Rok Událost
1701 nejstarší záznam o těžbě rtuti v Nižné Slané
   
1702 byla zahájena stavba vysoké železářské pece u Příbrami, v dnešní obci Vysoká Pec
1702 je písemně doložen výskyt ametystů u Ciboušova
1702 byla pod Svatou Horou ražena štola otevírající železorudné ložisko
   
1704 byla postavena městská huť v Příbrami
   
1705 byla důlním měřičem Bittnerem zhotovena první důlní mapa Jílovských dolů
1705 bylo obnoveno dolování u Krásné Hory , Nového Knína a Milešova
   
1706 bylo zahájeno dobývání uhlí u Oslavan
   
1707 byla znovu obnovena dědičná štola Dům rakouský u Přísečnice
1707 zahájena otvírka dolů Maria Kirchenbau a Baumgartner u Přísečnice
   
1711 byl v provozu rudný důl Sv. Trojice u Dabel
1711 byla zahájena těžba antimonitu u Ĺubele a Koniarek na Slovensku
   
1712 byla doložena těžba olověných rud u Horky u Chebu
   
1713 byly otevřeny dva cínové doly na kopci Stropníku u Duchcova
   
1714 vydal J.K. Müller mapu Čech s vyznačením všech stávajících dolů
1714 byla zmáhána dědičná štola dolu Trojice u Výsluní v Krušných Horách
   
1715 byl zřízen samostatný horní úřad v Jílovém
   
1716 byl vydán pokyn k založení hornického učiliště v Jáchymově
1716 byly obnoveny kutací práce na měděné rudy u Štěpánova na Pernštejnsku
1716 bylo nalezeno uhlí u Otovic na Mostecku
   
1717 byla zavedena amalgamace zlata na Jílovém
1717 byly otevřeny železorudné doly u Mýtiny na Chebsku
1717 byla zahájena výstavba úpravny stříbrných a olověných rud na Turkaňku u Kutné Hory
1717 byly zahájeny kutací práce na uhlí u Lán na Kladensku
   
1718 nejstarší zpráva o uhelných dolech u Otvovic na Kladensku
   
1719 byl vydán nový horní zákon pro jáchymovské doly
1719 bylo zahájeno dobývání uhlí u Polerad na Mostecku
1719 první zmínka o skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory
   
1720 byly těženy železní rudy u Spešova na Blanensku
1720 bylo dobýváno uhlí na Kralupsku
   
1722 byla zahájena těžba na dole Sv. Michala u Kladské na Kynžvartsku
1722 bylo obnoveno dolování na Kuklickém pásmu u Kutné Hory
1722 bylo ukončeno dobývání zlata v Havírkách u Písku
1722 byl v Nové Bani na Slovensku postaven I. Potterem první atmosférický parní stroj na evropském kontinentu
   
1723 zahájeno dobývání železné rudy u Malešova na Kutnohorsku Karlem Jáchymem Breddou
   
1724 bylo zahájeno ražení nové dědičné štoly Karla IV. u Jílového
1724 byl postaven nový vodotěžný stroj na Turkaňku u Kutné Hory
1724 ztratil Horní Benešov výsady svobodného horního města
1724 byl vydán dekret o hornickém školství
   
1725 byla obnovena technologie cementačních vod na měděném dole ve Smolníku na Slovensku
1725 bylo zřízeno hornické učiliště v Banské Štiavnici
1725 bylo na smolnickém dole zavedeno drcení rudy stoupami a rozdružování na splavech
   
1726 byla zrušena mincovna v Kutné Hoře
   
1727 bylo u Příbrami obnoveno dolování
1727 zahájeno dobývání antimonu na Dechtárce u Liptovské Důbravy na Slovensku
   
1730 nejstarší zpráva o dole Panny Marie u Kladské na Kynžvartsku
1730 byly provedeny první pokusy s použitín uhlí v hutích v Banské Štiavnici
   
1733 bylo objeveno Skalecké pásmo u Kutné Hory
1733 v Rožňavě se začal dobývat antimonit
1733 poostavil Fischer z Erlachu zdokonalený atmosférický parní těžní stroj na Vindšachtě v Bánské Štiavnici
   
1735 1.1.byly v příbramských dolech zavedeny povinné pracovní soboty
   
1737 byly na dole Anna u Příbrami vyměněny dřevěné důlní pumpy za litinové
1737 byla zahájena výuka na hornické škole v Banské Štiavnici
1737 stát převzal jihlavské doly pod svou správu
   
1738 byly postaveny první dva vahadlové vodotěžné stroje J.K.Hella na dole Sieglisberg ve Štiavnických baních
1738 byly poprvé v Banské Štiavnici použity kuželové bubny u těžních žentourů na jámě Alžběta
   
1739 zahájeno dobývání antimonu u obce Vedro u Liptovské Důbravy na Slovensku
   
1740 byly založeny uhelné doly u Varvažova a Chabařovic na Mostecku
1740 bylo povoleno dolování zlata na Hukvaldsku
1740 byl v provozu důl Konrád v Krušných horách
1740 bylo zahájeno ražení dědičné štoly Rochus v Rudňanech
1740 po řadě závalů byla přerušena těžba na Hubském pni u Horního Slavkova
   
1741 byla zavedena míhadla v Banské Štiavnici
   
1742 bylo zahájeno dobývání uhlí u Rvenic a Seménkovic na Chomutovském potoce
1742 byl hlášen nález uhlí na Postoloprtsku
   
1744 byly otevřeny zlatodoly u Velké Bystřice na Olomoucku
   
1745 navrhl J.K.Hell vodosloupcový čerpací stroj
1745 přestal být Nový Knín svobodným královským horním městem
   
1746 byla zastavena arsénová huť v Jáchymově
   
1747 byly dobývány olověné rudy u Gerlichova na Fulnecku
   
1748 bylo zahájeno ražení Františkovy dědičné štoly v Banské Štiavnici
   

1749

byl postaven první vodosloupcový atmosférický vodotěžný stroj J.K.Hella na jámě Leopold v Banské Štiavnici
1749 byla v Banské Štiavnici zavedena M. Zipserem na žíle Špitaler dobývací metoda příčné pilířování
   
1750 byly otevřeny uhelné doly v Chudeřicích u Bíliny
1750 bylo v Karviné objeveno uhlí na výchozech slojí
1750 byly opuštěny stříbrné doly u Rokytnice nad Jizerou
1750 bylo nalezeno uhlí u Chotějovic u Bíliny
1750 byly v příbramské úpravně zavedeny pevné a nárazové splavy
1750 nejstarší zmínka o dolování u Hrádku na Slovensku
1750 pokus o obnovení těžby na Hubském pni u Horního Slavkova, založeno těžařstvo Union