Amalgamace

Používá se hlavně pro rozdružování zlata, v menším i stříbra. U této technologie se vychází ze slučování rtuti se zlatem nebo stříbrem za vzniku amalgámu.

Nejstarším amalgamačním přístrojem jsou amalgamační stoly. Stůl tvoří do rámu zasazená postříbřená měděná deska, na kterou se roztírá rtuť. Deska je upevněna se sklonem 1:10 až 1:12 a přímo navazuje na stoupové drtiče. Rozdrcená rudnina ze stoup je vynášena vodou na amalgamační stůl, kde se volné zlato váže se rtutí a jalovina je dále splavována do chytače amalgámu. Po odstavení stoup se ze stolů stírá ulpělý amalgám.

stoupy a amalgamační stoly

Ze stolů se rmut vede do chytače amalgámu, kde se zachytí stržené částečky amalgámu a větší zrna zlata, která se nesloučila s rtutí.

chytač amalgamu

Veškerý amalgám se dále zpracovává s dalším přídavkem rtuti v amalgamačním mlýnku (malý kulový mlýn), kde dochází k proamalgamování ještě nesloučených zrnek zlata.

amalgamační mlýnek

Po mletí se amalgám lisováním zbaví volné rtuti a odesílá k dalšímu zpracování do hutí.