Rok Událost
1961 1.4. byl důl Ludvík v Ostravě-Radvanicích přičleněn k dolu Julius Fučík v Petřvaldu
1961 byla vyrobena první čs. mechanizovaná výstuž DVP 14 v n.p. Ostroj
1961 1.7. byl důl Trojice ve Slezské Ostravě přičleněn k dolu Petr Bezruč
1961 7.7. vypukl požár na dole Dukla v Havířově-Suché od dopravního pásu, zahynulo 108 havířů
1961 byl vyroben první čs. škrabákový nakladač
1961 byla zahájena výstavba dolu Paskov v Paskově u Ostravy
1961 byl uzavřen důl Venuše v Konobržicích na Mostecku
1961 byla předána do provozu jáma Vítkov II uranových dolů u Zadního Chodova
1961 byla zastavena těžba železných rud na dole Vinice u Prahy
1961 byla ukončena těžba baryt-fluoritového ložiska Blahuňov
1961 na ložisku křemene u Krašovic na Sedlčansku zaražena průzkumná štola
1961 na Cínovci byla zaražena šachta Cínovec II
1961 závodu Karla Havlíčka Borovského JD Rožná byl předán od Uranového průzkumu úsek Milasín - Bukov a Jasenice - Pucov
1961 závodu Olší JD Rožná byl předán od Uranového průzkumu úsek Hájenka a Drahonín
1961 10.6. stoletá povodeň na řece Rolavě protrhla hráz odkaliště Chemické úpravny JD Nejdek a odplavila asi 70 000 m3 kalu
1961 pro těžbu uranu byla zaražena š.č. 25 v Libici
1961 do Příbrami se stěhuje z Jáchymova Závodní ústav národního zdraví uranového průmyslu
1961 ve Starém Ransku byla objevena ložiska Řeka-jih, Obrázek-sever, Tůně, Jezírka-jih, Synkův kopec, Okrouhlice a Hluboká
1961 byla zahájena těžba olověných rud na lokalitě Milíkov u Stříbra
1961 bylo v úpravně zlatých rud u dolu Pepř ve Studeném u Jílového u Prahy zavedeno louhování kyanidem draselným
1961 byla zahájena těžba křemenců v Mníšku pod Brdy
1961 byla zahájena těžba uranu na ložisku Vítkov II lomovým způsobem
   
1962 byl v n.p. Ostroj vyroben první dobývací kombajn s rozpojovacím orgánem na výkyvném rameni KSV 33 E
1962 byl dán do provozu důl Staříč v OKR
1962 byl uzavřen důl Julius v Zastávce u Brna
1962 byly na Mostecku uzavřeny doly Nelson VII v Oseku, důl a lom Eleonora v Chotějovicích a lom Rudý sever v Hamru
1962 byly otevřeny hnědouhelné doly Cigel´ a Dolina na Slovensku
1962 byla zahájena výstavba magnezitového dolu Miková u Jelšavy
1962 1.8. byl důl Generalissimus Stalin přejmenován na důl Rudý říjen v Ostravě-Heřmanicích
1962 byla ukončena těžba antimonitu v Chyžném na Slovensku
1962 byla zaražena jáma Gabriela v Nižnej Slanej
1962 byla pod ložisko Nová Ves u Rýmařova ražena průzkumná štola Josef
1962 bylo zahájeno hloubení šachty R-3 Uranových dolů Dolní Rožínka
1962 byly dotěženy rudní projevy uranové mineralizace v úseku Krásný Jez závodem Zadní Chodov
1962 podnik Výstavba kladenských dolů zahájil hloubení sviské jámy v Protilehlém ložisku bloku 18 v prostoru dolu XII Dolu VIII Krušná Hora
1962 ve Starém Ransku bylo dosaženo 1. patra (143,3 m) šachty Tereza a bylo vylámáno náraziště
1962 1.8. byla ukončena těžba železných rud v dole Na hroudě ve Zdicích
1962 1.7. byla ukončena těžba železných rud v dole v Černíně
1962 byla ukončena těžba barytu v Černovicích II
1962 1.10. národní podnik Jáchymovské doly Jáchymov byl změněn na účelovou organizaci Jáchymovské doly - Závod pro likvidaci v Jáchymově
1962 1.10. účelová organizace Výstavba závodu MAPE byla změněna na národní podnik Jáchymovské doly - Chemická úpravna MAPE v Mydlovarech
1962 byl zřízen národní podnik Jáchymovské doly Zadní Chodov se závody Zadní Chodov 1, 2, 3, Vítkov II a Horažďovice
1962 vlivem sekundárního dobývání zakládkového materiálu se na výchoze žilného utlu Bt-4 v Bytízu u Příbrami vytvořila rozsáhlá propadlina
1962 byl ukončen provoz úpravny uranu Eliáš u Jáchymova
   
