Rok Událost
1751 zahájeno dobývání antimonu u obcí Kamenisté, Chabenec, Ostredok u Liptovské Důbravy na Slovensku
1751 byla u Řemíčova na Mladovožicku objevena stříbrná žíla
1751 zahájena ražba štoly Leopold v Řemíčově a štoly Svaté Trojice na Starém Cechu u Mladé Vožice
1751 byla zaražena Blažejova štola v Hřebečné
   
1752 21.2. byly zatopeny prešovské solné doly a zahájeno čerpání solanky
1752 ztratily Jeseník a Zlaté Hory práva horních měst
1752 nejstarší zmínka o štole a jámě Michal u Bánské Štiavnice
1752 byla založena jáma Schöpfer v Hodruši
1752 zahájeno dobývání antimonu u Matošovce u Liptovské Důbravy na Slovensku
   
1753 postavil J.K.Hell atmosférický parní vodotěžný stroj v jámě Amália v Banské Štiavnici
1753 zahájeno dobývání antimonu u Rišianky u Liptovské Důbravy na Slovensku
   
1754 byly v Kutné Hoře provedeny neúspěšné pokusy s výrobou mosazi
1754 zahájeno dobývání antimonu na Predpekelskej a Rakytovej u Liptovské Důbravy na Slovensku
   
1755 byly v Čechách otevřeny uhelné doly v Žalanech u Teplic
1755 postavil J.K.Hell na jámě Amalia v Banské Štiavnici čerpací stroj poháněný stlačeným vzduchem
   
1756 byla zahájena těžba uhlí na Buštěhradsku u Kladna
1756 byl otevřen uhelný lom u Velkého Března u Ústí nad Labem
1756 zahájeno dobývání antimonu v Čertovej dolině u Liptovské Důbravy na Slovensku
1756 po požáru zastaveny práce na těžbě železné rudy u Malešova na Kutnohorsku
   
1757 byli horníci osvobozeni od vojenské služby
1757 byly dobývány bituminózní břidlice u Libštátu u Lomnice nad Popelkou
1757 byly hornické mzdy osvobozeny od daně z výdělku
1757 po řadě neúspěchů bylo na Hubském pni u Horního Slavkova zrušeno těžařstvo Union a založen Hubský hlavní závod
   
1758 byla založena jáma železorudného dolu v Podhradu na Chebsku
1758 byla v příbramské úpravně zavedena rozdružovací síta
1758 postavil J.K.Hell na jámě Königsegg v Bánské Štiavnici parní těžní stroj
   
1759 byly uzavřeny rudné doly v Plané u Mariánských Lázní
   
1760 byl otevřen další uhelný lom u Ústí nad Labem
1760 bylo zahájeno dobývání uhlí u Padochova na Rosicku
1760 byl hlášen nález uhlí u Vrapic na Kladensku
1760 byl hlášen nález uhlí u Zastávky u Brna
   
1761 byly otevírány uhelné doly v okolí Duchcova
1761 bylo zahájeno dobývání uhlí na Zbirožsku
1761 byly u Otvovic otevírány uhelné doly
1761 předložil T. Peithner plán výuky hornických věd
   
1762 byla založena jáma Prosper na odvalech bývalého dolu Tří králů u Libníče na Rudolfovsku
1762 byla zrušena horní škola v Jáchymově a přeložena do Prahy
   
1763 byla zřízena báňská škola v Banské Štiavnici
1763 10.3. byla při filozofické fakultě University Karlovy v Praze založena stolice horních věd “Academia Mettalurgica”
1763 byly ustaveny samostatné státní prospekční skupiny pro vyhledávání nerostných surovin
1763 byly zahájeny průzkumné práce v oblasti Horního Benešova a Zlatých Hor ve Slezsku
1763 byla postavena míhadla v Banské Bystrici
   
1764 byly zahájeny přednášky na katedrách chemie, mineralogie a metalurgie Báňské akademie v Banské Štiavnici
1764 bylo obnoveno dolování u Svobody nad Úpou v Krkonoších
1764 byla doražena štola Kašpara Pluha do šachty Kříž u Krásna
   
1765 bylo zahájeno dobývání uhlí u Lán a Kamenných Žehrovic na Kladensku
1765 bylo dobýváno zlato u Bystřice u Svobody nad Úpou
1765 bylo zahájeno dobývání uhlí na Hostomicku v Brdech
   
1766 byla vypsána odměna 24 dukátů pro toho, kdo odkryje ložiska rašeliny
1766 je doložena metoda chodbicování při dobývání hnědého uhlí u Bíliny
1766 bylo objeveno uhelné ložisko v Badíně u Zvolena
1766 převzal doly na Hubském pni pod svou správu stát
   
1767 byla postavena kamencová huť a důl Sv. Antonína v Hloubětíně u Prahy
1767 byla objevena ložiska grafitu v Černé v Pošumaví
1767 bylo již soustavně dobýváno uhlí u Otvovic na Kladensku
1767 byla ražena štola Sv. Bernarda u Hodějovic na Rudolfovsku
   
1768 byl otevřen nejstarší uhelný důl na Slánsku u Drhkova
1768 byli havíři osvobozeni od daní a dluhů
1768 provedl profesor Báňské akademie Jacquin v Bánské Štiavnici první pokus s koksováním slovenského uhlí
1768 bylo objeveno ložisko uhlí u Jedlových Kostolan u Zlatých Moravců na Slovensku
1768 bylo objeveno ložisko uhlí u Bukovce u Košic
   
