PODZEMNÍ PRAHA

Karel Ladislav Kukla

----------------------------------------

Tato kniha byla poprvé vydána v roce 1920 u Jana Kotíka, knihkupce na Smíchově

Druhé vydání vyšlo roku 1995 v Knihovně České speleologické společnosti jako Svazek 26 v nakladatelství Zlatý kůň

------------------------------------------

a zde jsem udělal chybu, které si všiml vážený kolega V. Vojíř - uvádím celý mail

"Zdravím Vás a opětovně upozorňuji na chybné informace obsažené v http:www.hornictví.info/cteni/kukla/praha.htm, kde je umístěna Podzemní Praha od K.L.Kukly. Je zde uvedeno, že byla poprvé vydána v roce 1920 u Jana Kotíka a druhé vydání vyšlo roku 1995 v Knihovně České speleologické společnosti jako Svazek 26 v nakladatelství Zlatý kůň. Kniha K.L.Kukly byla vydána před válkou několikrát. První poválečné vydání bylo roku 1992, jako mimořádné číslo 1/1992 časopisu STALAGMIT. Teprve v roce 1995 vyšla Podzemní Praha v Knihovně ČSS jako svazek 26, myslím, že celkově jako páté vydání.

Nakonec Václav Cílek si v jednom svém příspěvku ve Speleu stěžuje, že jsme ho předběhli. Věřím, že v rámci snahy o objektivní informace provedete potřebnou opravu. Jinak nezbude něž oprava naše v rubrice „Bludy o Podzemní Praze“.

Díky

Vladimír Vojíř(R) NAUTILUS, agentura pro poznání Země, 120 00 Praha 2 - Slezská 48 - tel. 777293339"

Takže se zde tímto váženému p.t. čtenářsrvu omlouvám, že jsem způsobil tuto mystifikaci a ještě jednou děkuji p. Vojířovi za opravu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtenářstu této knihy
--- Pražským podsvětím ---
Praha Neznámá pod dlažbou Velké Prahy
Noční výprava za "velezrádcem" k smrti odsouzeným do Prahy podzemní
Podzemní Pražané a jejich "primátor"
"Lidolovci" pod Prahou
Honba na člověka v katakombách pod Vltavou
Z mystérií podzemních katakomb pod vyšehradskou skalou a emauzským klášterem
"Hotel Díra" v hradbách pod "Karlovem"
Pod tajemným domem Faustovým a pod Karlovým náměstím
Pod pražským popravištěm a dvorem justičního paláce
Z Prahy nadpozemské do Prahy podzemní
Zoufalý boj podzemních Pražanek s armádou krys a potkanů!
Shledání milenců i zasnoubení v kapli na dně Prahy
Pode hrobem hvězdáře Tychona de Brahe!
Z Prahy podzemní do Prahy "nadpozemské"
I v podzemní Praze lze zblouditi na křižovatkách!
V historické podzemní cele na Hradčanech před válečnou justifikací
Největší hřbitov podzemní pod "Karmelitány"
V žalářích pod Prahou
Ve vojenském vězení za Hradčany
Útěk z jisté smrti... v jistou záhubu!
Podzemní chodbou z Pohořelce ku Hvězdě
Skrýš zachráněných v starém letenském průkopu... v štole "Belvederské"
Za čtyry hodiny z mladíka šedivým kmetem
"Primátor" Podzemní Prahy žehná civilnímu sňatku dvojice hrdinů
Zhouba ze všech stran ve svatební noci!
Dvacátý osmý říjem 1918
Konec živoření v pražském podsvětí
Výzvědná poslední výprava pod Prahu
U hrobů pachatelů nevypátraných dosud pražských vražd?
Pod klášterním schodištěm z trosek popravního lešení bělohorských mučedníků
Pod bývalým "Ghettem" a starou "Kolkovnou"
Oživené podzemní pražské "předměstí"
Zásluhou reka "Podzemní Prahy" objevena nejpamátnější budova českého národa... Husova kaple Betlemská
Konec romanetta "podzemních Pražanů"
Doslov