Rok Událost
1851 1.11. byla otevřena Horní průmyslová škola v Příbrami pro výchovu důlních dozorců
1851 byla dostavěna Thinnfeldská puchýrna v Podlesí u Příbrami
1851 byl nasazen Rittingerův prací buben a sazečny pro střední zrno na příbramské úpravně
1851 byla zahájena těžba železných rud na dole Adéla u Jesenného v Krkonoších
1851 byla zahájena těžba železných rud mezi Českým Brodem a Kouřimí
1851 byly hlášeny nálezy stříbrných rud u Javorníka ve Slezsku
1851 byl založen důl Kübeck na Kladně
1851 byla založena dědičná štola v Dobšiné
   
1852 byla zahájena těžba smolince v Jáchymově
1852 byla založena Bratrská pokladna na Salmovských dolech ve Slezské Ostravě
1852 se uskutečnila první organizovaná stávka horníků v Doubravě
1852 byla založena jáma Gabriela v Karviné
1852 byla založena jáma Hlubina v Moravské Ostravě
1852 byla postavena první úpravna uhlí na Kladensku ve Vrapicích
1852 byla postavena první koksovací pec v Kladně
1852 byla otevřena ložiska lignitu na jižním Slovensku u Nové Vsi, Slatinné a Želevce
1952 byla postavena první větrná pec v OKR na jámě Albert v Ostravě-Hrušově
1852 byla vyhloubena první výdušná jáma v OKR v dole Hlubina v Moravské Ostravě
1852 byla ražena Melchiorova štola v Javorníku ve Slezsku
1852 bylo ukončeno dobývání železa u Hatě na Příbramsku
1852 byly otevřeny železorudné doly u Malé Vísky na Hořovicku
1852 bylo odevzdáno poslední stříbro z Ratibořických Hor u Tábora
1852 bylo objeveno uhlí u Poustky na Frýdlantsku
1852 byl vydán zákon o zákazu spolčování dělníků
1852 firma Brobosch obnovila těžbu polymetalických rud v Nové Vsi u Rýmařova
   
1853 byl založen důl Julie v Žacléři
1853 byl založen železorudný lom u Nučic
1853 byla instalována první těžní klec v OKR
1853 byla hloubena jáma Jindřich v Karviné
1853 byla obnovena těžba železných rud na Staré šachtě u Nučic
1853 byla hloubema vodní jáma Gabriela v Karviné
1853 byly otevřeny železorudné doly u Jinočan
1853 byl postaven vodosloupcový těžní stroj na jámě Ferdinand ve Smolníku
   
1854 byl vydán zákon o povinném zakládání Bratrských pokladen
1854 23.5. byl vydán Všeobecný horní zákon
1854 byl založen železorudný důl ve Weigsdorfu u Frýdlantu
1854 byl založen důl Eleonora v Doubravě
1854 bylo ukončeno dolování na Táborsku
1854 zanikly doly u Božího Daru v Krušných horách
1854 byl uveden do provozu první parní těžní stroj ve Svatoňovicku na jámě Ignác u Markoušovic
1854 byl postaven vodosloupcový těžní stroj na jámě Jozef ve Smolníku
1854 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Karolina v Moravské Ostravě, zahynulo 14 havířů
1854 byla dohloubena jáma Julie v Žacléři, zvaná První strojní
1854 byla zahájena těžba grafitu u Blatné u Vyššího Brodu
1854 vypukla v Bánské Štiavnici stávka horníků za čtrnáctidenní vyplácení mezd a zvýšení starobního důchodu
   
1855 byl hlouben důl Prokopi v Dubí u Kladna
1855 byla zřízena koňská dráha z Vítkovic do Přívozu
1855 bylo ukončeno hloubení jámy Jiří v Žacléři
1855 byla zahájena těžba mědi na dolech Julie I a II v Rokytnici nad Jizerou
1855 byla na dole Marie v Březových Horách instalována těžní klec
1855 byl založen důl Betina v Doubravě
1855 byl založen důl Hubert v Ostravě-Hrušově
1855 byla vyhloubena kutací šachta na Černojamské žíle u Příbrami
   
