DOPRAVA LANEM

Doprava lanem se rozděluje na:

Podle dopravních chodeb:


Doprava nekonečným lanem

Nekonečné lano je na obou koncích dráhy vedeno kotouči. Pro zvýšení tření je v poháněcí stanici lano kolen trakčního kotouče obtočeno několikrát a úhel opásání je zvýšen pomocí dalších lanovnic. K lanu se připojují buď jednotlivé vozíky nebo sestavené krátké soupravy. Připojují se prostřednictvím excentrických lanových vidlic vsazených na korbách vozů, nebo klínovými zámky upevněnými na jednom konci krátkého řetězu nebo lana, jehož druhý konec je připevněn na voze.

Tento systém je povoleno používat pouze do sklonu +- 7o, maximálně do +- 15o, a rychlosti do 1,5 m/s.

 

Doprava otevřeným lanem ve vodorovných chodbách

Doprava lanem a protilanem

Doprava probíhá po jednokolejné dráze dvěma jednobubnovými vrátky a dvěma lany. Souprava vozíků je zapojena mezi tato lana. Podle směru dopravy je jeden vrátek v provozu, ze druhého se lano volně odvíjí. Při dopravě opačným směrem je provoz vrátků opačný.

Doprava předním a zadním lanem

Doprava probíhá po jednokolejné dráze jedním dvoububnovým vrátkem, na které je jedno lano navíjeno a druhé odvíjeno. Přední lano jde přímo k soupravě vozíků, zadní jde k soupravě přes vratnou lanovnici. Zapřažená souprava se pohybuje podle směru otáčení bubnů vrátku.

Doprava třemi lany

Doprava probíhá po dvoukolejné dráze jedním dvoububnovým vrátkem. Odvíjené a navíjené přední lana vedou k soupravám vozíků, třetí zadní lano spojuje vozíky přes vratnou lanovnici. Při dopravě se jedno lano navinuje a táhne soupravu. Zadní lano přes lanovnici táhne druhou soupravu v protisměru. Přední lano této soupravy se volně odvíjí. Směr dopravy je podle směru otáčení bubnů vrátku.

 

Doprava v ukloněných chodbách

V ukloněných chodbách (svážných nebo úpadnicích) se dopravují vozíky přímo po kolejích na počvě do sklonu do 30o. Při větších sklonech se vozíky dopravují na podstavnících, bržděných nebo tažených vrátkem.

Na úklonných tratích je nutno pod zhlavím instalovat pohyblivé závory, bránící ujetí vozů. K tomuto účelu je možno do sklonu 20o použít stabilní zarážky ovládané vzduchovým válcem nebo nouzově lankem ze stanoviště vrátkaře

narážení na svážné menšího úklonu
narážení na svážné většího úklonu podstavník na svážné

Pokud nemá tažné lano alespoň desetinásobnou bezpečnost, musí se v úklonných chodbách používat samočinně působící zachycovače.

Nejpoužívanější zachycovač MZÚD 1 je konstruovaný pro vozíky s průměrem kola 300 až 350 mm, rozchodem 450 až 600 mm a typ kolejnic 93/18,3 a 115/24. Projíždějící vozíky působí nápravami na unašeč, který poněkud sklopí. Při průjezdu přípustnou rychlostí unášeč pouze nadzvedává zarážku, která je přidržovaná odpruženou klanicí. Při průjezdu nepřípustnou rychlostí unašeč zarážku uvolní, ta se vymrští a zachytí vozík za zadní nápravu. Boční vodítka zabrání převržení vozíku.

zachycovač MZÚD 1

Doprava ve svážných chodbách

Při dopravě svážnými se používá jednočinné nebo dvoučinné těžení.

U jednočinného těžení se jeden konec lana, ovinutého na bržděném bubnu připne ke spouštěnému vozíku, druhý konec lana je připevněn k závaží o váze menší než plný vůz a větší než prázdný vůz. Plný vozík vytáhne po odbrždění protizávaží a to po připnutí prázdného vozu tento vůz vytáhne zase nahoru.

U dvojčinných svážných je plný vůz spouštěn dolů, zároveň vytahuje prázdný vůz nahoru.

Brzdy jsou buď čelisťové nebo pásové a jsou v klidové poloze zabržděny závažím.

Doprava v úpadních chodbách

Při této dopravě se vytahují plné vozy nahoru a prázdné spouštějí. Používají se dvojbubnové vrátky, u kterých se jedno lano navíjí a druhé zároveň odvíjí.

Jednobubnové vrátky se pro dopravu v úpadních chodbách nepoužívají pro velké ztrátové časy. Vrátkem se střídavě vytahují plné a spouští prázdné vozy. Tento systém je vhodný pouze při ražbě úpadnic.


Doprava v úklonných dílech Podstavník na svážné
  Narážení svážné menšího sklonu
  Narážení svážné většího sklonu
  Zachycovač MZÚD 1