Josef Hrabák Hornictví a hutnictví v království Českém 1902
  Pamětní spis k dosažení 1000 metrů svislé hloubky na dole Vojtěch 1878
  Stříbrné doly Příbramské v plamenech 1892
Julius Diviš Státní doly na stříbro a olovo v Příbrami 1926
  Ostravsko-karvinský kamenouhelný revír obrazová příloha 1930
Karel Valta Po stopách slávy a utrpení hornictva na Příbramsku 1936
  Ostrava - město uhlí a železa 1947
Pavel Novotný, Jiří Zimák Zlaté Hory - Historie a současnost ložiska zlata světového významu 2003
Jiří Majer - Jan Čáka Technika českých a slovenských dolů v průběhu dějin 1971
Jiří Schenk České rudné hornictví v letech 1918 - 1945 1987
kolektiv České rudné hornictví v letech 1945 - 2000 1988
Jan Kafka Historie uranového průmyslu v České republice po roce 1945 2000
Ladislav Jangl Vývoj odborných hornických názorů do 18. stol a začátky odborné literatury  
Albert Vojtěch Velflík Nauka o stavebních hmotách - Dobývání surovin 1914
  Státní báňské a hutnické závody v prvém desetiletí trvání Československé republiky 1928
     
Eduard Pfeiffer Das Bergwerk im Bild 1912
minerlamps.com Bergbau Bilder  
     
  Projekty stavebních úprav podniků PŽS z roku 1929 1929
     
Ladislav Jangl Hornický slovník 1986
Jaroslav Jičínský Česko-německý hornický slovník 1944
     
Dr. Ing. K. Senft Služební předpisy pro lokomotivy benzinové, benzolové, dieselové a elektro-dieselové 1952
J. Šmíd Dopravní předpisy úzkorozchodné dráhy SONP Kladno 1968
Josef Štefl Provozní řád pro dopravu důlními elektrickými lokomotivami a lokomotivami se vznětovým motorem 1971
     
  Předpis pro strojvedoucí a pomocníky strojvedoucího parní trakce - V2P 1971
     
AZ Magazín - 1988 Co Otec vlasti netušil "o hrdinství Pomocné stráže VB a ošklivých trampech na Amerikách" 1988
     
Karel Ladislav Kukla Podzemní Praha 1920
Alfred Technik Muži pod Prahou 1942
Ladislav Lahoda Pověsti Ameriky  
ing. David Kaifoš Nové pověsti Ameriky  
Quido Maria Vyskočil Oběť Velkému Permonovi 1925
Josef Stavinoha Poprvé na šachtě 2004
Vladislav Konvička Tisíc metrů 1997
Roman Bílek Synek ze závalu  
Vilém Závada Jarní krajina  
  Industriální komiks z pražských Holešovic 2012