Rok Událost
1826 bylo objeveno ložisko kaolinu u Vidnavy ve Slezsku
1826 v dědičné štole Sv. Trojice v Banské Štiavnici byly zavedeny železné koleje
1826 Ferdinandův důl u Příbrami byl napojen na Dědičnou štolu císaře Josefa II
   
1827 byl vydán prováděcí předpis pro trhací práce v dolech
1827 byl založen stříbrorudný důl arcivévody Štěpána (Štěpánka, Bohutín I) v Bohutíně u Příbrami
1827 bylo zastaveno ražení štoly Josef ve Vrapicích na Příbramsku
1827 byl založen stříbrorudný důl Řimbaba u Příbrami
   
1828 byla zaražena jáma Wolfgang pro stříbrorudný důl v Drkolnově na Příbramsku
1828 vynalezl J. Tučňák, hormistr ve Zlaté Idě u Košic, úpravnickou sazečku s pevným sítem a pohybem rmutu pomocí pístu
1828 vydal arcibiskupský dvorní rada hrabě Troyer základní listinu Rudolfovy hutě, dnes Vítkovických železáren
   
1829 byla zaražena Jaklovecká dědičná štola ve Slezské Ostravě
1829 byla zastavena ražba štoly Marie Terezie u Jílového
1829 byla zahájena ražba dědičné štoly Sv. Václava v Žampachu u Jílového, dosáhla délky 1517 m
1829 u Velkého Tresného na Moravě otevřen grafitový důl Václav
   
1830 byla ve Vítkovocích zapálena první pudlovací pec
1830 bylo zahájeno dobývání rtuti v Merníku na východním Slovensku
1830 byly otevřeny lignitové doly v Kelčanech a Šardicích na Hodonínsku
1830 byla zahájena těžba uhlí na dole Caroli ve Slaném
1830 byla hloubena jáma Nový cech Pepřského dolu u Jílového
1830 byla zahájena těžba sádrovce u Spišské Nové Vsi
1830 byla dána do provozu jáma Jindřich v Jaklovci ve Slezské Ostravě
1830 byla hloubena jáma Ferdinandovo štěstí, později jáma Anselm, v Ostravě-Petřkovicích
1830 byl založen důl Xaveri v Malých Svatoňovicích
1830 byla objevena lignitová sloj u Kamenného Újezdu na Českobudějovicku
1830 v Plzni-Lobzích zaražena jáma Sandthal Zeche pro těžbu pyritických břidlic
   
1831 byly dobývány železné rudy u Vendryně a Ustroně na Třinecku
1831 byla zahájena výroba koksu v Malých Svatoňovicích jako první v Rakousku-Uhersku
1831 byl postaven vodosloupcový těžní stroj podle projektu J. Schitka na jámě Ondrej v Bánskej Štiavnici
1831 bylo objeveno ložisko pelosideritových železných rud u Horní Líštné na Třinecku
1831 byly v hornictví zaváděny Bickfordovy odpalovací šňůry pro trhací práce
1831 byl založen uhelný důl Patria ve Svěrci u Bíliny
   
1832 byl založen důl Prokop na Březových Horách u Příbrami
1832 byla odkryta hnědouhelná pánvička u Vrábče na Českobudějovicku
   
1833 bylo zahájeno kutání na uhlí v Mirošově u Plzně
1833 byl založen Liberecký spolek pro těžbu uhlí
1833 byl u Hartavy na Liberecku otevřen uhelný důl
1833 byl otevřen důl na antimonit u Rožmitálu pod Třemšínem
1833 bylo obnoveno dobývání uhlí v Říčanech na Rosicku
   
1834 byla ražena štola Reiche Flötz v Ostravě-Petřkovicích
1834 byly dobývány železné rudy u Chotěbuze, Horní Lištné, Hůrky a Mistřovic na Těšínsku
1834 byly opuštěny železorudné doly u Rudy na Hlinsku
1834 bylo zatopeno hloubení jámy Ferdinandovo štěstí v Ostravě-Petřkovicích
   
1835 byly hloubeny jámy Frantiček v Petřvaldu, Schwabe v Orlové, Vilém ve Slezské Ostravě a ražena štola Kleinpeter v Ostravě-Petřkovicích
1835 byl založen důl Ludvík ve Stehelčevsi
1835 byla založena Hlavní jáma a jáma Altmaschine v Orlové
1835 vydal F.X.Zippe první geologický popis karbonu v Čechách
1835 byl založen důl August v Drkolnově na Příbramsku
   
