Suché rozdružování

Hochstrateův rozdružovač

Do přiváděného rozdružovaného uhlí se přivádí tlakový vzduch. Lehké uhlí je proudem vzduchu vynášeno, těžká jalovina propadává dolů.

Hochstrateův rozdružovač

Frazer – Yanceův rozdružovač

Tento rozdružovač pracuje na podobném principu, jako Hochstrateův. Pro dokonalejší rozdružení je do vzdušného proudu rozptylován jemný písek.

Frazer - Yanceův rozdružovač

Vzdušný splav “C-J”

Splavová deska je obdélníková a je tvořena dírkovaným plechem s podélnými lištami. Vzduch se přivádí spodem přes dírky. Pohyb splavu je podélný.

vzdušné splavy "C - J"

Vzdušný splav “S-J”

Splavová deska upraveného tvaru je tvořena jemným pletivem, kterým prochází vzduch.

vzdušný splav "S - J"

Vzdušný splav Arms

Jedná se o upravený splav “S-J”

vzdušný splav Arms

Vzdušný splav “Y”

Splavová deska tohoto splavu je na přívodní straně vydutá a na nejužším místě vypouklá a opatřena lištami, které jsou na počátku sbíhavé a na okraji rovnoběžné.

vzdušný splav "Y"
řez vzdušným splavem "Y"

Vzdušný splav “V”

Splavová deska je od podélné osy na obě strany mírně skloněná. Obě strany jsou uvnitř omezeny zvýšenou hranou v podobě písmene “V”. Plochu splavu tvoří mosazné pletivo pokryté nízkými lištami.

vzdušný splav "V"

Vzdušný splav “Super V”

Jedná se o upravený splav “V”

vzdušný splav "Super V"

Kirkupova sazečka

Tato sazečka je tvořena pevným dlouhým dírkovaným žlabem. Pod žlab je přerušovaně (200 x za minutu) přiváděn vzduch. Těžší jalovina je méně nadnášena a přepadává ze žlabu přímo, uhlí je vzduchem nadnášeno dál.

Kirkupova sazečka

Sazečka Carlshütte – Kirkup

Jedná se o zdvojenou sazečku Kirkupovu.

sazečka typu Carlshütte - Kirkup

Bruayova sazečka

Jedná se o kmitavý splav, pod který je přiváděn přerušovaný proud vzduchu.

Ravova sazečka

Berrisfordův rozdružovač

Rozdružování je založeno na různé elasticitě uhlí a jalovin. Rozdružované uhí padá na skleněnou desku, která je nakloněna ve směru pohybu těživa. Elastičtější uhlí po dopadu na desku odskakuje, kdežto jalovina pouze přepadává přes okraj.