SÝPY

Sýp (sýpka, plnící místo) slouží při kolejové dopravě k plnění vozů těživem. Přísun těživa k sýpce je dopravníkem, skluzem, zásobníkem případně spojeným se sypným komínem.

Výsypné prostory skluzů a zásobníků jsou opatřeny uzávěry, většinou segmentovými. Používají se také nepřímé uzávěry s vibračními podavači.

Podle směru toku těživa vzhledem k ose vozu se rozlišuje plnění příčné a podélné. Při velkém dopravním množství a velkoprostorových vozech se dává přednost podélnému plnění, při němž je směr výsypu shodný se směrem pohybu vozů.

Překrývání mezer mezi korbami při plnění celé posunované soupravy má mnoho řešení. V poslední době se uplatňují řešení, při kterých jsou pevné nebo sklopné kryty neseny jedním nebo dvěma nekonečnými řetězy, unášenými korbou projíždějícího vozu.

Nutnost překrývání mezer se odstraňuje dávkovacím zařízením nebo speciální konstrukcí korby vozu.

I při zábraně přesýpání dochází k přepadu těživa. U výkonných sýpek se proto instalují zařízení k nakládání propadu, například lehké hřeblové dopravníky, položené v úklonu pod kolejemi u sýpu..

Posun vozů u sýpky je řešen při menších výkonech ručně, u velkých plnících stanic vrátky, posunovači nebo lokomotivně.