STÁTNÍ DOLY NA STŘÍBRO A OLOVO V PŘÍBRAMI

sepsal

Dr. mont. h. c. Ing. Julius Diviš

vydáno v Praze

Hornicko-hutnické nakladatelství "Prometheus"

1926

--------------------------------------------------------------

Kapitola Název
1 Práce kutací
2 Vrančice - Životice
3 Mirovice
4 Květná
5 Nová Hospoda
6 Svatá Hora
7 Sádek
8 Obecnice (Reichentrost)
9 Kozičín
10 Lillka, Ferdinandka, Jarošovka, Skorotín
11 Střebsko
#
- Důl Augustův (Drkolnov), Božího požehnání (Řimbaba), doly Zdaboř,
Narysov a důl Františkův, Schwarzenberský a Lazecký
12 Důl Drkolnov
13 Důl Schwarzenberský a Zdabořský
14 Lazecký důl
15 Řimbaba (důl Božího požehnání)
16 Důl Františkův
17 Narysov
# - Kutání na zlato
18 Kasejovice
19 Bělčice
20 Nový Knín
21 Kutná Hora
22 Vývoj příbramského báňského závodu od roku 1875
23 Úpravnictví
24 Huť
25 Odbor stavební a strojní
26 Léta 1879 - 1881
27 Tříletí 1882 - 1884
28 Tříletí 1885 - 1887
29 Tříletí 1888 - 1890
30 Tříletí 1891 - 1893
31 Důlní požár 31. května 1892
32 Tříletí 1894 - 1896
33 Tříletí 1897 - 1899
34 Tříletí 1900 - 1902
35 Tříletí 1903 - 1905
36 Tříletí 1906 - 1908
37 Tříletí 1909 - 1911
38 Perioda 1912 až incl. červen 1914
39 Perioda 1914/15 - 1916/17
40 Perioda 1917/18, druhé půlletí 1918 a rok 1919
41 Léta 1920 - 1923
42 Stav Státního báňského a hutního závodu v Příbrami počátkem roku 1926
43 Hornictví
44 Úpravna
45 Huť
46 Továrna na olověné zboží
47 Odbor stavební a strojní
48 Odbor důlního měřictví a výsledky různých vědeckých pozorování
49 Prodejna, pokladna
50 Zařízení sociální a humanitní
51 Humanitní budovy a dělnické byty