Zahušťovače kalů

Zahušťovače kalu se používají pro odvodnění kalů před jejich dalším zpracováním. Běžně se používá Dorrův zahušťovač. Jedná se o válcovou nádrž o výšce několika metrů a průměru několika desítek metrů. Po obvodu je opatřena žlábkem pro odvádění přepadové vody. Uprostřed nádrže se na svislém hřídeli pomalu otáčejí ramena, která shrnují usazený kal ke středu nádrže. Odtud je kal odčerpáván kalovými čerpadly. Voda z přepadu je vedena zpět do technologie úpravny.

schéma zahušťovače
zahušťovač kalů pod úpravnou