Rok Událost
1971 byly otevřeny lomy Most a Březno na Mostecku
1971 byly nasazena štítová výstuž OMKT-M na Kladensku
1971 byly na Slovensku zrušeny doly Marie Sněžná ve Smolníku, Matyáška ve Slovinkách a manganový důl v Kišovcích
1971 byla zahájena těžba uranového ložiska Hamr na Jezeře šachtou Sever
1971 na štole 5. květen ve Vrchoslavi u Teplic zahájen průzkum na Sn, Mo, W, U
1971 důl ve Starém Ransku byl vybaven vrtací soupravou Simba Junior švédské firmy Atlas Copco
1971 bylo zahájeno hloubení nové jámy v Raděticích
1971 byl založen Závod pro výstavbu úpravny na Hamru
1971 na uranovém ložisku Vítkov II se přešlo na dobývání výstupkováním se zakládkou
   
1972 byly nasazeny individuální hydraulické stojky v porubech ve Východočeském uhelném revíru
1972 byla zastavena těžba manganových rud ve Švábovcích na Slovensku
1972 byla zahájena povrchová těžba bentonitu v Kremničce
1972 bylo povrchově těženo ložisko cínovce Vysoký Kámen
1972 byla zastavena těžba olověných rud na lokalitě Milíkov u Stříbra
1972 bylo ukončeno zpracování olověného koncentrátu v huti v Příbrami
   
1973 byla ukončena těžba na dolech Nosek v Oslavanech a Františka v Padochově na Rosicku
1973 byl uzavřen důl Evžen v Petřvaldu
1973 byla v n.p. Ostroj vyrobena mechanizovaná výstuž DVP 7
1973 byl otevřen lom Třískolupy na Mostecku
1973 byl zastaven lom Barbora II v Košťanech na Mostecku
1973 byla ukončena těžba mědi v Tisové
1973 byla dohloubena šachta R-3 Uranových dolů Dolní Rožínka do hloubky 1201 m
1973 v Bohousové byly mapováním vymezeny předpokládané (C2) zásoby barytu
1973 4.4. byly ukončeny likvidační práce na Dole VIII Krušná Hora, na závodě byla zahájena náhradní výroba laminátových součástí
1973 byla ukončena těžba mědi v Tisové a ložisko bylo předáno zpět průzkumu
1973 bylo ukončeno hloubení šachty Huber v Horním Slavkově
1973 byla zahájena těžba uranu na ložisku Okrouhlá Radouň
   
1974 1.9. byl ukončen průzkum ložiska Cínovec - jih Geoindustrií Praha a ložisko bylo předáno RD Příbram
1974 byla uzavřena jáma Jindřich I ve Zbýšově na Rosicku
1974 bylo veřejnosti zpřístupněno Bánské museum v prírode v Banské Štiavnici
1974 byla ukončena těžba olovozinkových rud ve Stříbře
1974 byla ukončena těžba grafitu v Domoradicích
1974 zahájena těžba fluoritu a barytu na ložisku Běstvina v Železných horách
1974 byla zahájena výstavba závodu Cínovec - jih
1974 byla obnovena těžba uranu na úseku Jasenice - Pucov
1974 byla zastavena těžba olověných rud na Dlouhé žíle ve Stříbře
1974 byl zahájen geologický průzkum ložiska Krásná Hora
1974 byla ukončena těžba grafitu v Domoradicích
   
1975 23.5. byla dána do provozu Nová jáma v Banské Štiavnici
1975 byla zaváděna mechanizovaná porubní výstuž ve Východočeském uhelném revíru
1975 byla ukončena výstavba města nového Mostu
1975 byly uzavřeny jámy Jan I a Jan II v Libušíně na Kladensku
1975 byl zastaven provoz dolu František v Bánské Štiavnici
1975 byla uvedena do provozu Nová Jáma v Banské Štiavnici
1975 30.9. byl zahájen přesun děkanského kostela Panny Marie v Mostu na vzdálenost 841 m, aby se tak uvolnily uhelné zásoby pod tímto chrámem: přesun byl ukončen 27.10.
1975 dosaženo na š.č. 16 Háje uranových dolů Příbram největší sviské hloubky rudného dolu v Evropě - 1838,4 m
1975 parní těžní stroje na dolech Anna a Vojtěch na Březových Horách byly přestavěny pro pohon tlakovým vzduchem
1975 bylo ukončeno dobývání pyritických břidlic v Chvaleticích
   

1976

byly prováděny pokusy o dobývání nízkých slojí OKR pomocí řetězové pily
1976 byla nasazena výstuž DVP 3 na dole Dobré Štěstí v Dobřanech na Plzeňsku
1976 byl na dole Antonín na Rosicku nasazen razící kombajn
1976 bylo nasazeno klimatizační zařízení DWW 800 na dole Jindřich v Oslavanech
1976 otevřen grafitový důl pod Městským vrchem v Českém Krumlově
1976 1.1. byl změněn název Uranových dolů Dolní Rožínka, odštěpný závod, na Uranové doly Dolní Rožínka, koncernový podnik
1976 byla ukončena těžba polymetalických rud ve Vrančicích
1976 byla zahájena těžba fluoritu v Křížanech u Liberce
   
1877 byl otevřen lom Chabařovice na Mostecku
1977 byl nasazen razící kombajn PK 3 na dole Pokrok na Plzeňsku
1977 byla zřízena stálá expozice těžby cínu v Horní Blatné
1977 po požáru těžní jámy fluoritového dolu Hradiště u Kadaně ukončena těžba
   
1978 17.1. došlo k závalu dobývací komory na ložisku Obrázek ve Starém Ransku s projevem na povrch, došlo k poškození větracího a útěkového komína
1978 6.2. ve Starém Ransku na ložisku Obrázek bylo zahájeno s pracemi na obnovení větrací a útěkové cesty
1978 21.6. ve Starém Ransku na ložisku Obrázek byla ukončena ražba větrací a útěkové cesty
1978 1.8. ve Starém Ransku na lořisku Obrázek byla uvedena do provozu nová ventilátorovna a důl byl uveden do normálního těžebního provozu
1978 muzeum v Jílovém se stalo Okresním muzeem
1978 byla ukončena těžba stříbrných rud v Březových Horách v Příbrami
1978 byla ukončena těžba na starém závodě v Cínovci a zahájena těžba na úseku Cínovec - jih
1978 ve Starém Ransku byla uvedena do provozu nová drtící linka pro úpravu Cu-Zn rud z ložiska Obrázek
   
1979 byl v k.p. Ostroj vyroben hřeblový dopravník TH 601
1979 byla ukončena těžba rud v Bohutíně u Příbrami
   
1980 1.9. byla zřízena Hlavní báňská záchranná stanice ve Vinařicích pro Kamennouhelné doly Kladno
1980 byly nasazeny mobilní klimatizační jednotky KLC-50 v Rosickém uhelném revíru
1980 byla uzavřena jáma Max v Libušíně u Kladna
1980 bylo provedeno předhloubení dolu Slaný
1980 byl otevřen důl Leopold v Novákách na Slovensku
1980 byl uzavřen důl Hedvika v Petřvaldu
1980 byl v k.p. Ostroj vyroben dobývací pluh PL 51 s dováženými pluhovými tělesy a další typ mechanizované výstuže DVP Z1 pro strmé sloje
1980 byla na jámě 3 dolu II v Zadním Chodově dána do provozu nová těžní věž
1980 byla zahájena ražba spojovacího překopu mezi grafitovými doly Český Krumlov a Lazec