1963 1.1. byl důl Žofie v Orlové přičleněn k dolu Československý pionýr v Petřvaldu
1963 1.7. byl důl A. Zápotocký v Orlové-Lazech prohlášen za první komplexně mechanizovaný důl OKR
1963 byly nasazeny razící kombajny PK 3M v Hodoníně
1963 bylo ukončeno dobývání rud na dole František v Banské Štiavnici
1963 bylo ukončeno dobývání antimonitu v Helcmanovcích
1963 bylo zastaveno dobývání železa v Jinočanech u Prahy
1963 v Severočeském hnědouhelném revíru byly zastaveny: lom Mariana ve Skyřicích, lom Modlany a doly Kateřina I a II v Modlanech, lom Hrabák v Čepirohách, důl Alžběta ve Vtelnu, doly Doblhof IV, V, VI, VII a důl Prokop Holý v Tuchomyšli
1963 byl ukončen průzkum polymetalického revíru Stříbrná Skalice
1963 do tohoto roku byly vyhloubeny šachty Bukov 1, R-3 a R-4 a prohloubeny šachty R-1 a R-2 uranových dolů JD Rožná
1963 závod Karla Havlíčka Borovského JD Rožná byl rozdělen na dva samostatné závody Rožná I- KHB a Rožná II- Jasan
1963 v Chrástu u Českého Brodu bylo zahájeno zmáhání měděného dolu Emanuel
1963 byla v Horním Benešově dostavěna flotační úpravna
1963 v Chrustenicích byl proveden další pokus o dobývání zbytkové rudy ze závalu stařin v oblasti Staré šachty
1963 ve Starém Ransku byla objevena ložiska Řeka-východ, Tůně-jih a Jezírka-nadloží
1963 1.3. byla schválena koncepce těžby měděných rud na ložisku Zlaté Hory - jih
1963 byla zahájena těžba fluoritu v Hradišti u Kadaně
1963 Ag-Pb ložisko Kšice bylo po provedeném průzkumu uvedeno do mokré konzervace
1963 byla zahájena těžba uranu na ložisku Vítkov II hlubinným způsobem metodou otevřená komora
   
1964 1.1. byl zřízen samostatný n.p. Důl Staříč
1964 1.1. byly doly Eduard Urx v Ostravě-Petřkovicích a Stachanov v Ostravě-Hrušově sloučeny s dolem Vítězný únor v Ostravě-Přívoze
1964 1.1. byl důl Suchá-Stonava přejmenován na důl 9. květen
1964 byl dán do provozu lignitový důl Osvobození v Ratíškovicích na Hodonínsku
1964 byl uzavřen důl Jam-Maria ve Slezské Ostravě
1964 1.1. byl dán do provozu důl Staříč v OKR
1964 byla zahájena těžba magnezitu v Ochtíně na Slovensku
1964 byly uzavřeny doly Kohinoor v Lomu, Karel na Újezdečku a důl Barbora I v Kocourkově na Mostecku
1964 31.3. byl uzavřen poslední mědirudný důl Ida na Slovensku
1964 byla ukončena těžba magnezitu v Ploské na Slovensku
1964 byl dán do provozu lignitový důl Obránců míru II v Hovoranech na Hodonínsku
1964 byl likvidován důl č.2 uranových dolů v Zadním Chodově
1964 1.10. byl ukončen provoz Chemické úpravny JD Nejdek
1964 byla likvidována jáma Žigmund v Bánské Štiavnici
1964 byla v Jáchymově ukončena těžba uranu
1964 závodu Rožná II - Jasan JD Rožná byl předán od Uranového průzkumu úsek Slavkovice - Petrovice
1964 bylo rozhodnuto o výstavbě chemické úpravny uranu v Dolní Rožínce
1964 na Březových Horách byla zrušena výrobna drátěných lan
1964 byly ukončeny práce na těžbě uranu na úseku Abertamy
1964 na Dole VIII Krušná Hora byla dohloubena svislá jáma v Protilehlém ložisku na 5. patro
1964 bylo rozhodnuto o ukončení provozu hrudkoven v Králově Dvoře
1964 byly ukončeny průzkumné práce na ložisku nikl-měděných rud v Rožanech
1964 ve Starém Ransku bylo provedeno směrné rozfárání ložiska Obrázek v úrovni 1. patra šachty Tereza
1964 byla zahájena těžba Cu-Zn rud na ložisku Dlouhá Ves
1964 v Nučicích byla ukončena těžba železných rud
1964 bylo zahájeno hloubení železorudného dolu Kovářská u Měděnce
   