1836 byl poprvé v Rakousko-Uhersku použit koks při hutní výrobě v Ostravě-Vítkovicích
1836 byl postaven první parní těžní stroj na Kladensku na dole Ludmila
1836 byla zahájena stavba vodního kanálu od Kamenného Přívozu na Žampach u Jílového pro pohon důlních čerpadel, byl dlouhý 1400 m a byl dokončen 1841
1836 bylo zavedeno první parní strojní čerpadlo v OKR na dole Altmaschine
1836 bylo na jámě Marie v Březových Horách vyměněno konopné těžní lano za drátěné a bylo to první kónické lano na světě
1836 byla založena Severní dráha Fwerdinandova
1836 bylo poprvé v Uhersku použito drátěné lano na dole Kristina v Bánské Štiavnici
1836 byla na šachtě Leopold založena továrna na strojní výrobu drátěných lan
1836 se narodil František Pošepný
1836 byla založena šachta v Drkolnově u Příbrami, nazvaná Augustova
   
1837 byly ve Slovinkách konány první pokusy s obohacováním rud před jejich tavením
1837 bylo zjištěno, že tetraedrit obsahuje rtuť
1837 byl postaven poslední vratný vodní vrátek v Čechách na dole Marie v Březových Horách
   
1838 byl hlouben důl č.1 v Ostravě-Hrušově a důl Trojice v Hošťálkově u Kublova
1838 byly přiděleny první důlní míry pro důl Celestýn 1 ve Chvalči a Radvanicích v Podkrkonoší
1838 se konal první pokus s koksováním uhlí ve Vrapicích na Kladensku
1838 bylo zahájeno ražení Martinské štoly v Petřvaldu
   
1839 byl postaven parní těžní stroj na jámě Ferdinandovo štěstí v Ostravě-Petřkovicích
1839 byl postaven parní těžní stroj na jámě Ferdinand v Kladně
1839 byla ražena štola Karel v Žacléři
1839 byla založena hornická Unionská pokladna ve Zbirohu
1839 byl založen důl Čejka v Hředlech na Rakovnicku
1939 byla zahájena těžba lignitu v dole Heinrich v Lužici na jižní Moravě
1839 byl hlouben první uhelný důl na Nýřansku, důl Sv.Pankráce
1839 byla hloubena jáma Neumann ve Slezské Ostravě
1839 bylo povoleno kutání uhlí v Praze na Petříně
   
1840 byly ve Slezské Ostravě založeny doly Terezie, Trojice a Jan-Marie, v Moravské Ostravě důl Šalamoun, v Ostravě-Hrušově byla ražena štola Barbora a v Ostravě-Petřkovicích štola Kinzer
1840 byl založen důl Marie-Antonie ve Vrapicích na Kladensku
1840 byl založen nový důl ve Zlaté Idě u Poproče
1840 byl založen Porcallův důl v Hředlech na Rakovnicku
1840 začal dobývat uhlí u Hronova páter J.R.Havlovický
1840 byla založena Bratrská pokladna na Wilczkových dolech ve Slezské Ostravě
1840 byl zahájen provoz v dole v Horobanech na jižní Moravě
1840 byly založeny doly Marie a Eliška v Žacléři
1840 byla postavena koksovací pec na dole Ferdinandovo štěstí v Ostravě-Petřkovicích
1840 byla postavena první koksovací pec v Radvanicích v Podkrkonoších
1840 byly hloubeny doly Vilemína ve Ždárkách a Petri v Malých Svatoňovicích a ražena štola Antonín v Žacléři
1840 byla zahájena těžba okru u Podlužan na Slovensku
1840 byla zahájena těžba uhlí křídového stáří u Moravské Třebové
1840 bylo ukončeno dobývání železných rud u Železné Rudy na Šumavě
1840 byl zaražen důl Marie Pomocné ve Svatavě na Sokolovsku
1840 začala výroba uranových barev v Jáchymově
1840 byly v úpravně v Bánské Štiavnici zaváděny rotační třídící bubny
1840 na dole Marie na Březových Horách byl vybudován parní těžní stroj
   
1841 22.7. byly Březové Hory povýšeny ma horní městečko
1841 byla zaražena nová dědičná štola v Kremnici
1841 byl otevřen uhelný důl Albert v Touškově na Plzeňsku
1841 byla hloubena jáma Prokop u Slezské Ostravy
1841 byl hlášen nález lignitu u Hovoran a Čejce na Hodonínsku
1841 byly prováděny pokusy s těžbou hnědého uhlí u Opatovic a Letovic na Svitavsku
1841 byl hlouben důl František v Padochově na Rosicku
1841 byla ražena štola Prokop v Žacléři
1841 byl uveden do provozu důl Amold v Trmicích na Mostecku
1841 byl uveden do provozu uhelný důl v Tušimicích na Kadaňsku
1841 byl nasazen do provozu parní těžní stroj na jámě Prokop ve Slezské Ostravě
1841 byla hloubena jáma Karolina v Moravské Ostravě
1841 byla založena Františkova jáma v Bohutíně u Příbrami
1841 byl otevřen železorudný důl u Strážkovic na Českobudějovicku
1841 byl zaražen uhelný důl Vítek u Cvrčovic na Kladensku
1841 byla vyzmáhána štola pod Vokačovským rybníkem u Příbrami
1841 byla vyzmáhána Františkova štola v Tisové u Bohutína
   
