Rok Událost
1301 byl hlášen nález stříbrných rud u Plané u Mariánských Lázní
1301 byl Budišov nad Budišovkou povýšen na město
1302 první písemná zpráva o Karviné
1302 byla sepsána smlouva o dolování na úpatí kopce Stropníku u Duchcova a o cínových a stříbrorudných dolech u Rýznburku
1304 při obléhání Kutné Hory vojsky císaře Albrechta Habsburského vypustili havíři z dolu Fráty důlní vody a kaly do Vrchlice, čínž jí otrávili, byla to pravděpodobně první chemická válka v Evropě
1305 byla ražena Kuklická štola u Grunty na Kutnohorsku
1305 byl Slaný povýšen na královské město
1305 první písemná zmínka o Fryštátu u Karviné
1306 byl Cukmantl, dnešní Zlaté Hory, povýšen opavským knížetem Mikulášem na horní město a dostal horní svobody
1309 první zmínka o městě Český Krumlov
1310 nejstarší doklad o použití vodního kola v hornictví na dolech u dnešního Havl. Brodu
1310 byly uváděny železorudné doly u Krompach na Slovensku
1311 byl založen nejstarší důl na Roveňském pásmu v Kutné Hoře, zvaný Vinea
1311 první zmínka o huti na Příbramsku
1311 byla v Kutné Hoře zmíněna jáma “U vodního kola”
1312 nejstarší záznam o dolování u dnešních Kašperských Hor
1313 byly uděleny městské svobody a výsady Falknovu nad Ohří, dnešnímu Sokolovu
1313 byla pořízena pečeť kutnohorskému havířskému Pořádku
1314 zpráva o těžbě měděných a olověných rud v Oloví a Studenci
1315 došlo k zatopení stříbrorudných dolů ve Starých Horách u Jihlavy
1315 první zpráva o nálezu zlata u Nepomuku u Klatov
1316 zmínka o rýžování zlata u Heřmanových Sejpů v Krkonoších
1317 byla Gelnica povýšena na královské horní město
1318 byla založena osada Velhartice
1318 potvrdil král Jan Lucemburský privilegium pro Kutnou Horu, podle kterého nesmí být město zastaveno nebo odtrženo od České koruny a Kutná Hora byla povýšena na královské horní město
1318 byla obnovena a ražena Starohorská štola v Horním údolí u Zlatých Hor
1319 byly v provozu doly na zlato a stříbro u Lipnice nad Sázavou
1319 byla zahájena těžba zlata u Mníšku pod Brdy a u Lestnice
1319 darovala královna Eliška zlaté rýže u Klínce na Brdech Zbraslavskému klášteru
1321 byl založen Nový Knín
1321 byly založeny stříbrorudné doly u Pukarce na Slovensku
1321 byl založen Dubenec u Příbrami
1321 město Cheb dostalo právo flosovat a markovat krásenský a slavkovský cín (přetavovat, čistit a puncovat)
1324 byl zřízen hornický špitál v Kutné Hoře
1325 král Jan Lucemburský zahájil ražbu první zlaté mince v Čechách, českého dukátu z jílovského a kašperskohorského zlata
1326 nejstarší zmínka o Jílovém v městské knize Starého města Pražského
1326 byla založena Dobšiná
1327 uherský král Karel Robert I. udělil báňské svobody Kremnici
1327 král Jan Lucemburský dal panu Petru Vokovi z Rožmberka do zástavy zlatodoly ve Všechlapech, Záblatí, Karrenberku (Roudný), Sedlčanech, Lešeticích, Bělčicích, Újezdci, Zahořanech a Zákoutí
1327 Smolník a Gelnica obdržely horní řády a výsady
1328 poškodilo silné zemětřesení mnoho dolů u Jihlavy a Žďáru nad Sázavou
1328 byla Kremnica povýšena na svobodné královské horní město
1328 byla zahájena výroba železa v Jeseníku, nejstarší zpráva o slezském železářství
1330 byla zahájena těžba zlata a stříbra v Pezinku
1330 byl Nový Knín povýšen na město
1331 byla ve Zlatých Horách ve Slezsku zřízena mincovna
1331 dal král Jan Lucemburský do zástavy Jílové a Nový Knín i se zlatodoly Oldřichu Zajíci z Valdeka
1331 byly v Kremnici v provozu vodní kola a suché stoupy
1332 byl Smolník povýšen na svobodné královské horní město
1333 nejstarší zmínka o dolech na stříbro u Hor sv. Kateřiny
1335 byla zahájena ražba florénů - kremnických dukátů v Kremnici
1336 je doloženo dobývání zlata u Klínce na Brdech
1336 bylo Staré město na Moravě povýšeno na horní město
