným způsobem, protože by musel být přítlak značně vysoký.

Soupravy pro rotačně řezné vrtání musí tedy vyvinout podstatně vyšší přítlak než soupravy pro příklepné vrtání, které mohou být proto lehčí. U rotačně řezných souprav lze získat potřebný přítlak do vrtu příslušnou váhou soupravy. Kde vlastní váha nestačí, je třeba použít přídavnou zátěží, případně vhodným kotvením nebo rozepřením soupravy. Proto se pro vrtání středně pevných hornin používají velmi těžké vrtací soupravy na pásovém podvozku.

Parametry rotačních vrtacích souprav

Typ

HS 51

HS 63

H60

SG 750

VV 11 R2

PVS TK 2

Výrobce

Wirth

Wirth

Salzgitter

Salzgitter

ÚDM

 
Země

Německo

Německo

Německo

Německo

ČR

ČR

Výkon motoru k

15 - 18

20 - 25

14 - 18

   

4 x 7,5 kW

Otáčky vrtného soutyčí

ot./min.

100, 190, 280

80, 150, 200, 250, 360

50, 80, 100, 150

0 - 630

0 - 150

60

Zdvih vřetene mm

500

700

330 500

750

   
Podvozek

samohyb. pásový

samohyb. pásový

nesamo. kolový

samohyb. pásový

pásový traktor S 80

samohyb. pásový

Výška stroje mm

6500

6500

2400

     
Šířka stroje mm    

1250

     
Délka stroje mm    

2680

     
Celková váha kg

2300

3300

2000

2200

13000 i s hnacím traktorem

13000

Přídavná zátěž kg

1700

2700

1500

5000

   

 

vrtná souprava Salzgitter H 60 vrtná souprava Wirth HS 54
vrtná souprava Hausherr DK 9 vrtná souprava VV 11 R 2
vrtná souprava PVS TK 2 vnitřek vrtné soupravy PVS TK 2
vrtná souprava Wirth HS 51

 


Vrtací soupravy pro práce Vrtná souprava Hausherr DK 9 při vodorovných vrtech
v lomech Vrtná souprava Hausherr DK 9 při dovrchních vrtech
  Vrtná souprava Bencher Atlas Copco
  Vrtná souprava Wagon Drill
  Vrtná souprava Record HS Universal
  Vrtná souprava Salzgitter H 60
  Vrtná souprava Wirth HS 51
  Vrtná souprava Wirth HS 54
  Vrtná souprava Hausherr DK 9 s pásovým podvozkem
  Vrtná souprava VV 11 - R 2
  Vrtná souprava PVS TK - 2
  Vnitřek kabiny vrtné soupravy PVS TK - 2