Historie hornictví v letopočtech
údaje podle starých kronik (období do 9. století)
období do 14. století
14. století
15. století
1. polovina 16. století 2. polovina 16. století
1. polovina 17. století 2. polovina 17. století
1. polovina 18. století 2. polovina 18. století
1801 - 1825 1826 - 1850 1851 - 1875 1876 - 1900
1901 - 1920 1921 - 1940 1941 - 1950 1951 - 1960 1961 - 1970 1971 - 1980 1981 - 2000 od roku 2001