Rok Událost
1801 byl zřízen horní úřad ve Stříbře
1801 první písemné zprávy o dolování železných rud v Javorné ve Slezsku
1801 byla založena Bratrská pokladna na vrapických dolech na Kladensku
1801 byla objevena uhelná ložiska u Priechodu a Turce na Slovensku
1801 byl na Nové vodotěžné šachtě na Hubském pni u Horního Slavkova instalován Höllův vodosloupcový stroj pro čerpání vody
   
1802 byla založena Bratrská pokladna na Wilczkových dolech ve Slezské Ostravě
1802 byla zaražena štola Colloredo v Horním Slavkově
   
1803 byla založena Bratrská pokladna v Malých Svatoňovicích
1803 byl likvidován kutnohorský Havířský pořádek
1803 byla zaražena štola Čtrnácti pomocníků u Kutné Hory
1803 bylo zahájeno dolování ledku u Velké Polomi na Ostravsku
   
1804 byla zaražena jáma František v Banské Štiavnici
1804 byl zřízen horní soud pro horní obvody Plzeň a Klatovy
1804 bylo postaveno vodosloupcové čerpadlo podle J.K.Hella v Horním Slavkově
1804 byl otevřen uhelný důl u Neprobylic na Slánsku
1804 zaniklo dolování v Jiřetíně
1804 kníže Schönburg obnovil dobývání železné rudy u Malešova na Kutnohorsku
   
1805 27.6. byl vydán patent o dolových měrách
1805 byl vydán zákaz spalování uhlí na popel na hnojivo
1805 byla vyhloubena jáma Göppelschacht ve Slezské Ostravě
   
1806 bylo zastaveno dobývání cínu v Abertamech v Krušných horách
1806 se konaly první pokusy s pískovou ucpávkou pro trhací práce v Banské Štiavnici, před tím se používaly dřevěné zátky
   
1807 byla zastavena ražba štoly Colloredo v Horním Slavkově
   
1808 byl na jámě Göppelschacht ve Slezské Ostravě postaven žentourový těžní stroj
1808 byl v Horním Slavkově postaven na Císařském dole (dříve Kophan) vratný vodní vrátek
1808 byla založena jáma Štefan u Banské Štiavnice
   
1809 bylo objeveno uhelné ložisko u Hronce na Slovensku
1809 došlo k zaboření dědičné štoly dolu Kryštof na Chomutovsku, povrchový důl se zatopil - dnešní kamencové jezero u Jirkova
   
1810 bylo ukončeno štolové dobývání uhlí na Ostravsku
1810 byl postaven žentourový těžní stroj na Wilczkových dolech ve Slezské Ostravě
1810 bylo otevřeno ložisko železných rud u Županic na Slavonicku
1810 založil Kašpar ze Šternberka Bratrskou pokladnu na svých dolech na Plzeňsku
   
1811 byl grafit zařazen mezi vyhražené nerosty
1811 byly položeny první důlní míry na Žacléřsku
1811 bylo zahájeno dolování hnědého uhlí u Horního Litvínova
1811 byl založen uhelný důl Augustin na Zlatém Koni v Praze-Vysočanech
1811 na Mladovožicku u obce Buková založena kutací štola
   
1812 byly dokončeny dědiční štoly Hlavní, Tadeášova a Josefská ve Slezské Ostravě
1812 byla zaražena jáma Jindřich na Jaklovci ve Slezské Ostravě
1812 byl postaven první vodní vratný vrátek ve Vejprtech
1812 byla v Přísečnici ražena Josefská štola
   
1813 byly zřízeny vrchní horní úřady v Příbrami a Jáchymově
1813 byl založen uhelný důl Antonín na Rosicku
1813 byl založen stříbrorudný Ševčínský důl (důl Františka Josefa) na Březových Horách
1813 bylo zahájeno hloubení jámy František Josef na Březových Horách
1813 byla dokončena stavba a montáž prvního parního těžního stroje v Čechách na dole v Otvovicích na Chomutovsku
   
1814 bylo ukončeno ražení dědičné štoly na uhelných dolech v Zastávce u Brna
1814 nastal výbuch požárních plynů na dole Pluto v Louce u Mostu, zahynulo 19 havířů
1814 byla zaražena jáma Jarošovka na Březovývh Horách
   
1815 bylo zahájeno ražení štoly Antonín ve Východočeském uhelném revíru
1815 byla zahájena těžba uhlí na vrchu Okrouhlík na Rosicku
1815 byly železárny ve Štěpánově vybaveny parním strojem
1815 byla provedena poslední tavba cínu v huti u Přebuzi v Krušných horách
   
1816 5.5. byl dekretem zaveden desátek z těžby kamenného uhlí
1816 byla hloubena jáma a ražena štola pro otvírku uhelného dolu v Rychvalticích na Hukvaldsku
1816 bylo dokončeno hloubení jámy Žofia v Banské Bělé
   
1817 byly hlášeny nálezy černého uhlí u Třemošné na Plzeňsku
1817 byly uskutečněny první kutací pokusy u Orlové
   
1818 byl otevřen důl Ignác u Třemošné na Plzeňsku
1818 byla zahájena stavba báňského rybníka u Lazce na Příbramsku
   
1819 21.8. byl vydán patent o dolových měrách
1819 byly otevřeny nové železorudné doly na Krušné Hoře u Berouna
1819 nakreslil F.X. Riepl první geologickou mapu Čech
1819 byly propůjčeny důlní míry pro těžbu zlata na Bytízu u Příbrami
   
1820 byla zahájena těžba uhlí v Loučné na Liberecku
1820 byl otevřen uhelný důl Ondřej v Merklíně na Plzeňsku
1820 byl hlášen nález železných rud v Praze-Jinonicích
1820 8.7. byl zaražen Ferdinandův důl na Strachovské žíle u Příbrami
1820 byl založen uhelný důl Matylda v Břasích na Plzeňsku
   
1821 byla založena Bratrská pokladna v Rosicko-Oslavanském uhelném revíru
1821 bylo otevřeno ložisko antracitu u Českých Budějovic
1821 byla podána žádost o povolení těžby uhlí v Praze na Petříně, kde byla ražena otvírková štola, jejíž portál je dodnes zachován u restaurace Nebozízek
1821 byla zřízena Hornická průmyslová škola v Banské Štiavnici
1822 bylo při geologkém mapování v okolí Modrého Kamene na Slovensku objeveno hnědé uhlí a lignit
   
1822 byla hloubena první kutací jáma Versuch v Doubravě u Orlové
1822 bylo zahájeno hloubení jámy Marie na Březových Horách
1822 byl vydán nový patent o důlních mírách
1822 byl založen uhelný důl Ludmila ve Vrapicích na Kladensku
   
1823 byl založen uhelný důl Stříbrný v Malých Svatoňovicích
1823 zahájena těžba železných rud Rotschildovou společností na lokalitě Medlov u Uničova
   
1824 byly propůjčeny dolové míry u Mníšku pod Brdy
1824 byl založen uhelný důl Jan v Dubí u Mostu
1824 byly otevřeny lignitové doly Adolf a Štefan na Dubňansku
   
1825 byla založena štola Josef ve Vrapicích na Kladensku
1825 byly zavedeny litinové koleje ve štole Sv. Trojice v Bánské Štiavnici
1825 u Jemníků na Slánsku byly dány do provozu uhelné doly Sv. Václav, Sv. Eduard, Sv. Josef a Sv. Jan
1825 byl založen uhelný důl Barbora v Praze-Hloubětíně