Drcení uhlí na menší frakce

Válcové drtiče s ostnatými válci

válcové drtiče  se špičatými a krájecími zuby
princip válcového drtiče s ostnatými válci
trojitý válcový drtič s ostnantými válci

Nůžkoválcový drtič

Tyto drtiče se vyrábějí jako jednočinné a dvojčinné. Vlastní drcení vykonává drtící válec, pracující proti šikmo uložené nožové stěně.

jednočinný nůžkoválcový drtič
princip dvojčinného nůžkoválcového drtiče

Seltnerův drtič

Seltnerův drtič sestává ze dvou nad sebou posazených ocelových válců, jejichž kotoučovité nože jsou opatřeny řezacími zuby různé délky. Tyto válce pracují proti šikmo postavené, pružně uložené drtící desce. Horní válec má větší nože, dolní menší. Drtící deska má zubaté ostří, proti kterému se drtící válce otáčejí.

princip Seltnerova drtiče

Méguinův drtič

Na šikmé kmitající desce jsou upevněny ocelové jehly, jejichž délka se směrem dolů zmenšuje. Uhlí přichází nejprve proti nejhrubším jehlám, kterými je předdrcen. Ve spodní části drtiče drtí uhlí menší jehly proti kmitajícímu sítu, jehož otvory určují požadovanou velikost zrna.

princip Méguinova drtiče
Méguinův drtič

Nortonův drtič

U tohoto drtiče je drcené uhlí přiváděno na ocelovém pásu pod řadu jehel, které vertikálním pohybem uhlí rozštěpují. Při pohybu jehel dolů je pás v  lidu, při pohybu nahoru je pás v pohybu.. Výhodou tohoto drcení je minimální vznik nežádoucí uhelné drti.

Kladivový drtič

Tento drtič je tvořen hřídelí, na které je naklínován ocelový náboj, na kterém jsou upevněna kývavá kladiva. Nárazy otáčejících se kladiv je uhlí vrháno na rýhované ostění mlýna. Uhlí je rozmělňováno jednak nárazy kladiv, jednak nárazy na ostění. Rozdrcené uhlí propadává sítem v dolní části mlýna.

princip kladivového drtiče
rotor kladivového drtiče
kladivový drtič

Roštový drtič

Drtič je tvořen dvěma proti sobě postavenými rošty z ozubených roštnic. Jeden je pevný, druhý je poháněn klikovým hřídelem. Drcení probíhá tak, že pohyblivý rošt vniká do mezer pevného roštu a při tom protlačuje uhlí.

roštový drtič

Svorníkový drtič

Tyto drtiče se vyrábějí jako jednoduché nebo dvojité. Mlecí, poháněný kotouč je opatřen nárazovými svorníky, uspořádanými v několika soustředných kruzích. Svorníky při otáčení kotouče probíhají mezikružím vytvořeném kruhy nárazových svorníků, které jsou zapuštěny v pevné stěně pláště.

dvojitý svorníkový drtič