Kyanizace

Kyanidový proces spočívá v tom, že se jemně rozemletá rudnina, která obsahuje volné zlato, promíchá s roztokem kyanidu draselného. Při tom se zlato v roztoku rozpouští a zpětně se dá vysrážet zinkovým práškem.

Nejjednodušší systém louhování zlatonosných písků je prosakováním kyanidu draselného. To se provádí v nádržích, které mají nade dnem rošt, pokrytý jemnou tkaninou, kterou protéká výluh. Vyluhovaný písek se vypouští dnem nádrže k dopravě na odkaliště. Výluh je veden k vysrážení zlata.

louhovací nádrž

Extrakce jemně mletých zlatonosných rud se provádí v agitačních louhovacích přístrojích.

Humboldtův vibrační agitátor je tvořen vysokou válcovou nádrží. Její osu tvoří táhlo, spojené nahoře s excentrem. Na dolním konci táhla jsou upevněny dvě kruhové děrované desky, které promíchávají rmut. Do agitátoru je současně přiváděn tlakový vzduch pro lepší míchání rmutu.

schéma vibračního agitátoru Homboldt
vibrační agitátory Humboldt