1856 16.1. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Gabriela v Karviné, zahynulo 17 havířů
1856 14.2. nastal výbuch třaskavých plynů na Salmovském dole č.2 ve Slezské Ostravě, zahynulo 7 havířů
1856 byla postavena koksovna na Salmovském dole č. VII ve Slezské Ostravě
1856 H. Bessemer nechává patentovat konvertor na výrobu oceli
1856 byl založen železorudný důl Vinice u Nučic
1856 byla založena jáma Františka v Karviné
1856 byl založen důl Ferdinand na Rosicku
1856 byl založen železorudný důl u Jinočan
1856 byl hlouben důl Jindřich v Karviné
1856 byla hloubena větrní jáma Betina v Doubravě a František v Ostravě-Přivoze
1856 bylo postaveno první uhelné prádlo na Ostravsku na jámě Albert v Ostravě-Přívoze
1856 byla jáma č. X v Moravské Ostravě přejmenována na důl Jindřich
1856 byla založena Státní továrna na drátěná lana v Příbrami
1856 byla ražena dědičná štola v Příbrami-Podlesí
1856 bylo zahájeno dobývání železných rud v Hraničné ve Slezsku
1856 byl založen důl Sedmnáctá v Karviné
1856 E. Perth provádí průzkum na uhlí a drahokamy u Tatobit u Kozákova
   
1857 byla ustavena Pražská železářská společnost
1857 byla zahájena těžba uhlí na dole Hlubina v Moravské Ostravě
1857 byla zaražena jáma Lill na Březových Horách
1857 byla založena Zdabořská jáma v Příbrami
1857 byla zrušena pražská mincovna
1857 byl vydán služební řád pro svatoňovické doly
1857 byly objeveny měděné rudy u Plešnice u Semil
1857 zanikly doly u Vejprt
1857 v českých uhelných dolech se zavádělo strojní vrtání a elektrické odpalování náloží
1857 u Kišovců a Švábovců bylo zahájeno dobývání manganu
1857 byla hloubena jáma Průhon na Kladně
1857 byly raženy štoly Karol, Barbora a Laura v Handlové
1857 nastal výbuch třaskavých plynů na Larischově dole v Karviné, zahynulo 7 havířů
1857 byl otevřen železorudný důl Štěpán u Horské Kamenice na Semilsku
1857 byla zaražena větrní šachta Hamrovka u Bohutína
   
1858 1.3. bylo zahájeno hloubení jámy Klára pro uhelný důl u Stárkova na Hronovsku
1858 byla postavena briketárna na dole Michal v Brandýsku na Kladensku
1858 byla hloubena vodní jáma Hemenegild ve Slezské Ostravě
1858 byly založeny jámy Petr a Pavel v Ostravě-Michálkovicích
1858 byla hloubena jáma Amálka na Kladensku
1858 byla zahájena těžba lignitu na dole Alberti v Dubňanech na Hodonínsku
1858 bylo zastaveno ražení dědičné Belianské štoly v Banské Štiavnici
1858 byl na dole Prokop v Březových Horách postaven parní těžní stroj a zavedena jízda klecí
1858 bylo objeveno uhelné ložisko u Višňové na Frýdlantsku
1858 byl postaven parní těžní stroj na jámě Františka v Karviné
1858 byl hlouben uhelný důl v Praze-Hloubětíně
1858 bylo ukončeno dobývání olověných a zinkových rud u Pily na Slovensku
1858 bylo ukončeno dobývání antimonitu ve Zlaté Bani ve Slánských vrších
1858 akciová společnost Vernéřovické doly na měď Praha zahájila těžbu měděných rud v Jivce
   
1859 6.1. nastal výbuch třaskavých plynů na Salmovských jámách č. II a č. VII, zahynulo 17 havířů
1859 8.7. bylo dokončeno ražení dědičné štoly Karla Boromějského v Březových Horách
1859 nastal výbuch třaskavých plynů v Larischově dole v Karviné, zahynulo 7 havířů
1859 byly zaraženy jámy Karel a Jan v Karviné
1859 byla založena jáma Vilém ve Slezské Ostravě
1859 byl vyhlouben důl Průhon v Kladně
1859 byly na dole Jindřich v Moravské Ostravě poprvé přiděleny mužstvu bezpečnostní olejové lampy
1959 byla postavena povrchová svážná trať od štoly Egydi do Lampertic na Žacléřsku pro odvoz uhlí
1859 byly raženy štoly Xaveri a Ida na Svatoňovicku
1859 byla objevena lignitová pánvička u Uhelné ve Slezsku
1859 uspořádal P. Rittinger v Příbrami první strojnický kurs pro strojníky těžních strojů a strojníky v úpravnách
1859 vznikl požár na dole Gabriela v Karviné, shořela jámová výstuž, zahynuli 4 havíři
1859 byla ukončena ražba Dědičné štoly Josefa II na Březových Horách, i s odbočkami dosáhla délky 21906 m
1859 byla v Sádku u Příbrami zaražena kutací Sádecká šachta
1859 na dole Vojtěch na Březových Horách byl vystavěn parní těžní stroj
   
