DOPRAVA ŘETĚZEM

Tento způsob dopravy ve vodorovných chodbách se používá pouze omezeně pro velkou váhu řetězů a časté poruchy, způsobené přetržením řetězů. Využívá se jich pouze pro krátké úseky.

Doprava vyžaduje dvojkolejnou chodbu, v níž se pohybuje nad vozíky nekonečný řetěz, na jedné straně poháněny hnacím kotoučem a na druhém konci vedený přes kotouč vratný, který slouží zároveň pro napínání. Plné vozíky se podsunují ve vzdálenostech 30 - 40 m pod jednu větev řetězu, prázdné se vrací pod druhou větví. Vozy bere řetěz svou vlastní vahou, někdy se vozíky opatřují unašeči, což jsou vidlice upevněné na čelní straně korby. Jakmile se vůz dostane pod řetěz, zabere článek řetězu procházející unašečem a vůz je s řetězem spjat.

Rychlost řetězu se volí malá, od 0,6 do 0,8 m/s, a podle ní se určuje i vzdálenost vozíků.

doprava horním řetězem

Často se na nárazištích jam používají řetězovky se spodním řetězem pro vozové oběhy. Tyto řetězovky mají unašeče upevněny na řetězu a zabírají do náprav vozíků.


Doprava řetězem Doprava horním řetězem