Rok Událost
1876 6.7. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Jan-Marie ve Slezské Ostravě, zahynuli 2 havíři
1876 byl založen důl Friedrich II u Chabařovic
1876 byl uzavřen důl Václav ve Cvrčovicích na Kladensku
1876 byly zaváděny rotační bubnová síta v uhelných úpravnách
1876 byla hloubena Salmovská větrní jáma č. VIII ve Slezské Ostravě
1876 byl zrušen těžní žentour na dole Řimbaba u Příbrami
1876 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Gabriela v Karviné
   
1877 byl založen Vysokopecký důl v Bohutíně u Příbrami, později zvaný Generál Štefánik
1877 byl založen uhelný důl Julius v Zastávce u Brna
1877 byla zastavena štola Alexander v Hředlech u Rakovníka
1877 se začala používat železná výstuž v důlních dílech
1877 bylo postaveno tlakové vodní čerpadlo poháněné vodní turbínou na dole Sv. Trojice v Nižné Slané na Slovensku
1877 byl vydán zákaz vypalování metanu v uhelných dolech
1877 byla hloubena větrní jáma Františka v Karviné
1877 v Čučicích na Oslavansku otevřeny grafitové doly Josef I ,II
   
1878 byl založen Spojený horní revír mostecký, duchcovský a hornolitvínovský v Mostu
1878 bylo založeno Zwierzinovo kamenouhelné těžařstvo v Moravské Ostravě
1878 17.4. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Františka ve Slezské Ostravě, zahynulo 13 havířů
1878 18.9. byl uzavřen důl Humboldt v Jemníkách na Slánsku
1878 byla hloubena větrní jáma Františka v Karviné
1878 bylo dokončeno hloubení jámy Albrecht v Petřvaldu
1878 byla hloubena jáma Mariánka v Petřvaldu
1878 byla postavena první oscilační třídírna v OKR na dole Zárubek
1878 byl postaven parní těžní stroj na jámě Karel v Karviné
1878 byla postavena briketárna v Malých Svatoňovicích
1878 byla ukončena Voznická štola v Bánské Štiavnici s konečnou délkou 16 538.5 m
   
1879 9.1. vypukl požár na dole Leopold v Hodruši, zahynulo 23 horníků
1879 byla založena jáma Josef v Ostravě-Michálkovicích
1879 byl založen Tmavý důl u Malých Svatoňovic
1879 byla zahájena těžba va dole Michal ve Velkém Sedle na Sokolovsku
1879 vznikl požár na dole ve Smolníku
1879 10.11. došlo k průvalu vody do dolu Döllinger u Duchcova, 83 mrtvých
1879 byl postaven parní těžní stroj na dole Péch ve Smolníku
1879 bylo postaveno první parní čerpadlo v OKR na dole Žofie v Orlové
1879 byla zahájena těžba na dole Albrecht v Petřvaldu
   
1880 27.3. vznikl požár na dole ve Smolníku
1880 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Jan v Karviné, zahynuli 4 havíři, 2 byli těžce zraněni
1880 byla zahájena výroba ocelových těžních lan v Bánské Štiavnici
1880 bylo vydáno nařízení o maximální koncentraci metanu ve výdušním proudu, které nesmí přesáhnout 1.5 %
1880 byly poprvé v OKR použity elektrické návěstní zvonky u těžních klecí
1880 byl založen důl Karolina I v Křemýži
1880 byla založena jáma Robert ve Vinařicích na Kladensku
1880 byly založeny štoly Dolný Klement a Vincent v Čučmě na Slovensku
1880 byl zastaven důl Jiří v Žacléři
1880 byly zaváděny vrtačky a sloupové brázdičky v OKR
   
1881 byla zahájena těžba magnezitu v Ratkovské Suché u Jelšavy na Slovensku
1881 vznikl důlní požár na měděném dole ve Smolníku
1881 prodal J. Wang jílovské zlatodoly francouzské těžařské společnosti, která roku 1884 zkrachovala
1881 byl založen Spolek horníků v Teplicích v Čechách
1881 práce u Kozičína u Příbrami byly zastaveny
   
