Rok Událost
1601 vydal August ze Schönbergu tištěný horní řád pro kraslické doly
1601 byl vydán nový vodní řád pro slavkovské a krásenské doly
1601 byl Boží Dar povýšen na královské horní město
1601 byly vydány horní svobody pro Loučnou u Božího Daru
1602 byla zahájena těžba mědi u Vejprt
1603 bylo vydáno povolení pro těžbu uhlí na zbirožském panství
1603 došlo k závalu na Nové vodní jámě na Hubském pni u Horního Slavkova
1604 vydal Rudolf II. rýžovnický řád pro jihočeská rýžoviště zlata
1604 bylo zahájeno hloubení jámy Ferdinand v Banské Belé
1604 byla použita strojová pístová čerpadla v Horní Biberově štole v Banské Štiavnici
1606 byly vydány horní svobody pro Tři Sekery na Mariánskolázeňsku
1607 byl vydán reskript Rudolfa II., zakazující propůjčení více než jedné nálezné jámy s oběmi nejbližšími mírami jednomu těžaři
1607 nejstarší zpráva o provozu štoly Juraj v Banské Belé
1608 byla ražena Hodinářova štola v Jílovém
1609 bylo založeno město Vrbno pod Pradědem
1609 se zatopily “měkké doly” u Zlatých Hor
1609 byly vydány instrukce pro šichtmistra píseckých zlatodolů
1609 popsal Anselm Boetius opuštěné opálové doly u Dubníku na východním Slovensku
1610 se přestalo pracovat na všech stříbrorudných dolech na Příbramsku
1611 pasovské vojsko vydrancovalo Příbram
1611 byl v Horní Blatné založen závod na výrobu kobaltivé modři
1611 byla ražena dědičné štola Sv. Trojice v Banské Štiavnici, ražba byla ukončena roku 1671
1612 byl Český Wiesenthal, dnešní Loučná, u Božího Daru povýšen na královské horní město
1612 byla ražena štola v dole Nanebevstoupení Páně v Ratibořských Horách
1612 bylo zahájeno hloubení jámy Maxmilián v Banské Štiavnici
1613 byla Janu Weidlichovi udělena horní výsada pro těžbu uhlí u Hrobu na Mostecku
1613 v Oseku u Duchcova bylo poprvé použito hnědé uhlí jako palivo
1613 byl postaven vodotěžný stroj na dole Routový věnec v Kutné Hoře
1616 byl v Jáchymově vydán tzv. “Apendix”, dodatky k jáchymovskému hornímu řádu z roku 1518
1617 bylo rýžováno zlato u Šimanic, sv. od Pelhřimova
1618 byla u Jáchymova postavena arsenová huť
1618 zanikly stříbrorudné doly Boží vůle u Jihlavy
1618 jsou doloženy jáma a štola Matej na žíle Siebenweiber v Banské Belé
1618 jsou v provozu jáma Ganz a štola Štefan v Bankách
1619 byl postaven vodotěžný žentour na Horní Biberově štole v Banské Štiavnici
1620 bylo zastaveno dolování zlatých rud v Novém Kníně
1620 došlo k propadnutí dobývek na Hubském pni, zemřely stovky havířů
1620 bylo zahájeno dobývání uhlí na Slánsku
1620 byla zahájena ražba štoly Karla Hirsche ve Vysokém Kameni
1621 byl Kaňk u Kutné Hory povýšen na královské horní město
1622 byl vydán pracovní a úkolový řád pro cínové doly v Krásně a Horním Slavkově
1625 byly vydány báňské svobody pro doly u Svatého Petra, Jilemnice a Hostinného
1625 ustaly práce na Schnödově pni u Horního Slavkova
1626 byla všechna horní města osvobozena od nápojových dávek, solného a dobytčího cla
1626 byl postaven první pákový vodotěžný stroj v Banské Štiavnici
1627 8.2. byl Kašparem Weindlem proveden první odstřel střelným prachem v dole, a to na Horní Biberově štole v Banské Štiavnici
1627 se začala zavádět trhací práce střelným prachem v Kraslici
1629 bylo zahájeno hloubení jámy Leopold v Banské Belé
1630 bylo doloženo dobývání železných rud u Koteše, jižně od Rokycan
1631 byly zastaveny důlní práce v Čisté
1631 bylo zahájeno hloubení jámy Žigmund na žíle Ján v Banské Štiavnici
1634 byly objeveny měděné rudy u Úpice
1634 se začalo povrchově dobývat uhlí ve Strážkovicích u Malých Svatoňovic
1634 vypukla velká stávka horníků na celém Slovensku
1636 22.7. zničil velký požár město Jílové
1636 je doložen důl na měděnou rudu u Rybnice na Semilsku
1636 jsou dochovány nejstarší důkazy o vrtání děr pro trhací práci v českých dolech
1637 byl nynější Havlíčkův Brod povýšen na královské horní město
1637 byly Hůrky u Jindřichova Hradce povýšeny na městečko
1638 byl v provozu železný hamr ve Starých Hamrech nad Ostravicí
1639 bylo zahájeno dobývání železných rud u Klabavy
1642 bylo zahájeno dolování železných rud u Žežic na Přibramsku
1642 byly na příkaz probošta Pohledského kláštera zasypány všechny stříbrorudné doly u Pohledu na Havlíčkobrodsku
1642 bylo zahájeno ražení dědičné štoly Sv. Augustina v Suché Rudné u Bruntálu
1642 vypukly mzdové stávky horníkú v Banské Štiavnici
1644 zanikly stříbrorudné doly na Jihlavsku
1645 byl v provozu hamr v Karlovicích u Vrbna pod Pradědem
1646 bylo zahájeno dolování v Máriahuti na Slovensku
1646 byla založena štola Ondrej v Banské Štiavnici
1646 byla zaražena jáma Vind v Banské Štiavnici
1650 byla založena šachta Sedmi bratří u Suché Rudné