VRÁTKY

Rozdělení podle použití na:

Rozdělení podle provedení vrátku na:

Vrátek se skládá z rámu, na kterém je upevněn poháněcí motor s postranicemi. V postranicích je uložen navíjecí buben, na jehož jedné straně je čelní ozubení, do kterého se podle potřeby zasouvá pastorek. Zasouvací pastorek je na předlohovém hřídeli uložen posuvně a poháněn převody od motoru. Druhé čelo vrátku je opatřeno pásovou brzdou k zajištění vrátku.


Provedení vrátků

Jednobubnový vrátek je vhodný k jednočinnému těžení, například k těžení v šibíku s jednou klecí, k zatahování vozů po těžní chodbě, k dopravě v úklonných chodbách, při závěsné dráze a podobně. Tento systém je nepraktický z důvodů velkých časových prodlev při manipulaci s vozy.

Použití dvoububnových vrátků bylo uvedeno v kapitole o úklonných drahách.

Vrátky s třecím kotoučem mají stejné využití jako dvojbubnové vrátky. Tento vrátek má tvar bubnu parabolický se třemi nebo čtyřmi závity lana, čímž je vyvozeno dostatečné tření lana a otáčením bubnu se jeden konec lana přibližuje a druhý vzdaluje. Konstrukce těchto vrátků je jednodušší a nezabírá tolik místa.

Plenící vrátky se vyznačují velkou tažnou silou a malou rychlostí lana. Používají se při plenění výstuže v porubech.

Pojišťovací vrátky slouží k zajištění brázdičů nebo kombajnů apod. v úklonech porubů nad 17o. Vyznačují se samosvorností danou šnekovým převodem. Tento vrátek musí mít také zajišťovací rohatku se dvěma západkami.

vrátek firmy Neptun Komárov - 30. léta
těžní vrátek VTS 132 těžní vrátek  VTS 232
zatahovací vrátek VTS 118 pomocný vrátek VVS 103

Pro dopravu vozů ve svážných se dříve používaly obyčejné brzdové stroje, tvořené lanovými bubny, případně třecími kotouči, a pásovou brzdou.

pomocná přenosná brzda
brzdový stroj Neptun Komárov brzdový stroj Neptun Komárov

Parametry starších vrátků, Ostroj Opava

Typ

VTS 132

VTS 232

VTS 118

Provedení

Jednobubnový těžní

Dvoububnový těžní

Jednobubnový zatahovací

Pohon

Elektromotor vzduchový motor

Elektromotor vzduchový motor

vzduchový motor

Tah v laně kg

1300

1300

 
Délka lana m

1200

2 x 1200

200

Rychlost m/s

1,55

1,55

1,25

 

Parametry nových vrátků, Ostroj Opava

Typ

VVS 103B

VVS 104

VVB 585

VTA 630

VTA 1000

VTA 2000

Použití

vlečný

vlečný

vlečný

těžní

těžní

těžní

Výkon elektromotoru kW    

5,5

5,5

13

40

Výkonvzduchového motoru k

4

4

6

8

18

55

Brzda

čelisťová

pásová

2 pásové

2 pásové

pásová

pásová

Počet bubnů

1

1

1

1

1

1

Střední tah v laně kp

725

320

585

630

900

1600

Střední rychlost m/s

0,36

0,70

0,87

0,70

1,20

1,84

Průměr lana mm

8

8

10

10

14

18

Délka lana m

65

180

100

200

250

390

Délka vrátku mm

766

558

390

2000

2200

2500

Šířka vrátku mm

401

680

980 1215

630

740

1400

Výška vrátku mm

600

605

565

1115

1255

1430

Celková váha kg

78

116

225 271

477 490

855 885

2625 2730


Vrátky Vrátek VTS 132
  Vrátek VTS 232
  Vrátek VTS 118
  Vrátek VVS 103
  Vrátek firmy Neptun Komárov
Brzdy Pomocná brzda
  Brzdový stroj firmy Neptun Komárov
  Brzdový stroj firmy Neptun Komárov