1882 bylo zahájeno hloubení dolu Ronna v Hnidousích na Kladensku
1882 byl zastaven důl Václav v Kladně
1882 byl zastaven důl Ludvík ve Stehelčevsi na Kladensku
1882 vypukla stávka horníků v Nýřanech na Plzeňsku
1882 byla v dole Žofie zrušena větrná pec a byl postaven ventilátor Quibal
1882 byla na Kladensku zaváděna koňská důlní doprava
1882 byly v uhelných dolech zaváděny vícepatrové klece a zvyšována těžní rychlost
1882 byla postavena úzkokolejná trať mezi Thinnfeldskou puchýrnou a hutí u Příbrami v délce 1240 m
   
1883 byly doly Betina a Eleonora v Doubravě sloučeny pod názvem doly Betina
1883 bylo zahájeno hloubení dolu Hohenegger v Karviné
1883 byla zahájena těžba v dole Citice
1883 byla zahájena těžba v dole Caroli v Otovicích
1883 vypukl požár v dole ve Smolníku na Slovensku
1883 byla postavena první visutá lanovka v OKR z dolu Anselm v Petřkovicích na nádraží v Ostravě-Přívoze
1883 byla zrušena Salmovská jáma č. IV ve Slezské Ostravě a jáma Pečonka v Ostravě-Muglínově
   
1884 16.4. nastal výbuch třaskavých plynů na Salmovské jámě č. VII ve Slezské Ostravě, zahynulo 6 havířů
1884 24.6 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Vilém ve Slezské Ostravě, zahynuli 4 havíři
1884 9.10. nastal výbuch třaskavých plynů na jámě Ema ve Slezské Ostravě, zahynulo 20 havířů
1884 byl založen Hornický spolek na Březových Horách
1884 byl vydán zákon o nedělním pracovním klidu, desetihodinové pracovní směně a zákazu práce dětí v dolech
1884 J. Wang znovu odkupuje jílovské doly
1884 byl založen důl Schönbach v Hředlech na Rakovnicku
1884 byla zahájena těžba na dole Jindřich v Božičanech na Sokolovsku
1884 byly zastaveny doly Na Ratislavách na Rakovnicku a Nový Jan v Dubí na Kladensku
1884 začaly se používat benzinové bezpečnostní lampy v uhelných dolech
1884 byla poprvé provedena likvidace důlního požáru stavbou požárních hrází na dole Vilém ve Slezské Ostravě
1884 byla postavena elektrárna na dole Evžen v Petřvaldu
1884 byla postavena první visutá lanovka na Slovensku mezi dolem Železník a hutí v Likieru
1884 byla ražena štola Eva ve Velkém Krtiši pro těžbu lignitu
1884 1.9. byla zaražena pomocná kutací Lazecká šachta u Bohutína
   
1985 5.3. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Jan v Karviné, zahynulo 108 havířů
1885 26.3. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Betina v Doubravě, zahynulo 58 havířů, 5 bylo těžce zraněno
1885 bylo postaveno první dynamo v OKR
1885 bylo zahájeno dolování v dole Boží požehnání v Pochlovicích
1885 vydal ing W. Jičínský první monografii o OKR
1885 byla zastavena jáma Květná v Příbrami
1885 byl založen důl Jan I v Kladně
1885 byla hloubena jáma Jiří u Plchova na Kladensku
1885 bylo naposled použito střelného prachu na dole Železník na Slovensku
1885 byla vyhloubena jáma na hnědé uhlí u Dolních Životic
1885 byly zaznamenány první důlní škody na Karvinsku
1885 byly stavěny Karlíkovy separátory na příbramské úpravně
1885 byly zrušeny dřevěné koleje v uhelných dolech v Čechách
1885 byla zahájena těžba v dole Mariánka v Petřvaldu
1885 byly zahájeny kutací práce u Obecnice na Příbramsku
1885 byla zaražena kutací šachta u Nové Hospody u Příbrami
   
1886 28.6. byl vydán zákaz používání otevřeného světla v dolech OKR a předpis o větrání
1886 byl hlouben důl Jan v Libušíně u Kladna
1886 byl zastaven důl Dobrá naděje v Dubí u Kladna
1886 bylo zastaveno kutání Na Skalce u Kutné Hory
1886 byla zahájena těžba v dole Libík v Habartově na Sokolovsku
1886 byla zahájena těžba hnědého uhlí u Dolních Životic
   
