Sazečky

Základní princip sazečky pro rozdružování rudnin: Sazečka je tvořena skříní, která je rozdělena podélnou stěnou na dvě oddělení (jako spojité nádoby). V jednom oddělení se pohybuje píst (u pístových sazeček), v druhém je umístěno síto. Jímka sazečky je naplněna vodou. Píst se pomocí táhla střídavě pohybuje nahoru a dolů. Při klesání pístu je voda vháněna pod síto, projde otvory síta a na sítě umístěnou rudnou měl uvádí do vznosu. Při pohybu pístu nahoru zrna rudnin klesají podle své specifické váhy různou rychlostí zpět na síto, kde se postupně rozvrství podle váhy v pořadí odspoda ruda – prorostlina – jalovina. V praxi se používá několik systémů s pístem i bezpístové. Pro lepší rozdružování se řadí několik sazeček za sebe. Pokud je potřeba rozdružit rubaninu s více druhy rud, je nutno řešit sazečky jako několikasítové.

Výše popsaný základní princip sazečky by pracoval s přestávkami na vybírání rozdružených frakcí. Kontinuální vynášení rozdružených frakcí se děje vynášecí štěrbinou, vynášecí rourou nebo podložkou.

Vynášení štěrbinou (přepadem) je řešeno výpustným otvorem v úrovni nahromadění příslušné složky sázeného materiálu a přepadem ostatních frakcí do další sazečky v kaskádě. Při tomto způsobu vznikají velké úpravárenské ztráty a rozdružení není dokonalé.

řez trojdílnou sazečkou
čtyřdílná sazečka

Výhodnější je vynášení rourou. Tato metoda se hodí pro rozdružování hrubších zrn. Roura je upevněna uprostřed síta, jehož horní plochu o něco přečnívá. Druhý konec roury prochází boční stěnou sazečky a odvádí frakci k dalšímu zpracování. Přes přečnívající konec roury nad sítem je vedena krátká, na dolním konci zvonovitě rozšířená trubka, která nedosahuje až k sítu. Zrna spodní vrstvy se dostávají touto mezerou pomocí proudící vody k výpustné trubce. Ostatní vrstvy přepadají do další sazečky v kaskádě.

schéma vynášení rourkou

Nejlepší systém vynášení hlavních produktů ze sazeček je podložkou, který se hodí pro hrubá i jemná zrna. Podložku tvoří kousky hmoty uložené na sítu. Zrna vynášecí podložky musí být větší než oka sítě. Při zdvihu vodní hladiny nad síto se zdvihnou vodním proudem i zrna podložky. Při klesání vodní hladiny v důsledku větší pádové rychlosti se dostane pod podložku nejtěžší frakce rozdružované rudniny, kde propadají sítem do spodní části sazečky, odkud se vedou k dalšímu zpracování.

Při úpravě rud se používají tří až pětidílné sazečky, pro hrubé zrno s vynášením štěrbinou, pro jemné zrno s vynášením podložkou. Pístový systém se nahrazuje systémem s pohyblivými síty.

schéma sazečky s pohyblivým sítem