Roštové třídiče

Používají se k oddělení kusového uhlí od drobné frakce. Od sít se odlišují tím, že se u roštových třídičů nepohybuje celá plocha, ale pouze její jednotlivé části.. Výhodou třídění na roštech je menší nebezpečí ucpávání otvorů.

Briartův tyčový rošt

Tento rošt se skládá ze dvou soustav podélných tyčí, které jsou spojeny příčnými tyčemi. Každá soustava je uváděna do pohybu výstředníky. Horní soustava tyčí vykonává pohyb kruhový, dolní kývavý. Nevýhodou je možnost ucpání roštu plochými kousky uhlí.

Briartův tyčový rošt

Baumův rošt

Jedná se o zdokonalený Briartův rošt. Jednotlivé podélné tyče jsou z U profilů, které jsou těsně vedle sebe. Hořejší plocha profilů je opatřena otvory, kterými propadává podroštné.

Borgmannův – Emdeův rošt

Tento rošt je tvořen podélnými pevnými tyčemi z plochého železa a z kulatých příčných tyčí, které jsou uloženy otočně. Tyto tyče mají na konci ozubená řetězová kolečka, do kterých zabírá hnací řetěz, který jimi otáčí. Výhodou roštu je, že se uhlí na něm nerozbíjí.

Borgmannův - Emdeův rošt

Karopův rošt

Konstrukčně je shodný s Borgmannovým – Emdeovým roštem, jen příčné otočné tyče mají profil elipsy, navzájem pootočené o 90 stupňů.

Karopův rošt

Rossův rošt

Tento roštový třídič se staví v provedení pásovém nebo bubnovém. Oba typy se skládají ze dvou nekonečných pásem tyčových řetězů nahoře do sebe zapadajících a tvořících tak roštovou plochu. Ve spodní části se obě pásma od sebe oddělí a visí volně, čímž se zvětší vzdálenost mezi nimi, takže podroštné může volně procházet.

Rossův rošt

Seltnerův rošt

Rošt je tvořen dvěma soustavami příčných tyčí, z nichž jedna je upevněna v pohyblivém rámu, druhá je pevná. Pohyblivé tyče se pomocí kliky pohybují nahoru a dolů mezi pevnými tyčemi.