Drcení uhlí pro koksování

Desintegrátor

Desintegrátor uhlí nejen drtí, ale i promíchává. Je tvořen dvěma otáčejícími se disky. Na těchto discích jsou upevněny v několika kruzích drtící svorníky. Disky se svorníky se otáčejí proti sobě. Drcené uhlí se přivádí do středu desintegrátoru, propadává mezi svorníky, které ho nárazy drtí a vychází na obvodu drtiče.

princip desintegrátoru
desintegrátor

Desagregátor

Tento drtič je podobný kladivovému mlýnu. Drcení zde provádí vysokou rychlostí se otáčející drtící kříž, který svými rameny nabírá uhlí a vrhá ho proti stěně drtiče. Spodní část drtiče je tvořena sítem, kudy propadává drcené uhlí.