Mokré rozdružování

Rozdružovač Rhéo

Základem rozdružovače je žlab, ve kterém je vodou unášeno rozdružované uhlí s jalovinou. Těžší jalovina se dostává do spodní části žlabu, uhlí je na povrchu. Vynášení jalovin je u dna štěrbina. Tou je přiváděna voda, která udržuje ve vznosu uhlí, těžší jalovina propadává dolů.

schéma skříně "Rhéo"
skříň Rhéo pro hrubé uhlí
skříň Rhéo pro jemné uhlí
skříň Rhéo pro uhelné kaly

Schéma uspořádání uhelného prádla Rhéo

uspořádání prádla Rhéo

Po odstranění třídy nad 80 mm se přivádí těživo do soustředného bubnového síta, které je roztřídí na frakce 80-25, 25-8, 8-0. Z jemných tříd se odstraní uhelný prach 0-0,5 mm. Třídy 80-25 a 25-8 se vedou do žlabu opatřeného dvěmi skříněmi Rhéo. Výnos první skříně, tj. propad, se dopravuje korečkovým výtahem, společným pro obě uvedené třídy, do dodatečného žlabu. Výnos druhé skříně se dopravuje rovněž korečkovým výtahem zpět do žlabu před první skříň a repetuje se.

Čisté uhlí přepadává do bubnového síta, kde se třídí a odvodňuje. Žlab pro třídu 8-0 mm je delší a je opatřen větším počtem vynášecích skříní Rhéo, z nichž první dvě jsou dvojité, pracují se spodní vodou a vynášejí čisté jaloviny, které se odvádějí do nejspodnějšího žlabu. Další skříně prvého žlabu pracují bez spodní vody a vynášejí produkty do druhého žlabu, kde se repetují. Přepad prvního a druhého žlabu je čisté uhlí. Skříně druhého žlabu vynášejí produkt do třetího žlabu, jehož skříně pracují se spodní vodou. První skříně třetího žlabu vynášejí čisté jaloviny, poslední skříně a přepad vynášejí prorostliny. Ty se dopravují korečkovým dpravníkem na začátek první skříně k repetici.

Hydroseparátor

rozdružování uhlí dochází působením vertikálního vodního proudu. Uhlí se nejprve roztřídí v širokých mezích a dopravuje se do rozdružovací komory hydroseparátoru. Dno komory je tvořeno skloněným sítem. Pod síto je vháněna voda pod vyšším tlakem, která je usměrněna vhodně zakřiveným plechem pod síto s uhlím. Uhlí, které je nejlehčí, je vynášeno vzestupným vodním proudem přes přepad na odvodňovací síto a dále do zásobníku. Těžší jaloviny propadají dolů a po šikmém sítě sjíždějí do zásobníku.

hydroseparátor

Prádlo Macélot

Těživo se přivádí skloněným žlabem do svislé čtyřhranné roury, která je nahoře rozšířena. Tlaková voda se přivádí ventilem, a to tak, aby se zabránilo vzniku vírů a vodních nárazů. Těživo je na přívodu nasměrováno přepážkou do této roury. Vlivem vzestupného vodního proudu je uhlí nadnášeno nahoru, kdežto jalovina propadává dolů. Systém je podobný skříni Rhéo.

prádlo "Macélot"

Prádlo Marchant

Systém tohoto prádla je podobný prádlu Macélot, umožňuje ale získat více produktů najednou.

prádlo "Marchant"

Prádlo Clouwez

Systém je podobný skříni Rhéo. Používá se pro rozdružování jemnějšího zrna.

prádlo "Clouwez"

Těžkosuspenzní prádlo Sophia – Jacoba

Princip těžkosuspenzního rozdružování je v tom, že v suspenzi o hustotě těsně vyšší než je hustota uhlí, toto uhlí plave, kdežto jalovina klesá ke dnu. Pro lepší roztřídění lze měnit hustotu suspenze. Pro přípravu suspenzí se používá jemně mletý magnetit, nebo barytu.

U prádla Sophia – Jacoba se uhlí přivádí do plavící nádrže. Plavající uhlí se shrnuje škrabákem do zásobníku, prorostlina a jalovina klesají ke dnu. Z této směsi se prorostlina odděluje zvýšením hustoty suspenze. Toto zvýšení hustoty je docíleno nepatrným vzestupným proudem, který prorostlinu vynese k přepadu. Jalovina propadává ke dnu a je vynášena korečkovým dpravníkem.

těžkosuspenzní prádlo "Sophia - Jacoba"