1860 byla postavena koksovna na dole Jan-Karel v Karviné
1860 byl založen důl Robert na Mostecku
1860 byl založen důl Na Džbáně v Hředlech na Rakovnicku
1860 byl založen uhelný důl v Obytcích na Slovensku
1960 zaniklo dolování v Oloví v Krušných horách
1960 byly prováděny pokusy s dolováním lignitu na Mydlovarslu u Českých Budějovic
1860 byla zastavena ražba štoly Kníže Fürstenberg v Hředlech na Rakovnicku
1860 10.6. nastal výbuch třaskavých plynů na dole František v Padocově na Oslavansku, zahynulo 52 horníků
1860 byla zahájena těžba uhlí u Třebeně na Chebsku
1860 v březohorských dolech byl nahrazen vodní pohon pohonem parním
1860 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Hlubina v Moravské Ostravě, zahynulo 52 havířů
1860 byl hlouben důl Jan v Karviné
1860 byla zahájena těžba uhlí na dole Ema ve Slezské Ostravě
1860 byl postaven vodosloupcový čerpací stroj na dole Štěpán v Bohutíně u Příbrami
1860 byla zahájena těžba rtuti u Gelnice na Slovensku
1860 byla hloubena větrní jáma dolu Jindřich v Moravské Ostravě
   
1861 byly hloubeny větrní jámy dolů Lucie a Ema ve Slezské Ostravě
1861 byla založena Bratrská pokladna v Petřvaldu
1861 byla zaražena štola dolu Alexander v Hředlech na Rakovnicku
1861 byl zastaven uhelný důl Na Džbáně na Rakovnicku
1861 byl postaven první parní těžní stroj v Banské Štiavnici na jámě Mária
   

1862

4.9. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Jan-Marie ve Slezské Ostravě, zahynul 1 havíř, 1 byl těžce zraněn
1862 nastal výbuch třaskavých plynů na Rotschildově dole ve Slezské Ostravě, zahynulo 6 havířů, 4 byli těžce zraněni
1862 byla koňská dráha v Moravské Ostravě přebudována na lokomotivní
1862 byla postavena báňská dráha z Přívozu do Michálkovic, Orlové a Doubravy
1852 byl založen důl Abrahám v Kladně
1862 byl založen důl Bedřich v Uhelné ve Slezsku
1962 byla zahájena těžba lignitu na dole Panna Marie v Dubňanech na Hodonínsku
1862 byla hloubena těžní jáma č. 2 Karel v Karviné
1862 byla založena briketárna v Kynšperku nad Ohří
1862 byla hloubena větrní jáma Eliška ve Slezské Ostravě
1862 byl vydán služební řád pro ostravsko-karvinské doly
1862 bylo postaveno vodosloupcové čerpadlo na dole Vojtěch v Příbrami
1862 byl založen důl Jakobisteinkohlenzeche, později nazvaný Evžen v Petřvaldu
1862 bala založena Vojtěšská puchýrna na Březových Horách
1862 byla u Narysova zaražena kutací šachta
1862 byly ukončeny páce na Františkově dole v Bohutíně
   
1863 6.9. byla příbramská škola změněna na Báňskou akademii
1863 byl postaven dvouvahadlový vodotěžný stroj na jámě Lill v Příbrami
1863 byla hloubena jáma Lucie ve Slezské Ostravě
1863 byla hloubena Hlavní jáma v Orlové-Lazech
1863 byla hloubena jáma Doubrava v Doubravě
   