1887 byl vydán zákon o úrazovém pojištění
1887 bylo obnoveno kutání Na Ptáku u Kutné Hory
1887 nastal výbuch tžaskavých plynů v Hlavní jámě v Orlové, zahynulo 14 havířů
1887 vypukly mzdové stávky horníků na Duchcovsku a Loketsku
1887 byla zahájena těžba uhlí v Čisté na Rakovnicku
1887 byla zahájena těžba uhlí v dole Rudolf v Habartově na Sokolovsku
1887 byl založen Dělnický vzdělávací spolek v Ostravě
   
1888 30.3. byl vydán zákon o povinném nemocenském pojištění zaměstnanců v hornictví
1888 30.4. nastal výbuch plynů na dole Františka ve Slezské Ostravě, zahynulo 14 havířů
1888 byl založen důl Max v Libušíně u Kladna
1888 byla zahájena těžba na dole Gustav v Habartově na Sokolovsku
1888 byl zastaven důl Prokopi v Dubí u Kladna
1888 byla založena kutací jáma na Roviňském pásmu u Kutné Hory
1888 byl uzavřen důl Vizina ve Slezské Ostravě
1888 byl stanoven městský ochranný pilíř pro Slezskou Ostravu
1888 byla postavena hornická nemocnice v Karviné
   
1889 17.4. nastal výbuch plynů na dole Hlubina v Moravské Ostravě, zahynulo 19 havířů
1889 26.5. nastal průval vod do hnědouhelného dolu v Oseku u Duchcova, zahynulo 19 havířů
1889 byl vydán zákon o Bratrských pokladnách
1889 vypukly mzdové stávky horníků v Čechách
1889 bylo obnoveno kutání na Turkaňku u Kutné Hory v prostoru bývalého dolu Kašpar, zaražena dnešní jáma
1889 byl založen první hornický odborový spolek v Moravské Ostravě
1889 byla postavena první koksovací pec systému Otto-Hoffmann na koksovně Karolina v Moravské Ostravě
1889 byly otevřeny doly na grafit v Javorníku ve Slezsku
1889 byl vydán zákon o hornickém důchodovém pojištění
1889 byla nasazena první parní lokomotiva v dolech na Slovensku ve štole Schöpfer v Hodruši
1889 byla hloubena větrní jáma č. 2 na dole Gabriela v Karviné a byly zde postaveny dvě pražící pece na železnou rudu, která se těžila ze sloje č. 25
1889 byla zahájena těžba na dole Hohenegger v Karviné
1889 byla zahájena ražba Kolowratovy štoly v Loretě u Klatov
1889 byly zastaveny kutací práce v Sádku u Příbrami
1889 byly zastaveny práce na Lazecké šachtě u Bohutína
   
1890 vypukly stávky horníků na Ostravsku a v Nýřanech, bylo zastřeleno 13 havířů
1890 byla založena akciová společnost Severočeské hnědouhelné doly v Mostě
1890 byla zaražena Nová jáma v Lazech, první s kruhovým průřezem v OKR
1890 byla hloubena jáma Ignát v Ostravě-Mariánských Horách
1890 byl zastaven důl Františka v Žacléři
1890 18.11. nastal náhlý zával porubu na dole Saxonia v Třebušicích na Kladensku, zahynulo 7 havířů
1890 18.11. při důlním neštěstí na dole Jiří v Želénkách zahynulo 8 havířů
1890 24.11. nastal průval vody do dolu Anna v Souši u Mostu, zahynulo 33 havířů
1890 byly zastaveny zlatodoly na Zlatém Chlumu u Jeseníku
1890 byly zaváděny vrtačky Thomson v železorudných dolech v Žekarovcích
1890 bylo vydáno nařízení, podle něhož smějí vykonávat trhací práce v dolech jen střelmistři
1890 byla zahájena těžba magnezitu v Jelšavě na Slovensku
1890 byla hloubena větrní jáma Jindřich v Karviné
1890 na dole Vilém ve Slezské Ostravě byla postavena první řetězová lanovka poháněná stlačeným vzduchem v OKR
1890 byla Hloubena Salmovská jáma č. II ve Slezské Ostravě, která se v roce 1926 sesula
1890 se začaly zavádět první elektrické stroje
1890 u Rudky na Olešnicku zahájena ražba kutací šachty na grafit
1890 bylo zastaveno kutání u Nové Hospody u Příbrami
   
