Vyklepávání a přebírání

Vyklepávání

Pro získání nejbohatší čisté rudy se používá vyklepávání z rubaniny. Tato metoda je použitelná pouze při výrazném kontrastu mezi rudou a jalovinou a při velikosti kusů asi nad 5 cm.

Přebírání

Předběžné přebírání se provádí přímo na dobývce už samotným způsobem dobývání (postupné vystřelení žíloviny a následné odstřelení okolní horniny). V úpravně se ruční rozdružování rubaniny provádí na přebíracích stolech nebo pásech. Přebírací stoly se budují jako pevné s otočnou násypkou nebo otáčivé s pevnou násypkou. Obvodová rychlost otáčivých stolů je 0,15 – 0,2 m/s.

otáčivý přebírací stůl