Filtrace

Pro odvodnění na 6 – 8 % vody se používají bubnové nebo talířové filtry.

Nejčastěji používaný je Wolfův bubnový filtr. Tento filtr je v podstatě buben, který se otáčí na dutém hřídeli. Obvodová plocha bubnu je vytvořena z děrovaného plechu, který je potažen speciálním hustým plátnem. Uvnitř je buben rozdělen radiálními příčkami na řadu segmentů. Při otáčení bubnu se spodní třetina ponořuje do nádrže s odvodňovaným koncentrátem. Dutý hřídel je připojen na vývěvu, který z některých vnitřních segmentů bubnu odsává vzduch. Podtlak přisaje nabraný koncentrát k povrchu bubnu a voda pronikne skrz plátno a děrovaný plech bubnu do vnitřního prostoru, odkud je odváděna. Vysušený koncentrát je z bubnu seškrabáván specielním nožem. U nové konstrukce těchto filtrů je na povrchu bubnu ještě slabé pletivo, které je v místě odřezu vysušeného koncentrátu vedeno mimo buben filtru přes malý váleček. Vlivem ostrého zlomu se koncentrát z tohoto pletiva sám odlamuje a odpadává.

schéma bubnového filtru
bubnové filtry v úpravně na Březových Horách

Talířové filtry pracují na stejném principu, jen filtrace probíhá na plochách talířových disků.

talířový filtr
příslušenství fitrů