1891 3.1. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Trojice ve Slezské Ostravě, zahynulo 61 havířů
1891 25.5. bylo zaháleno hloubení Nové jámy v Ostravě-Vítkovicích, později zvané jáma Luis
1891 3.10. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Jan, zahynuli 3 havíři
1891 byl postaven elektrický kompresor na dole Hohenegger v Karviné, byla zavedena jízda mužstva na laně a začaly se zavádět první bezpečnostní elektrické lampy
1891 byla zavedena první nárazová vrtná souprava v Rákošbani na Slovensku
1891 byl založen důl Kohinoor v Lomu u Mostu
1891 byl uzavřen důl Průhon v Kladně
1891 konal se první odborový sjezd horníků
1891 byl zastaven důl Václav-Vítek v Cvrčovocích na Kladensku
1891 byla zahájena těžba uhlí v dolech Antonín v Dolnín Rychnově a Marie v Královském Poříčí na Sokolovsku
1891 bylo zastaveno kutání v Roviňském pásmu u Kutné Hory
1891 byl v Kremnici demontován poslední těžní žentour
1891 byl položen základ pro založení muzea v Jílovém
1891 na Svaté Hoře u Příbrami byla nalezela železná ruda
   
1892 bylo zastaveno dolování ve štole Thiergarten v Hodruši
1892 31.5. nastal požár na dole Marie v Březových Horách, zahynulo 319 havířů
1892 byly obnoveny kutací práce na zlatodole Roudný
1892 byla postavena koksovna na dole Ignát v Ostravě-Mariánských Horách
1892 nastal průval minerálních vod lázeňských pramenů v Teplicích do dolu Viktorín
1892 byl založen důl Kristina v Hrádku nad Nisou
1892 byl založen důl Svornost v Ohníči na Teplicku
1892 byly zastaveny doly Jarošovka, Ferdinand a Svatohorský u Příbrami
1892 byl zastaven důl František na Kladensku
1892 byl vydán zákon o osvobození hornických obytných domů od daní
1892 byl uzavřen důl Eliáš v Jáchymově
1892 byla hloubena jáma Bedřich v Ostravě-Zábřehu, nebyla dohloubena pro stálé přítoky detritických vod
1982 byl založen důl Luis v Ostravě-Vítkovicích
1892 byla zavedena visutá doprava v železorudných dolech v Rákošbani na Slovensku
1892 byly vydány instrukce o hornopolicejním dohledu na dolech
1892 byl zřízen Revírní báňský úřad v Moravské Ostravě
1892 u Dřínova na Chomutovsku založen uhelný důl Grohmann
1892 u Narysova u Příbrami byla zaražena nová kutací šachta
   
1893 24.1. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Pokrok v Nové Vsi na Oslavansku, zahynulo 18 havířů
1893 28.12. byly stanoveny metody pro určování míry nebezpečnosti s třaskavými plyny a vydáno nařízení o pravidelném větrání dolů
1893 byla vytvořena Říšská hornická odborová komise
1893 vypukla stávka horníků v Severočeském hnědouhelném revíru
1893 byl vydán zákon, který dovoloval do vedoucích funkcí v báňských provozech pouze absolventy Báňských akademií
1893 byl v Ostravě ustaven hornický sociálně demokratický spolek “Prokop”
1893 bylo ukončeno dobývání železných rud v Lukavicích na Chrudimsku
1893 byl v Kremnici postaven první elektrický těžní stroj
1893 byla zbourána šachetní budova Sádeckého dolu u Příbrami
   
