Výroba kalcinované sody

G. I. Pustyrev

přeložili a doplnili

laureát státní ceny Dr. Ing. Vlad. Škola

Vasilij N. Kedyk

 

vydalo

Průmyslové vydavatelství v Knižnici chemického průmyslu v Praze 1952


Úvod, předmluva
Suroviny a pomocné látky, používané při výrobě kalcinované sody
Všeobecné schéma výroby kalcinované sody
Výroba vápna, plynného kysličníku uhličitého a vápenného mléka
Absorbční stanice
Karbonatační stanice
Filtrační stanice
Kalcinační stanice
Destilační stanice
Oběh a doprava plynů a kapalin
Technologická souvislost jednotlivých stanic a vzájemná spojitost jejich práce
Organisace kontroly výroby