Rošty

Rošty slouží k předtřídění. V dolech mají zabránit, aby se do zásobníků, sýpů, skipů apod. nedostaly větší kusy rubaniny, než je výpustný otvor (aby nedošlo k ucpání, volí se maximální vstupní velikost jako 1/3 výstupního otvoru). V úpravnách slouží k odtřídění nadměrných kusů, které jdou na předdrcení. Řeší se jako rošty pevné nebo pohyblivé (ty se používají v uhelných prádlech).

pevný tyčový rošt
třídící rošt Praga - Neh