Drtiče pro hrubé drcení

Čelisťový drtič dvouvzpěrný

Dvě rýhované čelisti, z nichž jedna je pevně zasazená v rámu z lité oceli nebo litiny, druhá pohyblivá, vykonává pomocí výstředníku a vzpěr (pák) kyvadlový pohyb společně s postranicemi tvoří tlamu drtiče. Ta se při chodu střídavě zužuje a rozšiřuje, čímž se rubanina drtí tak dlouho, až propadně spodní štěrbinou tlamy. Povrch čelistí z manganové oceli je rýhovaný, podávaný materiál je drcen tlakem a střihem.

Velikost rozdrceného zrna je dána šířkou spodní štěrbiny mezi oběma čelistmi. Tuto velikost lze v určitých mezích regulovat podle potřeby velikosti drceného materiálu

řez dvouvzpěrným čelisťovým drtičem
dvouvzpěrový čelisťový drtič

Čelisťový drtič jednovzpěrný

Tyto drtiče, nazývané též granulátory, jsou menší a jednodušší konstrukce. Na rozdíl od dvojvzpěrných drtičů se liší hlavně tím, že pohyblivá čelist je přímo otočná na výstředníku a má jen jednu vzpěrnou desku. Čelist opisuje šikmou nakloněnou elipsu. tyto drtiče mají menší rozvěr tlamy a tím i její spodní štěrbiny, jež mívá šířku 30 – 50 mm. Drtící čelisti mají jemnější a hustší rýhování.

Pohyblivá čelist se opotřebovává rychleji než u drtiče dvouvzpěrného. Hodí se pro jemnější drcení, při drcení ale vzniká hodně drobné drti a tříště.

řez jednovzpěrným čelisťovým drtičem
jednovzpěrný čelisťový drtič - granulátor

Dvojčinný čelisťový drtič

Tento drtič se skládá ze dvou pevných čelistí a výstředně uloženého drtícího válce otočného v obou směrech. Čelist ve směru otáčení drtícího válce má asi o polovinu větší výkon než čelist druhá, poněvadž rubanina je vtahována do štěrbiny. Naproti tomu u druhé čelisti probíhá drcení pouze rozmačkáváním. Tyto drtiče se používají k drcení do velikosti 0 – 20 mm pro nepříliš tvrdé hmoty.

dvojčinný čelisťový drtič

Kuželový drtič

Drtící plocha má tvar hladkého nebo rýhovaného kužele, který je naklínován na svislém hřídeli, jehož spodní konec je pohybován výstředníkem. Drtící kužel vykonává současně pohyb krouživý a kývavý, takže se střídavě přibližuje a vzdaluje od drtícího pláště. Drcení se děje současně po celém obvodu kužele a nejvíce tam, kde je štěrbina nejužší. Šířka drtící štěrbiny a tím i stupeň drcení se dá měnit snižováním nebo zvedáním drtícího kužele.

řez kuželovým drtičem kuželový drtič

Dvojitý kuželový drtič

Drtící kužel i plášť je dvojitý. Vyznačuje se větším stupněm drcení oproti normálnímu kuželovému drtiči. Dává stejnoměrné zrno a lze jím drtit až na velikost 3 mm.

řez dvojitým kuželovým dtičem

Kuželový mlýnek

Kuželový mlýnek se používá hlavně pro laboratorní účely nebo pro drcení vzorků. Pracuje podobně jako mlýnek na kávu. Drtící kužel je upevněn na svislém hřídeli, na jehož spodní části jsou upevněny lopatky, které slouží k odvádění rozdrceného zrna. Kužel i plášť jsou opatřeny nestejně dlouhými, směrem dolů se zužujícími žebry. Materiál je drcen namáháním na střih.

kuželový laboratorní mlýnek