Nálevky

Systém nálevek vychází z principu rmutnice. Nálevky mají podobu úzkých čtyřbokých jehlanů s vrcholem obráceným dolů. Zhotovují se ze dřeva nebo plechu. Běžně se používá systém čtyř nálevek spojených za sebou s poměrem objemů 1:2:3:4. Podobně jako u rmutnice se při klesající rychlosti vodního proudu rozdělí rmut podle soupádnosti zrn. Jednotlivé frakce jsou vynášeny z nálevek trubičkami zaústěnými do dna.

souprava nálevek
souprava nálevek