1965 1.1. byla zahájena výstavba úpravny uranových rud v Mydlovarech
1965 byl dán do provozu lignitový důl Dukla v Šardicích na Hodonínsku
1965 byla zahájena likvidace staré zástavby města Most
1965 byl uzavřen důl Laura v Rynholci na Kladensku
1965 byly uzavřeny doly Perun II a III a Slávka II a III v Mutějovicích na Rakovnicku
1965 byl uzavřen důl Antonín v Dolním Rychnově na Sokolovsku
1965 byl uzavřen důl Jaroslav I a II v Proboštově na Mostecku
1965 byly uzavřeny sádrovcové doly v Kateřinkách u Opavy
1965 byly v OKR nasazeny válcové kombajny KKVZ sovětské výroby
1965 byla ukončena těžba měděných rud v dole Bohumír v Jivce na Trutnovsku
1965 byla ukončena těžba železných rud v Medlově na Uničovsku
1965 byla ukončena těžba antimonu v Poproči
1965 zahájen provoz na uranovém dole Novoveská Huta
1965 na podzim byla zahájena výstavba chemické úpravny uranu v Dolní Rožínce
1965 byl proveden vrtný průzkum cínového ložiska Rolava s nálezem lokálního zrudnění do hloubky 385 m
1965 30.6. v Chrustenicích byla zastavena těžba železných rud
1965 pro těžbu uranu byly zaraženy š.č. 13 v Jerusalému a š.č. 19 na Bytíze
1965 1.4. rozhodnutím Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin došlo ke sloučení příbramského podniku
1965 ve Starém Ransku bylo dosaženo 2. patra (188 m) šachty Tereza
1965 byl zastaven geologický průzkum ložisek Zlaté Hory - východ a západ
1965 byla zahájena těžba měděných rud na ložisku Zlaté Hory -jih
1965 ve Zlatých Horách byl zahájen zkušební provoz flotační úpravny
1965 byla ukončena těžba barytu v Pernarci
1965 došlo ke sloučení účelové organizace Jáchymovské doly - Závod pro likvidaci v Jáchymově s národním podnikem Jáchymovské doly Zadní Chodov do národního podniku Uranové doly Západní Čechy
1965 1.7. Jáchymovské doly Stavební závody, Jáchymovské doly Strojovna Dvory a přidružený provoz ÚS Geofyzikální závod Ostrov nad Ohří byly sloučeny do národního podniku Základna rozvoje uranového půrmyslu
1965 14.7. byla zrušena Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin a její funkci převzala Ústřední správa uranového průmyslu
   
1966 byly na Mostecku uzavřeny doly Běta a Elektra v Okočíně-Vrkani, 1.máj v Dolním Háji, Vrbenský II v Souši a lom Jarmila v Lyskovicích
1966 1.7. byl důl Petr Cingr v Ostravě-Michálkovicích přičleněn k dolu Rudý Říjen v Ostravě-Heřmanicích
1966 byl zrušen důl Železník u Jelšavy na Slovensku
1966 byl uzavřen důl Lotouš v Lotouši na Slánsku
1966 byl uzavřen důl Richard v Hředlech na Rakovnicku
1966 byla uvedena do provozu těžní jáma R-3 v Dolní Rožínce a slepá jáma R-4 v Drahotíně
1966 byl v provozu uranový důl ve Slavonicích
1966 byl likvidován uranový důl Odeř
1966 ukončena těžba grafitu na lokalitě Velké Tresné na Moravě
1966 vznikl nový důlní závod Slavkovice - Petrovice JD Rožná
1966 byl změněn název podniku z Jááchymovské doly Rožná, národní podnik, na Uranové doly Dolní Rožínka, národní podnik
1966 šachta Prokop na Březových Horách dosáhla hloubky 1597,6 m
1966 byla ukončena likvidace železorudného dolu v Chrustenicích
1966 byla ukončena těžba železných rud a křemenců v Dole XIV Mníšek pod Brdy
1966 1.12. Cu-Zn ložisko Obrázek ve Starém Ransku bylo předáno do těžby RD Příbram, n.p., závod Kutná Hora
1966 byla zahájena těžba polymetalických rud ve Vrančicích
1966 byla ukončena těžba Cu-Zn v Dlouhé Vsi
1966 šachta železorudného dolu Kovářská byla dána do mokré konzervace
1966 1.3. byl zřízen národní podnik Uranové doly Hamr
1966 byla zahájena těžba uranu na ložisku Dyleň lomovým a důlním způsobem
   
