Rmutnice

Rmutnice pracuje na principu soupádnosti zrn rubaniny. Používá se k třídění nebo rozdružování.

Rmutnice je sestrojena ve tvaru koryta s rovným dnem, kterése směrem k přepadu rozšiřuje, takže postupně ubývá na rychlosti vodního proudu. Nízkými přehradami, kolmými na směr tekoucí vody, je koryto rozděleno na několik oddělení. Rmut se přivádí žlabem nebo potrubím, jehož dno je v určité výšce nade dnem rmutnice. Na každé nerostné zrno působí dvě síly: svisle gravitace a vodorovně síla vodního proudu. Výslednicí těchto sil se pohybuje každé zrno po parabolické dráze. Čím pomaleji zrno ve vodě klesá, tím plošší je jeho dráha a tím je v korytě odplavováno dále ve směru proudu. Při rozdružování, kdy je do rmutnice přiváděn rmut o stejné velikosti zrn rudy i jaloviny se v prvních oddílech rmutnice usazují nejbohatší zrna a v posledních nejchudší, jalovina odtéká s vodou pryč. Při třídění, kdy jsou do rmutnice přiváděna jen rudná zrna různé velikosti se v přední části usazují větší a v zadní části menší zrna. Vybírání jednotlivých frakcí z rmutnice se provádí ručně při odstavení rmutnice.

rmutnice