1864 12.3. při prohlubování jámy Svornost v Jáchymově pod 12. patro nastal průval vod z dnešního lázeňského pramene Curie
1864 1.6. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Šalamoun v Moravské Ostravě, zahynuli 4 havíři
1864 byla dána do provozu první briketárna v OKR na dole Jindřich v Moravské Ostravě
1864 byl zastaven důl Abrahám, zvaný též Studna na Kladensku
1864 v dole Michal v Báňské Štiavnici byly instalovány první těžní klece na Slovensku
1864 byl vydán služební řád pro doly podléhající Báňskému úřadu v Kutné Hoře
1864 byl uskutečněn první elektrický odpal dynamitu v Jáchymově
1864 byl důl Sedmnáctá v Karviné přejmenován na důl Františka
1864 byl zaveden hydromechanický způsob zpracování stříbrných rud v Jáchymově
1864 byl postaven parní těžní stroj na jámě Jan v Karviné
1864 byla ukončena těžba olověných a zinkových rud u Čavoje na Slovensku
1864 došlo k propojení dědičné štoly Václav se šachtou Pepř u Jílového u Prahy
1864 cínowolframové doly v Krupce přešly do vlastnictví P. Lewalda a Ch. Schillera
1864 u Kšic u Stříbra bylo nalezeno ložisko stříbra a olova
   
1865 byla uvedena do provozu těžní štola Ida ve Rtyni v Podkrkonoší
1865 byly zastaveny doly Layer a Michal v Brandýsku na Kladensku
1865 zaniklo dobývání arseniku pod Sněžkou
1865 byl založen důl Michálka ve Slezské Ostravě
1865 bylo zahájeno ražení Dolní erární štoly v Lamperticích na Žacléřsku
1865 byly hloubeny větrní jámy Anna a Jan ve Slezské Ostravě
1865 byla uvedena do provozu Vojtěšská puchýrna na Březových Horách
   
1866 bylo postaveno parní čerpadlo na dole Svornost v Jáchymově
1866 byla zahájena těžba rašeliny ve Vidnavě
1866 byla hloubena první jáma s kruhovým profilem v severočeském hnědouhelném revíru, jáma Viktorie
1866 byla zahájena těžba uhlí ze štoly Ida v Malých Svatoňovicích
1866 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Hubert v Ostravě-Hrušově, zahynuli 2 havíři, 4 byli těžce zraněni
1866 zahájilo těžařstvo bratří Poráků dobývání grafitu v Českém Krumlově
   
1867 10.5. nastal výbuch třaskavých plynů v Salmovském dole č. II ve Slezské Ostravě, zahynulo 7 havířů
1867 29.7. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Hlubina v Moravské Ostravě, zahynulo 53 havířů, 8 bylo těžce zraněno
1867 byl založen důl František Josef, později zvaný Prago 1 v Dubí u Kladna
1867 dospěla do Ostravy Košicko-Bohumínská dráha
1867 byla založena jáma Květná pro stříbrorudný důl u Příbrami
1867 bylo ukončeno dolování zlata na Rejvízu u Jeseníku
1867 byla zavedena kolejová důlní doprava na dolech ve Spišsko-Gemerském rudohoří
1867 byla hloubena větrní jáma Hlubina v Karviné
1867 u Velkého Tresného na Moravě založeny grafitové doly Boží dar, Františka, Anna
1867 byla zaražena kutací šachta u Kozičína u Příbrami
   
1868 byla hloubena větrní jáma Jan-Marie ve Slezské Ostravě
1868 byla hloubena větrní jáma Evžen v Petřvaldu
1868 byly hloubeny těžní a větrní jámy Jakub ve Slezské Ostravě
1868 byla otevřena Rosicko-Bohumínská dráha
1868 byl poprvé použit dynamit v OKR
1868 byl založen důl Krimich I v Nýřanech
1868 bylo zahájeno hloubení dolu Bresson na Kladensku
1868 bylo zahájeno hloubení dolu Engert u Kladna
1868 bylo zahájeno pražení rud na Nižném Slaném na Slovensku
1868 poprvé byli použiti koně pro důlní dopravu v OKR na dole Evžen v Petřvaldu
1868 bylo v OKR ukončeno používání střelného prachu pro trhací práce
1868 byly poprvé uplatněny záchyty těžní klece podle konstrukce A. Pécha v Banské Štiavnici
1868 byla hloubena větrní jáma Hubert v Ostravě-Hrušově
1868 byla zastavena výroba kobaltových barev a vizmutu v Jáchymově
1868 na dole Anna na Březových Horách byl vybudován parní stroj pro čerpání vody a pohon stoupacího stroje
   