1894 9.5. vypukla hornická stávka na dole Trojice ve Slezské Ostravě, 12 havířů bylo zastřeleno
1894 14.6. nastal výbuch třaskavých plynů na dole František v Karviné, který se přenesl do dolu Jan, zahynulo 235 havířů
1894 byly vydány předpisy o ustavení závodních správců a důlních dozorců pro uhelné doly
1894 byl jako první v OKR sestrojen kyslíkový regenerační dýchací přístroj, který pak byl od roku 1896 sériově vyráběn ve Vídni
1894 byl založen důl František v Loučné
1894 vypukla stávka horníků v Citicích na Sokolovsku
1894 byla postavena koksovna v Malých Svatoňovicích
1894 propukly stávky horníků na Ostravsku
1894 se začaly zavádět důlní stroje na elektrický pohon
1894 byly zavedeny první příklepové vrtačky v OKR na dole Anselm v Ostravě-Petřkovicích
1894 byla dána do provozu první elektricky poháněná důlní lanovka v OKR na dole Albrecht v Petřvaldu
1894 10.11. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Pluto v Louce u Mostu, zahynulo 19 havířů, 2 byli těžce zraněni
1894 bylo zavedeno elektrické osvětlení v dolech Spišsko-Gemerského rudohoří
1894 byla zavedena první mechanická úpravna rud na Slovensku na Máriahute v Žekarovcích
1894 byla postavena první pec na pálení magnezitu v Jelšavě na Slovensku
1894 byla v Solivaru u Prešova postaven elektrický vrátek pro těžbu solanky koženým měchem
   
1895 16.3. nastal výbuch dynamitu v důlním skladišti na dole Hohenegger v Karviné, následoval výbuch plynů a uhelného prachu, zahynulo 52 havířů
1895 10.6. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Boží požehnání v Zastávce u Brna, zahynulo 10 havířů
1895 byla ve Slezské Ostravě postavena první elektrárna v Ostravě
1895 10.9. byl zahájen přípravný kurs na dvouleté studium na hornické a hutnické škole v Příbrami
1895 10.11. byly vydány všeobecné hornopolicejní předpisy
1895 27.11. byly stanoveny dvě třídy nebezpečí dolů podle obsahu plynů v důlním ovzduší pro OKR
1895 byly vydány havarijní směrnice, nařizující nejméně dvě spojení dolu s povrchem
1895 v důsledku průvalu kuřavky do důlních děl a neodborného vedení důlních prací se propadlo a zřítilo 40 domů v Mostě a Souši
1895 byl zavalen důl Xaveri u Malých Svatoňovic
1895 byla dohloubena po 3. patro Nová jáma v Ostravě-Vítkovicích, později nazývaná Luis
1895 byla zastavena práce ve štole Čtrnácti pomocníků u Kutné Hory
1895 byl založen důl Venuše v Konobrži
1895 bylo zahájeno dobývání železných rud ve Dlovinkách na Slovensku
1895 byla hloubena nová větrní jáma Michal v Ostravě-Michálkovicích
1895 byla dohloubena jáma Oskar v Ostravě-Petřkovicích
1895 byl zrušen vodosloupcový čerpací stroj na dole Vojtěch na Březových Horách
1895 byl postaven parní vodotěžný stroj v Rákošbani na Slovensku
1895 byly vydány všeobecné bezpečnostní předpisy pro uhelné doly s třaskavými plyny
1895 vypukl požár na měděném dole ve Smolníku na Slovensku
1895 byl sestrojen první regenerační dýchací přístroj pro báňské záchranáře “Pneumatofor” systému Walcher-Gartner
1895 byla zrušena Thinnfeldská puchýrna v Podlesí u Příbrami
1895 byly zastaveny kutací práce u Narysova na Příbramsku
1895 v Kšicích u Stříbra byl odstaven důl svatého Prokopa
   
1896 14.1. vypukl důlní požár v dole Zárubek ve Slezské Ostravě, zahynulo 18 havířů
1896 byl hlouben důl Alexander v Ostravě-Kunčičkách
1896 byl založen důl Hugo u Malých Svatoňovic
1986 byl založen důl V Maternici u Malých Svatoňovic
1896 byl založen železorudný důl Krahulov II u Nučic
1896 byla zahájena těžba v dole Felicián v Citicích na Sokolovsku
1896 byl zastaven důl Amalia na Kladensku
1896 vypukly mzdové stávky horníků na Ostravsku
1896 byl zastaven důl Drkolnov na Příbramsku
1896 byly zastaveny doly Vilemína a Františka na Svatoňovicku
1896 byl elektrifikován důl Doubrava, první v OKR
1896 byly zavedeny vrtačky Siemens-Halske v Rožňavě
1896 byla postavena moderní úpravna uhlí na dole Mayrau v Libušíně na Kladensku
   
