PO STOPÁCH SLÁVY A UTRPENÍ

HORNICTVA NA PŘÍBRAMSKU

KAREL VALTA

druhé rozšířené vydání

nákladem Zaměstnanců státního báňského ředitelství v Příbrami

podzim 1936

------------------------------------------------------------------------

 

Kapitola Název
1 Po starých skazkách příbramského dolování
2 Příbram
3 Některé zajímavosti z hornické Příbramě
4 Ještě ze staré Příbramě
  - Z dějin Březových Hor
5 Význačnější pamětihodnosti, vztahující se k hornickému životu
6 Prokopský kostelík
7 Vojtěšský kostel
8 Ještě z dějin Březových Hor
9 Povýšení Březových Hor na královské horní město
10 Ještě z dějin našeho dolování
11 Hornický odznak: Mlátek a želízko
12 Šachty, šachtice, štoly, žíly
13 Těžba, úprava rud, závodní rybníky
14 Rybníky
15 Stříbrná huť
  - O jednotlivých šachtách a šachticích
16 Bytíz
17 Kutací šachta u Nové Hospody
18 Svatohorská šachta
19 Květná
20 Skorotín
21 Sádecký důl
22 Obecnice
23 Podlesí
24 Jarošovka
25 Lillka
26 Ferdinandka
27 Lazec
28 Kozičín
29 Vrančice
30 Narysov
31 Třebsko
32 Vojna
33 Žěžice
34 Zdaboř
35 Drkolnov
36 Wolfgangova šachta
37 Lešetice, Brod, Hatě
38 Bohutín, Štěpánka, František, Tisová
39 Řimbaba (Boží požehnání)
40 Vysoká Pec
  - Hlavní doly
41 Důl generála Štefánika (Bohutín II, Rudolfka)
42 Ševčínský důl
43 Mariánský důl
44 Vojtěšský důl
45 Prokopský důl
46 Anenský důl
47 Důlní katastrofa roku 1892
48 Hornické parády a hudba
49 Stavební a strojnický odbor
50 Poválečný ruch
51 Stavba lanové dráhy z Bohutína do úpravny na Březových Horách