1869 byla vybudována první plynárna v Ostravě
1869 byl zastaven důl Ludmila ve Vrapicích u Kladna
1869 byla založena jáma Patria I ve Světci u Duchcova
1869 byla hloubena jáma Alexander v Ostravě-Kunčicích
1869 byla hloubena jáma Jan v Ostravě-Michálkovicích
1869 se konaly první pokusy s dynamitem v Kremnici
1869 nastal úpadek dolování v Banské Štiavnici
1869 probíhaly práce na úpravě Bratkovické štoly u Příbrami
   
1870 bylo poprvé užito koksu k vytápění vysoké pece ve Vítkovicích
1870 byl nasazen první kompresor v OKR na Hlavní jámě v Orlové
1870 byla založena Průmyslová horní škola v Duchcově
1870 byla postavena koksovna Karolina v Moravské Ostravě
1870 byla založena jáma Moravia u Rakovníka
1870 byl založen důl Kukla v Oslavanech
1870 byl založen důl Karolina ve Lhotě pod Žbáném na Rakovnicku
1870 byl založen důl Přemysl v Želanech u Ústí nad Labem
1870 byl založen důl Rudiay I v Bílině
1870 byla zahájena těžba železných rud v Kotrbachách na Slovensku
1870 byl vydán koaliční zákon, rušící zákaz spolčování dělníků
1870 bylo zahájeno hloubení jámy Herget na Kladensku
1870 byly zastaveny doly a železárny v Železné ve Slezsku
1870 byl poprvé použit dynamit pro trhací práce na Slovensku v Kremnici
1870 byly hlášeny nálezy magnezitu u Hnůšti a Hačavy na Slovensku
1870 při hloubení jámy Mayrau na Kladensku byl obdélníkový profil jámy nahrazen kruhovým, jáma byla vystužena vyzdívkou a odpal trhavin byl poprvé proveden elektricky
1870 byla hloubena jáma Péch ve Smolníku na Slovensku
1870 byla při svatoňovických dolech založena první hornická kapela
1870 byly hloubeny nové těžní a větrní jámy dolu Gabriela v Karviné
1870 byla založena jáma Hlubina v Karviné
1870 se začaly zavádět do dolů stlačený vzduch, elektrický proud, parní vrátky, železné koleje a řetězové lanovky v Severočeském hnědouhelném revíru
1870 byla v Banské Štiavnici zavedena vibrační síta
1870 byly ukončeny práce na štole Hoffer v Bankách
   
1871 3.5. byla zaražena Svatohorská jáma u Příbrami
1871 31.7. zahájil činnost Revírní báňský úřad ve Slaném
1871 22.11. byla zřízena Průmyslová horní škola v Moravské Ostravě
1871 byly hloubeny jámy Jiří v Ostravě-Přívoze, Žofie v Porubě, větrní jáma Gabriela v Karviné, Alžběta ve Slezské Ostravě a Hlubina v Karviné
1871 byla obnovena těžba kamenečných břidlic u Valachova
1871 byla zahájena výstavba hornické kolonie “Mexiko” u Malých Svatoňovic
1871 byla hloubena jáma Elisabeth ve Slezské Ostravě
1871 bylo postaveno vodosloupcové čerpadlo na Březových Horách na dole Řimbaba
1871 bylo postaveno bubnové třídící síto v třídírně uhlí na dole Pokrok v Duchcově
1871 byly hloubena těžní a větrní jáma dolu Žofie v Orlové
1871 byla hloubena těžní jáma dolu Michal ve Slezské Ostravě
1871 byl vydán zákon o pozemkových a horních knihách
1871 byl vydán zákon o organizaci báňských úřadů
1871 byly založeny Kamenouhelné doly Orlová-Lazy
1871 byl založen důl Stehelčeves ve Stehelčevsi u Kladna
1871 byla založena Mostecká společnost pro dobývání uhlí
1871 bylo zahájeno hloubení Ferdinandovy těžní jámy na Kladensku
1871 při požáru na Květenské šachtě u Příbrami shořela šachetní budova
1871 byly zastaveny kutací práce u Skorotína na Příbramsku
1871 na Sádecké šachtě u Příbrami byla postavena lokomobila pro pohon čerpadel a těžního vrátku
1871 byla zaražena Kozičínská šachta u Příbrami
   