1842 30.6. byla ustavena Státní kutací komise v Brandýsku a byl zahájen geologický průzkum Kladenska
1842 bylo zahájeno hloubení dolu Michal a Layer v Brandýsku na Kladensku
1842 byla zahájena těžba lignitu na dole František de Padua v Miloticích na Hodonínsku
1842 byla zahájena těžba železných rud v Mlýnkách na Slovensku
1842 byl zastaven důl Čejka v Hředlích na Rakovnicku
1842 byla hloubena jáma Kübeck v Kladně
1842 bylo objeveno uhlí na Radvanicku v Podkrkonoší
1842 byla ustavena Státní komise pro Moravu a Slezsko a byl zahájen geologický průzkum Ostravska
1842 začal v Porubě kutat J. Zwierzina
1842 byla zaražena jáma Thienfeld u Kladna
1842 bylo zastaveny hornické práce na dole Nový cech zlatodolu Pepř u Jílového pro nemožné odvodňování dolu
   
1843 byl založen důl Ferdinand v Ostravě-Michálkovicích
1843 byla zaražena nová jáma Boží požehnání (Řimbaba) v Bohutíně u Příbrami
1843 byla zahájena těžba lignitu v Dolním Štefanově na Oravě
1843 bylo na Kladensku zaváděno pilířování na zával
1843 byla zaražena jáma František u Bohutína
1843 byl zaražen důl Ferdinand v Babicích na Oslavansku
1843 byly obnoveny práce na dole Sv. Eliáš v Hůrce u Rudolfova
1843 byl zaražen důl Michal v Ostravě-Michálkovicích
   
1844 byly postaveny první koksové pece ve Slezské Ostravě
1844 bylo zahájeno dolování v Nižné Slané na Slovensku
1844 byla opuštěna převážná část kutnohorských dolů
1844 byly založeny uhelné doly Eleonora v Nových Otovicích, Gseinigt a Antonín v Dolním Rychnově na Sokolovsku
1844 byla hloubena jáma Jindřich v Petřvaldu a byla vybavena parním těžním a čerpacím strojem
1844 byl postaven žentourový těžní stroj na jámě August u Příbrami
1844 byla hloubena jáma Deym v Petřvaldu
1844 byl postaven první vodosloupcový těžní stroj v Uhersku na jámě Ondrej v Banské Štiavnici
   
1845 byl založen důl Hermenegild ve Slezské Ostravě
1845 byl založen důl Františka v Žacléři
1845 byl hlouben důl Václav v Cvrčovicích na Kladensku
1845 byla ražena Šlampachova štola v Hředlech na Rakovnicku
1845 byla zaražena štola Ida v Malých Svatoňovicích
1845 byla obnovena těžba železných rud u Nučic
1845 byl postaven první parní těžní stroj na rudném dole, na dole Marie v Březových Horách
1845 byla hloubena jáma Anna ve Zbýšově na Oslavansku
1845 v Čučicích na Oslavansku zaražena štola Raimund na těžbu grafitu
1845 sestrojil P. Rittinger v Bánské Štiavnici rozdružovací stroj na principu vodního proudu
   
1846 byla zaváděna první parní čerpadla v OKR
1846 byl zaražen důl Dobrá Naděje v Dubí u Mostu
1846 hlásil J. Váňa nález uhlí mezi Kročehlavami a Štěpánovicemi ne Kladně
1846 nejstarší písemné zmínky o dolování v Handlové
1846 byly založeny uhelné doly Prokop a Anna v Praze-Hloubětíně
1846 byly hloubeny doly David a Hlavní jáma ve Vejvanově na Plzeňsku
1846 byl hlášen nález grafitu u Mokré na Českokrumlovsku
1846 byla zahájena výstavba Rahnovy hornické kolonie ve Zbýšově na Oslavansku
1846 byla založena jáma č. X v Moravské Ostravě
1846 byl přeložen horní úřad z Jílového do Tábora
1846 byla zahájena výstavba Thinnfeldské puchýrny v Podlesí u Příbrami
   