1967 1.1. byly sloučeny doly Zárubek a Petr Bezruč v důl Ostrava
1967 1.4. byl uzavřen železorudný důl ve Vlastějovicích
1967 byl uzavřen důl Jiří v Lomnici na Sokolovsku
1967 byl uzavřen důl Anna ve Zbýšově na Rosicku
1967 1.7. byla zřízena organizace Československý uranový průmysl v Příbrami
1967 byl uzavřen lom 5. květen v Trmicích na Mostecku
1967 byl vybudován nový závod na výrobu rtuti v Rudňanech
1967 byl zastaven důl Václav v Orlové
1967 byla nasazena mechanizovaná výstuž Alpine v OKR
1967 byla ukončena těžba uranu na ložisku Jasenice - Pucov a úsek převeden na Uranový průzkum
1967 bylo dosaženo maximální těžby uranu podniku Uranové doly Dolní Rožínka, n.p.
1967 1.9. byla zahájena likvidace Dolu VIII Krušná Hora
1967 byl zahájen výzkum úpravy polymetalických rud z ložiska Zlaté Hory - východ
1967 30.9. byl zastaven provoz hrudkoven v Ejpovicích
1967 byla zastavena těžba železných rud v Ejpovicích
1967 na úpravnu uranu MAPE Mydlovary byl a dovezena první cisterna uranového koncentrátu z Chemické těžby Stráž pod Ralskem
1967 1.7. byla zrušena Ústřední správa uranového průmyslu a zřízena státní hospodářská organizace Československý uranový průmysl
   
1968 1.4. byla ukončena těžba železných rud v Hraničné
1968 byla zastavena zlatorudní úpravna na dole Pepř v Jílovém
1968 byl otevřen velkolom Maxim Gorkij v Bilině
1968 bylo ukončeno dolování u Dolního Hrádku na Slovensku
1968 byl uzavřen důl Máj v Chlumčanech na Plzeňsku
1968 byl zahájen provoz dolu ve Zlatých Horách v Jeseníkách
1968 byl uzavřen důl Ludmila ve Cvrčovicích na Kladensku
1968 byly uzavřeny štoly Ferdinand-Josef, Pomocná, Ludmila a Josef ve Vrapicích na Kladensku
1968 byl uzavřen důl Rako u Rakovníka
1968 byl uzavřen důl Jaroslav III v Proboštově na Mostecku
1968 bylo ukončeno dobývání uranu v Zálesí u Javorníka
1968 bylo ukončeno dobývání uranu v dole Ruprechtov III
1968 1.4. byla zahájen zkušební provoz na úpravně uranových rud v Dolní Rožínce
1968 byl zahájen provoz š.č. 19 UD Příbram
1968 Uranové doly Dolní Rožínka převzaly na krátký čas do těžby ložisko Licoměřice jako samostatný důlní úsek
1968 byla zahájena těžba fluoritu v Jílovém u Děčína na žilném uzlu číslo 2 štolou číslo 2
1968 17.5. byla vytěžena první železná ruda z nového dolu Měděnec
1968 na ložisku Obrázek ve Starém Ransku byla uvedena do provozu drtící linka
   
1969 bylo ukončeno hloubení jámy Jindřich ve Zbýšově na Rosicku
1969 byly zaváděny závěsné dráhy v dolech OKR
1969 byla ukončena těžba v Nižné Slané na Slovensku
1969 zahájena těžba grafitu na lokalitě Lazec u Českého Krumlova
1969 ukončena těžba fluoritu na ložisku Vrchoslav u Teplic
1969 byla zaražena jáma Huber v Horním Slavkově
1969 1.1. byl zahájen plný provoz na chemické úpravně uranu v Dolní Rožínce, která byla začleněna pod Chemickou úpravnu MAPE Mydlovary

1969

byl změněn název Uranových dolů Dolní Rožínka, národní podnik, na Uranové doly Dolní Rožínka, odštěpný závod
1969 byla ukončena těžna zlata v Jílovém u Prahy
   
1970 1.1. byl důl Československý pionýr v Petřvaldu přičleněn k dolu Julius Fučík
1970 30.9. byla ukončena těžba polymetalických rud v Horním Městě u Rýmařova - Nová jáma byla zachována
1970 byla uzavřena jáma Trojice ve Slezské Ostravě
1970 byla zahájena těžba uranových rud na dole v Okrouhlé Radouni u Jindřichova Hradce
1970 byla zastavena těžba zlatých rud v Kremnici
1970 byl uzavřen lom Julius Fučík v Želénkách na Mostecku
1970 byl uzavřen důl Lucie v Rožňavě
1970 byla ukončena těžba uranu na úseku Slavkovice - Petrovice UD Dolní Rožínka
1970 byl po požáru pohonné stanice ukončen provoz lanovky Bohutín - úpravna Březové Hory
1970 byla ukončena těžba fluoritu na dole 5. květen ve Vrchoslavi