1872 13.9. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Terezie ve Slezské Ostravě, zahynul 1 havíř, 3 byli těžce zraněni
1872 bylo zahájeno hloubení jámy Albert v Petřvaldu
1872 bylo zahájeno hloubení dolu Barré na Kladensku
1872 byl otevřen důl Michal v Ostravě-Michálkovicích
1872 byly vydány Všeobecné předpisy o jízdě na laně pro hlubinné doly
1872 byly vydáno nařízení o bezpečnostních opatřeních k zamezení vzniku požárů v dolech
1872 byla v Moravské Ostravě podána první stížnost na vzniklé důlní škody poddolováním
1872 byl postaven stoupací stroj na dole Trojice ve Slezské Ostravě
1872 byla nasazena první pneumatická vrtačka v OKR na dole Altmaschine v Orlové
1872 bylo zahájeno hloubení jámy Valentin u Studeněvsi na Slánsku
1872 byla postavena první ocelová těžní věž v OKR na dole Jindřich v Moravské Ostravě
1872 byly vydány vzorové Stanovy Bratrské pokladny
1872 byla hloubena jáma Ida v Ostravě-Hrušově
   
1873 nastala hospodářská krize, která trvala až do roku 1877
1873 bylo ustaveno Vítkovické horní a hutní těžařstvo
1873 byla zahájena těžba na dole Union v Novém Sedle na Sokolovsku
1873 bylo zastaveno dolování na zlatodole Pepř ve Studeném u Jílového
1873 prodal stát jílovské zlatodoly J. Wangovi
1873 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Betina a Mühsam v Doubravě, zahynulo 15 havířů, 2 byly těžce zraněni
1873 bylo v Banské Štiavnici zavedeno poprvé strojní vrtání na Slovensku při ražení Voznické dědičné štoly
1873 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Lásky Boží ve Zbýšově na Oslavansku, zahynulo 5 havířů
1873 byly v příbramské úpravně zkoušeny magnetické separátory
1873 byl zaveden stlačený vzduch na dole Gabriela v Karviné
1873 byly uzavřeny doly Prokop a Neumann ve Slezské Ostravě
   
1874 27.9. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Julius I v Kopistech na Mostecku, zahynuli 2 havíři
1874 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Zárubek ve Slezské Ostravě, zahynulo 5 havířů, 2 byli těžce zraněni
1874 byl založen Hornicko-hutnický spolek v Moravské Ostravě
1874 byla zahájena těžba na dole Žofie v Orlové
1874 byla založena Bratrská pokladna na dolech bratří Gutmannů
1874 byl uzavřen důl Marie-Anna v Dubí u Kladna
1874 byl hlouben důl Mayrau u Kladna
1874 byl postaven první parní stroj v Jáchymově na dole Svornost
1874 bylo vydáno doporučení, aby doly OKR byly vybaveny dýchacími přístroji pro dobrovolné záchranáře
1874 se začala v OKR zavádět ocelová těžní lana
1874 byla hloubena větrní jáma Jan-Marie ve Slezské Ostravě
1874 byla vyhloubena větrní jáma Františka v Karviné
1874 byl použit poprvé elektrický roznět nálože pro trhací práce v OKR
1874 byla hloubena jáma Richard uhelného dolu ve Stehelčevsi u Kladna
1874 byly v příbramské úpravně zaváděny separační sítové bubny
1874 byla hloubena jáma Richard u Tuřan na Rakovnicku
   
1875 4.2. nastal výbuch třaskavých plynů na dole František v Ostravě-Přívoze, zahynulo 8 havířů, 4 byli těžce zraněni
1875 4.5. nastal výbuch uhelného prachu v dole Boží požehnání v Zastávce u Brna
1875 8.5. bylo na dole Vojtěch v Březových Horách dosaženo svislé hloubky 1000 m poprvé na světě
1875 J. Wang obnovuje těžbu zlata v Jílovém
1875 20.5. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Ema ve Slezské Ostravě, zahynulo 6 havířů
1875 se začalo zavádět v OKR dobývání stěnováním
1875 byl založen důl Ida v Ostravě-Heřmanicích
1875 bylo zahájeno hloubení jámy Julius II u Mostu
1875 bylo obnoveno kutání Na Skalce u Kutné Hory
1875 byl zrušen důl Stehelčeves na Kladensku
1875 byla vyhloubena těžní jáma dolu Robert v Ervěnicích na Mostecku
1875 byla založena štola Horný Klement v Čučně u Rožňavy
1875 bylo v uhelných dolech v Čechách zaváděno elektrické odpalování trhavin
1875 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Boží lásky ve Zbýšově, zahynulo 6 havířů