1847 byl založen důl Václav v Kladně
1847 byl dohlouben důl Layer v Kladně
1847 se na Kladensku začaly hloubit jámy širokoprůměrovými vrty
1847 byl postaven parní těžní stroj na dole Ferdinandovo štěstí v Ostravě-Petřkovicích
1847 byl hlouben důl Josef ve Slezské Ostravě, jáma Pečonka v Muglínově a Salmovská jáma č. IV ve Slezské Ostravě
1847 byl instalován parní pohon jámového ventilátoru na jámě Betina v Doubravě
1847 dospěla do Ostravy trať Severní dráhy Ferdinandovy
   
1848 byla založena Bratrská pokladna v Rotschildových dolech v Ostravě
1848 byla založena Hlavní jáma v Lazích
1848 byla založena koksovna Trojice ve Slezské Ostravě
1848 byla založena štola Kníže Fürstenberg v Hředlech na Rakovnicku
1848 byla zahájena těžba na dole Sv. Barbora I v Kelčanech na Plzeňsku
1848 bylo zrušeno soukromé dolování na Cínovci
1848 bylo zahájeno hloubení jam Marie-Anna, Na pískách, František, Václav a Ferdinand na Kladensku
1848 na Oslavansku byly hloubeny jámy Františka v Padochově a Simson ve Zbýšově
1848 byly hloubeny jáma Barbora ve Vlkyni a Concordia v Blatnici na Plzeňsku
1848 byly hloubeny jámy Bedřich a Jiří v Orlové
1848 byly postaveny dva Hellovy vodosloupcové stroje v dole Svornost v Jáchymově
1848 bylo ve Slaném zřízeno horní komisařství
1848 byly odkryty železné rudy u Borovan na Českobudějovicku a u Vlachovic na Třeboňsku
1848 byla založena jáma Jiří v Žacléři
1848 byl založen Hornický čtenářský spolek v Příbrami
1848 vypukla mzdová stávka v Bánské Štiavnici
1848 byly v Bánské Štiavnici zavedeny , poprvé v Evropě, válcové drtící mlýny
1848 byla zahájena těžba uhlí u Modrého Kamene, Středních Plachtinců, Olovár, Malého a Velkého Krtiše na Slovensku
1848 byly otevřeny první státní uhelné doly v Čechách u Vejvanova na Plzeňsku
1848 byla hloubena Salmovská jáma č.II ve Slezské Ostravě
1848 byla v Moravské Ostravě postavena nemocnice
   
1849 12.11. byly zahájeny přednášky na Báňské akademii v Příbrami
1849 v dole Marie na Březových Horách byl postaven první parní stoupací stroj v Rakousku-Uhersku
1849 byl založen důl František v Ostravě-Přívoze a hlouben důl Albert v Ostravé-Hrušově
1849 byla zahájena těžba lignitu na dole Hugo u Kyjova
1849 J. Couch vynalezl pneumatickou sbíječku
1849 bylo zahájeno dobývání uhlí v Malých Stratinách na Slovensku
1849 byla zahájena těžba na dole Stratina v Handlové
1849 byly zastaveny kutací práce v kuklickém pásmu u Kutné Hory
1849 zastaven poslední rudný důl pod Křížovou horou u Českého Krumlova
1849 byly uvedeny do provozu doly Antonín-František v Srbici a Františka-Josefa ve Vidolici na Plzeňsku
1849 byl hlouben důl Evženie-Anna v Novém Sedle na Sokolovsku
1949 byly pozorovány první důlní škody na Ostravsku
1849 bylo otevřeno ložisko sádrovce v Kateřinkách u Opavy
1849 byl založen Hrušovský uhelný závod v Ostravě-Hrušově
   
1850 byla zřízena báňská hejtmanství v Jáchymově, Stříbře, Příbrami, Kutné Hoře a Brně
1850 bylo vydáno povolení ke stavbě vysokých pecí na Kladně
1850 byl založen první antimonitový důl v Čechách u Milešova
1850 se začal na Cínovci těžit wolframit
1850 ve Slezské Ostravě se začaly hloubit jámy Leopoldina, Hugo a Jan, byl založen důl Salma
1850 byly založeny uhelné doly na Ratislavách na Rakovnicku
1850 pro otevření antimonitového ložiska u Poproče na Slovensku byly raženy štoly Agneška, Dolná a Horná Lukáčka, Dolná a Horná Berta, Sv. Štefan, Anna, Borbála, Josefka a Finkej
1850 zaniklo dolování v Ratibořických Horách na Táborsku
1850 byl postaven první parní těžní stroj v jihomoravských lignitových dolech na dole Hugo v Kyjově
1850 byl postaven první parní těžní stroj na Příbramsku na dole František v Bohutíně
1850 bylo zahájeno dolování měděných rud v Horních Vernéřovicích na Trutnovsku
1850 bylo ukončeno převzetí jáchymovských dolů státem, poslední byl důl Svornost
1850 bylo ukončeno dolování rtuti v Merníku na východním Slovensku