ZÁVĚSNÉ DRÁHY

Závěsnou dopravou se rozumí doprava materiálu pomocí zařízení s dráhou pojezdu zavěšenou u stropu důlního díla. Břemena jsou zavěšena na speciálních vozících a dopravována buď ručně tlačením, nebo mechanicky tažným lanem, případně závěsnou lokomotivou.

Dráha pojezdu je řešena lanem, kolejnicí nebo nosníkem různého tvaru.

Závěsná dráha s dráhou pojezdu tvořenou nosným lanem se v našich dolech nerozšířila. V zahraničí se obvykle používá nosné lano o průměru 16 až 18 mm. Lano je zavěšeno řetězy na výstuž a napínáno tak, aby průhyb lana při pojezdu vozíku nebyl větší než 80 mm.

U nás se používá závěsná doprava, jejíž dráha je tvořena kolejnicí nebo I profilem. Řešení dopravy v obloucích závisí jednak na druhu pojezdové dráhy a jednak na způsobu dopravy břemene. Minimální poloměr plynulého horizontálního i vertikálního oblouku u pojezdové dráhy tvořené kolejnicí nebo nosníkem se pohybuje od 2 do 6 m. Maximální sklon závisí na způsobu dopravy. Při použití tažného lana je největší úklon +- 40o. Při úklonu nad +- 20o je třeba počítat se snížením nosnosti a počtu zavěšených břemen. Při použití závěsných lokomotiv je přípustný úklon dráhy +- 30o. Pro ruční dopravu je povolen sklon +- 2o. Při dopravě v úklonu se musí používat zabezpečovací zařízení proti ujetí vozíků.


Používané typy závěsných drah

Závěsná dráha ZKD - 1000

Tato závěsná dráha je v současné době nejrozšířenější.

Skládá se z těchto základních částí:

- trati, tvořené kolejnicí 80/14

- nosných vozíků

- dopravních kontejnerů a palet

- vrátků

- přídavných bezpečnostních a manipulačních zařízení (točny, brzdy, výhybky)

Nosný vozík pojíždí po patce kolejnice čtyřmi nosnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách. Nosné vozíky se používají buď samostatně nebo spojené ve dvojicích pro zavěšení kontejneru nebo palety.

Vrátek slouží k mechanické dopravě v úklonech. Používá se jednobubnových vrátků typu VTE 118, VTS 118 nebo VTA 1000

Závěsná dráha ZKDN - 1000

Je určena především pro úsekovou dopravu materiálu na tratích s proměnlivým úklonem. Je konstruována pro maximální délku 400 m a maximální úklon tratě +- 18o. Tento typ závěsné dráhy vyžaduje pro pohon vrátek s třecím kotoučem - upravený vrátek VTE 118. Ostatní části jsou stejné jako u dráhy ZKD - 1000. Maximální zatížení jednoho vozíku je 750 kg.

Závěsná dráha ZD - 14

Je určena pro dopravu materiálu na větší vzdálenosti a lidí ve větších důlních dílech o úklonu do +- 30o. Je vhodná pro dopravu těžkých břemen. Maximální zatížení jednoho vozíku je 1500 kg. Pro pohon se používá vrátek nebo závěsná lokomotiva.

Pojezdová dráha je tvořena I profilem č. 14. Sekce dráhy jsou zvlášť konstruovány pro rovné úseky a zvlášť pro horizontální a vertikální oblouky. Minimální poloměr horizontálního oblouku je 4 m, vertikálního 6 m. Na výstuž důlních děl je vodící profil zavěšen háky a dlouhočlánkovými řetězy s možností rektifikace o jednu rozteč řetězu.


Závěsné lokomotivy

Závěsné lokomotivy odstraňují problém s pohonem několika vrátky na dlouhých tratích.

Závěsná lokomotiva ZDH 30D je tvořena třemi díly. Střední díl lokomotivy je hnací, vnější dva díly jsou ovládací (kabiny). Nosnou částí lokomotivy je rám dieselhydraulického agregátu.. Naftový motor je typu Zetor 4001 v nevýbušném provedení. Závěsy lokomotivy tvoří dva čtyřkladkové naklápěcí podvozky pružně výchylné a otočné v tělese závěsu. Pohonné jednotky, otočně uložené v tělesech závěsů pro dobrou průjezdnost lokomotivy horizontálně zakřivenou tratí. Každá ze dvou hnacích jednotek je tvořena párem hydraulických motorů, kotoučových hydraulických brzd, převodovek a hnacích kotoučů. Hnací kotouče jsou ocelové a ke stojině I profilů jsou přitlačovány systémem talířových pružin.

Parametry závěsné lokomotivy ZDH 30D

Maximální rychlost při 1. rychlostním stupni km/h 4,15
Maximální rychlost při 2. rychlostním stupni km/h 7,0
Minimální poloměr horizontální zatáčky m 4
Minimální poloměr vertikální zatáčky m 6
Provoz do úklonu +-o 30
Maximální tažná síla po rovině kp 3900
Maximální tažná síla v úklonu + 30o kp 2400
Výška lokomotivy mm 1250
Délka lokomotivy mm 1470
Šířka lokomotivy mm 822
Průměr hnacích kotoučů mm 270
Střední průměr pojezdových kol mm 120
Rozteč pojezdových kol mm 180
Rozteč podvozků mm 1250
Pohotovostní váha kg 3000
Motor Zetor 4001
Výkon motoru k 30
Hydraulické čerpadlo ACS 25 - 7
Hydromotory AMK 17 - 7
Napětí elektrického rozvodu V 6
Tlak vzduchového rozvodu atp 2
Pojezdová dráha I 14