DOBÝVACÍ PLUHY, ŠKRABÁKY, SBÍJECÍ TĚLESA

 

Dobývací pluhy

Proti kombajnům se vyznačuje pluhové dobývání malou zabírkou a vysokou postupovou rychlostí.

Rozdělení pluhů:

Statické pluhy odřezávají uhlí svými břity působením statické síly, vyvozované tažným elementem (lanem, řetězem) nebo hydraulickým systémem.

Dynamické pluhy uvolňují uhlí účinkem dynamických rázů břitů. K vyvolání dynamických účinků je třeba motoru a tedy i přívodu energie k tělesu pluhu.

Výhody pluhového dobývání:

Pluh pojíždí podél dobývané stěny po hřeblovém dopravníku. Pluh je tažen střídavě vrátky na koncích porubu nebo nekonečným řetězem a odřezává uhlí při obou směrech pohybu.

pluh PL 2
poháněcí stanice pluhu PL 2

Parametry pluhových souprav Ostroj Opava

Typ

PL 2A, PL 2B

PL 7A

PL 8A

Mocnost porubu mm

od 500

od 500

od 700

Maximální délka porubu m

200

200

200

Maximální úklon porubu o

25

22

40

Rychlost pluhového tělesa m/s

0,39

0,45 - 0,60 1,16 - 1,54

0,39 - 0,52 1,11

Maximální hloubka záběru mm

80

80

80

Minimální výška pluhového tělesa mm

325

350

640

Maximální výška pluhového tělesa mm

920

1645

1830

Počet x výkon elektromotorů kW

2 x 40

2 x 55

2 x 100

Poloha pluhového řetězu

Pilířová strana

Závalová strana

 
Typ hřeblového dopravníku

TH 600

TH 600 A

TH 6000

Počet x výkon elektromotorů TH kW

2 x 40

2 x 55

2 x 75

Dopravní rychlost TH m/s

0,7

0,7 - 0,9

0,5 - 1,2

Maximální dopravní výkon TH t/hod.

200

200 - 250

500

Jmenovitá šířka žlabů mm

600

600

600

Parametry zahraničních pluhových souprav

Typ

UST 2M

USB 67

SWS 4

Pulthebel 3

Výrobce      

Westfalia

Země

Rusko

Rusko

Polsko

Německo

Mocnost porubu mm

550 - 1000

900 - 2000

600 - 1800

od 500

Maximální délka porubu m

200

300

200

250

Maximální úklon porubu o

20

20

20

30

Rychlost pluhového tělesa m/s

0,48

0,61

0,54

0,50

Maximální hloubka záběru mm

60 - 100

150

150

150

Minimální výška pluhového tělesa mm    

370

450

Maximální výška pluhového tělesa mm    

950

1370

Počet x výkon elektromotorů kW

2 x 22

2 x 32

2 x 55

2 x 55 2 x 75 2 x 90

Poloha pluhového řetězu

Pilířová strana

Pilířová strana

Závalová strana

Závalová strana

Typ hřeblového dopravníku    

Slusk 67

MI v 500

Počet x výkon elektromotorů kW

2 x 20

2 x 32

2 x 55

2 x 55 2 x 75 2 x 90

Dopravní rychlost m/s

0,88

0,9

0,82

0,5 - 0,92

Maximální dopravní výkon t/hod.

160

320

220

280 - 350

Jmenovitá šířka žlabů mm    

600

600


Dobývání škrabáky

Při dobývání nízkých slojí o pevnosti uhlí do 200 kp/cm2 se používají škrabáková zařízení.

Škrabák je nádoba bez dna, opatřená sklopnou klapkou a na pilířové straně v přední a zadní části systémem nožů, které při pohybu nádoby podél pilíře rozpojují v malých třískách uhlí. Rozpojené uhlí se pak při zpětné jízdě sklopením klapky dopravuje škrabákovou nádobou k výsypu. Dříve býval škrabák poháněn dvěma vrátky, dnes je většinou hnán nekonečným článkovým řetězem, poháněným poháněcími stanicemi na úvratích porubu. Maximální rychlost dnes používaných škrabáků české výroby je 1,82 m/s.

dobývací škrabák

Škrabáková zařízení mají výhody v jednoduché konstrukci, v malé výšce a tedy ve vhodnosti použití v nízkých slojích. Pohon a řízení je mimo porub. Ve vhodných poměrech může škrabák pracovat i bez budování.

Nevýhodou je, že lze škrabáku použít pouze pro dobývání měkčího uhlí. Další nevýhodou je malá přítlačná síla a ztráty uhlí v závalu.


Dobývání sbíjecími tělesy

Dobývání sbíjecími tělesy je vhodné ve strmých nízkých slojích s odtěžováním samospádem.. Zařízení se skládá ze dvou poháněcích vrátků umístěných na obou koncích porubu, z nekonečného článkového řetězu a sbíjecího tělesa. Sbíjecí těleso je na řetězu zavěšeno tak, aby se mohlo poněkud pootočit kolem své sviské osy a sbíjecí výstupky se mohly zaseknout do pilíře. Těleso se pohybuje podél pilíře následkem vysoké rychlosti až 2 m/s skákavým pohybem a vytrhává kusy uhlí z pilíře.

sbíjecí těleso schéma dobývání sbíjecím tělesem

Dobývací pluhy, škrabáky, Dobývací pluh PL 2
sbíjecí tělesa Pohon pluhu PL 2
  Dobývací škrabák
  Sbíjecí těleso
  Schéma porubu se sbíjecím tělesem