ČERPADLA

Pístová čerpadla se dnes používají pouze k odčerpávání přítoků vody z pracovních předků. Tato čerpadla jsou poháněna přímo prodlouženou pístnicí motoru na stlačený vzduch.

U hlavních odvodňovacích zařízení se dnes používají výhradně odstředivá článková čerpadla. Jejich výkony bývají od 1 do 6 m3 za minutu, tlaky maximálně 800 m. V jednom tělese čerpadla je maximálně 8 stupňů. Při větším počtu stupňů se dělají čerpadla dvoutělesová s poháněcím motorem uprostřed.

Při hloubení jam, případně při odčerpávání vody ze zaplavených děl se používají speciální čerpadla s vertikálním hřídelem, uloženým v rámu a zavěšeným na vrátku.

Husté kapaliny s obsahem tvrdých mechanických nečistot a kašovité hmoty dobře dopravuje jednovřetenové čerpadlo, jehož stator tvoří ocelová trubka, vyložená pryží ve tvaru dvouchodého oblého závitu. V dutině se otáčí kovový rotor, tvořený jednochodým závitem s polovičním stoupáním závitu ve statoru.

K dopravě vody, která obsahuje ostrá zrnka písku, se dobře osvědčuje mamutí čerpadlo. Pohyb vody u tohoto čerpadla působí rozdíl hustoty vody a směsi vody se vzduchem, který se vhání na nejnižším místě do výtlačného potrubí.