1336 byla Mikuláši Bořitovi propůjčena nálezná jáma mezi Lazcem a Bohutínem na Příbramsku
1336 byla v Kutné Hoře udělena propůjčka na důl s “koňským kolem
1337 byly dobývány zlaté a stříbrné rudy u Nové Baně
1337 je doloženo dobývání zlata v Kasejovicích na Blatensku
1337 záznam o těžbě zlata u Kamíku nad Vltavou
1337 dal král Jan Lucemburský do zástavy všechny zlatodoly v Čechách Petru Vokovi z Rožmberka, kromě Kašperských Hor, Jílového, Chotěšova, Pomuku, Teplé a Let
1337 byly uděleny báňské svobody Švedláru a Mníšku nad Hnilcem na Slovensku
1337 bylo v provozu zlaté kutiště u Zákoutí pod Štěpanickým hradem v Krkonoších
1338 pis o zlatodolech u Podmok na Sedlčansku
1338 nejstarší záznam o dolování na Roudném na Vlašimsku
1338 je doloženo dolování zlata u Smolotel a Líšnice na Příbramsku
1338 dal král Jan Lucemburský do zástavy peru Vokovi z Rožmberka zlatodoly v Jílovém, Rejštejně a Pomuku
1339 zmínka o dole Rousy v Kutné Hoře
1339 zmínka o dolech na zlato v lese Hay u Horního Slavkova
1339 doloženo dolování zlata u Štěchovic
1339 záznam o dolování zlata u Unčína u Ústí nad Labem
1339 založeny stříbrorudné doly u Přísečnice v Krušných horách
1339 těžba polodrahokamů u Ciboušova
1339 je doložen Moravský Beroun a tamní těžba železných rud
1339 jsou doloženy doly na Špitzenberku u Kutné Hory na Rejzském pásmu
1340 byly otevřeny doly na stříbro, cín a olovo u Jindřichovic v Krušných horách
1340 byl objeven cín u Přebuze
1340 byla zahájena těžba zlata u Hartmanic u Kašperských Hor
1340 byla zahájena těžba zlata a antimonitu u Pezinku
1341 byla založena osada Kufferbach, dnešní Rudňany
1341 jsou doloženy zlaté rýže u Nerezdic na Mirovicku
1341 v okolí Nejdku byl rýžován cín
1341 bylo vydáno nejstarší povolení k rýžování zlata na Líšnickém potoku u Milína
1341 byl hlášen nález zlata u Jehnědna na Písecku
1341 nejstarší zpráva o dolování u Krásné Hory
1342 je doloženo dobývání železných rud u Tachova
1343 byly kutnohorské doly zpustošeny zemětřesením
1344 bylo těženo zlato u Horažďovic
1344 byly uděleny horní svobody Staré Vodě u Spišské Nové Vsi
1345 byly v Jemnici objeveny nové zlatonosné žíly, Jemnice povýšena na horní město
1345 byl Pukarec povýšen na královské horní město
1345 byla Nová Baňa povýšena na svobodné královské horní město
1345 doloženo rýžování zlata na Líšnickém potoku na Brdech
1345 Kašperské Hory povýšeny na město
1347 byla dohotovena královská koruna ze zlata vytěženého na dole Radlík v Jílovém
1347 je doloženo dolování cínu v Rolavě u Přebuze
1348 bylo Jílové povýšeno na královské horní město
1348 byly založeny stříbrorudné doly u Koječína na Humpolecku
1348 nejstarší doklad o obci Ruda nad Moravou se železorudnými doly
1350 byla zahájena těžba železných rud na Kumštátsku
1350 je doložena těžba železných rud u Adamova na Moravě
1350 byla založena Lubětová na Slovensku
1350 je doložen stříbrný důl u Nového Města pod Smrkem
1350 vydal král Karel IV. zákaz vývozu stříbra z Čech
1350 udělil král Karel IV. horní svobody Hroznětínu na Karlovarsku
1351 byly dobývány železné rudy v dole Hrouda u Zdic
1351 odbržely České Budějovice městská práva
1352 je doloženo dolování olověných a stříbrných rud u Štampachu na Sokolovsku
1352 byly v provozu hamry v Markušovcích u Spišské Nové Vsi
1352 se těžila rumělka u Horních Lubů v Krušných horách a na Dědově hoře u Berouna
1352 nejstarší zápis o Litvínově
1354 zprávy o Rudňanech, Kufferbachu a Poráči na Slovensku
1355 byly Krásnu a Hornímu Slavkovu uděleny horní svobody a práva pro doly a rýžoviště cínu
1356 9.1. byla králen Karlem IV. vydána Zlatá bula, ve které jsou kovy rozděleny na vyšší a nižší
1356 přiznal král Karel IV. všem kurfiřtům horní regál na všechny kovy a sůl