1897 19.1. povýšil císař František Josef I. Březové Hory a Příbram na královské horní město a udělil jim městský znak
1897 6.4. vydalo Báňské hejtmanství ve Vídni nařízení o povinném vybavení uhelných dolů dýchacími přístroji minimálně pro 5 % důlního osazenstva
1897 7.11. nastal průval vod do dolu Turkaňk u Kutné Hory
1897 nastal výbuch plynů na dole Austria III v Zalužanech u Mostu, zahynuli 3 havíři, 2 byli těžce zraněni
1897 byly zavedeny akumulátorové bezpečnostní lampy pro mužstvo v OKR a na Kladensku
1897 byla založena Ostravsko-karvinská montanní společnost
1897 byl založen železorudný důl č. III v Nučicích
1897 byla zahájena těžba na dole Arnošt-Ludmila v Libavském údolí
1897 byla zahájena těžba lignitu na dole Pomoc Boží v Dubňanech na Hodonínsku
1897 byl vyhlouben důl Theodor v Pcherech na Kladensku
1897 bylo zahájeno hloubení jámy Tragy v Dubí u Kladna
1897 byly nasazeny pneumatické vrtačky v Nové jámě v Lazech
1897 odkoupil stát příbramské stříbrorudné doly
1897 byl postaven dvoububnový kompaundní parní těžní stroj v Rákošbani na Slovensku
1897 byla postavena lanovka v úpadním překopu v Rudňanech
1897 byly vydány instrukce a nařízení pro případy výbuchu plynu a vzniku požáru v dolech
1897 byla založena Hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě
1897 vypukla stávka horníků ve Východočeském uhelném revíru
1897 byla zahájena těžba magnezitu v Lubeníku na Slovensku
1897 byla hloubena nová jáma Eleonora v Doubravě
1897 byly zavedeny první trolejové elektrické důlní lokomotivy na Slovensku ve štole Alžběta ve Slovinkách a ve zlatých dolech v Kremnici
1897 byly nasazeny nárazové pneumatické vrtačky na dole Anselm v Ostravě-Petřkovicích
   
1898 5.1. zahynuli na dole Jakub 2 havíři při trhacích pracech
1898 objevila Marie Curie radium v jáchymovských rudách
1898 bylo Kladno povýšeno na královské horní město
1898 byl založen železorudný důl IV v Nučicích
1898 byl na jámě Hohenegger v Karviné postaven první elektrický těžní stroj v OKR
1898 byl založen lignitivý důl v Malých Stracinách na Slovensku
1898 byla zahájena těžba na dole Gustav v Habartově na Sokolovsku
1898 bylo zavedeno mechanické separátní větrání v Rákošbani na Slovensku
1898 byla postavena mokrá gravitační úpravna rud v Máriahutě v Žakarovcích na Slovensku
1898 byl založen důl Ludvík v Ostravě-Radvanicích
1898 byla hloubena jáma Alpinka v Porubě, později zvaná Václav
1898 byl postaven první elektrický těžní stroj v Bánské Štiavnici
   
1899 byla postavena koksovna na dole Hohenegger v Karviné
1899 byla postavena koksovna v Lazech, jediná pro výrobu smolného koksu
1899 byl založen uhelný důl v Týnci na Plzeňsku, později zvaný Masarykův důl
1899 byl založen Slepý důl u Malých Svatoňovic
1899 byl založen důl Schöller v Libušíně na Kladensku
1899 byla uzavřena Štampachova štola v Hředlech na Rakovnicku
1899 byl zastaven důl Marie-Antonie ve Vrapicích na Kladensku
1899 byly nasazeny elektrické vrtačky na kladenských dolech Kübeck a Engert
1899 byl zastaven důl Xaveri v Malých Svatoňovicích
1899 byla hloubena jáma Emilie u Píchova na Slánsku
1899 byla založena jáma Deym v Petřvaldu
1899 byla stržena těžní věž Augustova dolu v Drkolnově u Příbrami