1357 první písemná zmínka o Horním Slavkově
1357 byly poničeny a zatopeny jílovské zlatodoly
1357 nejstarší zmínka o Pramenech na Hornoslavkovsku
1357 byla zahájena těžba železných rud na Ronovsku
1357 byly založeny Kraslice v Krušných horách
1357 nejstarší doklad o Revúci na Slovensku
1359 písemná zpráva o Nižném Medzevu u Košic a železorudných dolech v okolí
1359 potvrdil král Karel IV. Jihlavě městské a horní právo
1360 byla dána do provozu mincovna v Jílovém
1360 byli zváni kutnohorští havíři a technici do služeb míšeňských markrabí jako urburéři a mincmistři
1363 bylo v Jílovém v provozu asi 46 dolů
1363 první zmínka o dole Osel v Kutné Hoře
1364 byly doloženy železorudné doly u Osové Bitýšky na Moravě
1366 je doloženo dolování zlata u hradu Kámen na Pacovsku
1367 je doloženo dobývání fluoritu v Blahuňově u Krupky
1367 byly zatopeny doly v Jílovém a Novém Kníně
1367 bylo obnoveno rýžování zlata u Radětic
1368 byly vydány horní svobody pro Slovinky, Krompachy, Švedlár, Mníšek nad Hnilcem, Jaklovce, Folkmár, Prakovce, Margecany a Helcmanovce
1370 byly povýšeny Kraslice na horní město
1370 byly otevřeny olověné a měděné doly u Telnice
1370 bylo obnoveno dolování stříbrných rud v Rohozné u Jihlavy
1370 byl dobýván cín u Pramenů
1370 nejstarší zpráva o Čisté
1372 byl Smolník povýšen na královské horní město
1374 zmínka o železorudných dolech u Jeseníku
1376 povodně a zemětřesení zpustošily doly na Jihlavsku
1376 byly dobývány železné rudy u Třebíče
1376 byla podepsána zakládací listina Handlové uherským králem Ludvíkem I.
1377 byla ražena štola Hackelberg u Zlatých Hor
1377 zpráva o zlatorudném mlýnu v Heleníně u Jihlavy
1378 byl objeven cín na Cínovci v Krušných horách
1378 vydal král Karel IV. nový mincovní řád
1379 je doloženo dobývání cínu na Komáří Hůrce u Krupky
1379 byla zahájena těžba železných rud u Železného Újezdu na Rožmitálsku
1379 byla Lubětová povýšena na svobodné královské horní město
1379 je doložena obec Ruda u Rakovníka, kde se dolovala železná ruda
1379 báňský technik Jan Čechoslav pozván do Freiberku, aby tam postavil vodotěžný stroj
1380 byly Brezno a Spišská Nová Ves povýšeny na královská horní města
1380 bylo zahájeno dobývání cínu u Potůčků na Hornoblatensku
1380 byla zahájena těžba stříbra a mědi v Přísečnici v Krušných horách
1382 je doloženo rýžování zlata u Štěpánova u Vlašimi
1383 nejstarší zpráva o dolech v Černém dole v Krkonoších
1383 byly u Hýskova v Brdech těženy železné rudy
1384 se ustavilo hornické družstvo pro stavbu chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, bratrstvo Těla Božího
1385 nejstarší zmínka o dole Monstrance u Adamova na Rudolfovsku
1385 je doložena zmínka o nejstarší dědičné štole na Slovensku v Kremnici
1385 jihlavský notář Jan z Gelnhausenu přeložil do němčiny horní zákon Ius regale montanorum a jeho znění zapisoval synchronně v češtině, latině a němčině
1385 doly u Vesce na Českobudějovicku byly osvobozeny od placení desátků
1386 byl zřízen úřad nejvyššího mincmistra
1388 byla zahájena stavba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
1388 byl založen Svaz středoslovenských báňských měst podle zápisů v městských knihách Banské Štiavnice a Banské Bystrice
1389 byly těženy železné rudy u Kardašovy Řečice
1389 byly těženy železné rudy u Berouna, byla postavena huť
1390 nejstarší zmínka o stříbrných hutích v Banské Štiavnici
1390 byla zahájena těžba rtuti u Malachova na Banskobysricku
1391 byly založeny stříbrorudné doly u Jezdovic u Třeště
1400 jsou doložena rýžoviště zlata u Břežan na Horažďovicku
1400 byla ražena Horní Bieberova štola v Banské Štiavnici a letopočet tohoto roku je vytesán do boku štoly ve vzdálenosti 1600 m od jejího ústí