1769 23.9. byla podána první žádost o propůjčku na uhelný důl na Rosicku
1769 byly otevřeny stříbrorudné doly u Hodkovic u Liberce
1769 19.6. je u Řemíčova na Mladovožicku zahájena ražba průzkumné štoly Dům Küenberg
   
1770 byla Academia Mettalurgica přeložena z Prahy do Bánské Štiavnice
1770 bylo zavedeno rýžování zlata v Písku a Kašperských Horách
1770 byla Academia Mettalurgica s vyjímkou posledních dvou ročníků přeložena z Prahy do Banské Štiavnice, kde byla zřízena tříletá Báňská akademie
1770 byly otevírány první uhelné doly na Sokolovsku
1770 bylo objeveno uhlí u Štípských Lázní na Moravě
   
1771 byl vydán dekret dvorské komory o osvobození personálu dolů, hutí a hamrů od všech daní, úroků a povinnosti ubytovat vojáky
1771 byl těžen lignit u Valchova na Boskovicku
1771 byl vydán výnos o vdovských důchodech
1771 byly na Hubském pni u Horního Slavkova zaváděny tzv. uherské hunty
   
1772 byl zrušen královský horní úřad v Horním Slavkově
1772 byl vydán dekret dvorské komory ,kterým se ruší administrace úřadu nejvyššího mincmistra a perkmistra na Moravě a zřizuje se horní úřad v Brně
1772 byl vydán dekret dvorské komory ,kterým bylo uhlí vyjmuto z horního regálu
1772 bylo zahájeno dobývání uhlí u Buštěhradu na Kladensku
1772 byly zaraženy štoly Josef a Gottfried ve Vrapicích na Kladensku
1772 byl otevřen důl Kateřina u Louček u Lokte nad Ohří
1772 bylo ukončeno dolování a rýžování zlata na Písecku
1772 byla zrušena Academia Mettalurgica v Praze
   
1773 bylo těženo uhlí u Hořovic
1773 bylo objeveno uhlí u Trmic u Ústí nad Labem
1773 vydal Ch.T.Delius, profesor Báňské akademie v Bánské Štiavnici, první vysokoškolskou učebnici hornictví “Anleitung zu der Bergbaukunst”
1773 v Koroužném u Štěpánova ukončena těžba antimonitu
1773 na Pinkové šachtě na Hubském pni byl postaven velkovrátek s vratným vodním kolem
   
1774 bylo obnoveno dolování na žíle Langenzug ve Stříbře
1774 byly obnoveny důlní práce na Rejzském pásmu u Kutné Hory
1774 bylo objeveno uhlí u Vlkýše na Plzeňsku
1774 na Hornoslavkovsku se začíná používat střelné práce
   
1775 bylo obnoveno dolování na Turkaňku u Kutné Hory
1775 byly na Kladensku založeny štoly Barbora, Jindřich a Václav
1775 byly hlášeny nálezy uhlí na Slánsku
1775 byl založen vrchnostenský horní úřad ve Vrapicích u Kladna
1775 bylo objeveno uhlí v Petrovicích na Rakovnicku
1775 byly opět přerušeny práce na Schnödově pni u Horního Slavkova
   
1776 28.10. obdržel ostravský kovář J.Keltička povolení k dolování uhlí v údolí Burňa ve Slezské Ostravě, tím bylo zahájeno dolování v Ostravě
1776 bylo ukončeno dobývání cínu na Hubském a Schnödově pni u Horního Slavkova
1776 zaniklo dolování stříbra na Jihlavsku
1776 založil hrabě Wilczek první uhelný důl ve Slezské Ostravě
1776 bylo provedeno generální prodloužení platnosti všech hornických svobod
1776 bylo zahájeno dobývání uhlí v Karviné
1776 na Mladovožicku pracují doly Marie, Jan, Zikmund, Fridrich, Prozřetelnost Boží
   
1777 bylo pokusně dobýváno uhlí v Kasejovicích na Strakonicku
1777 se město Rudolfov vzdalo horních svobod
1777 bylo kutáno na stříbro u Hranic u Zruče nad Sázavou
1777 bylo zahájeno dobývání rtuti na Dědové hoře u Berouna
   
1778 bylo obnoveno dobývání uhlí ve Strážkovicích u Malých Svatoňovic
1778 byly činěny pokusy o obnovení těžby stříbrných rud u Hor Matky Boží
1778 na Schnödově pni u Horního Slavkova zahájil těžbu Důl šachty na pni
   
1779 11.10. byla na Březových Horách zaražena jáma Vojtěch
1779 bylo na jámě Ferdinand v Banské Štiavnici poprvé použito na těžbu rud dřevěné sudy místo kožených měchů
1779 byly na uherských dolech zavedeny měřické knihy
   
1780 byla zahájena těžba kamenečných břidlic u Lubé na Rakovnicku
1780 bylo obnoveno dolování na žíle Neuprokopi ve Stříbře
1780 byl založen uhelný důl v Přívěticích na Plzeňsku
1780 bylo objeveno uhlí u Petřkovic na Ostravsku
1780 byla zahájena stavba Vokáčovského rybníka na Příbramsku
1780 byly zjištěny kobalt a nikl v rudách z Dobšiné
   
1781 bylo zrušeno nevolnictví
1781 bylo obnoveno dolování na žíle Frischglück ve Stříbře
1781 vypukl požár v uhelném dole Sv. Barbory na buštěhradském panství a ještě v roce 1783 šlehaly plameny z jámy tohoto dolu
1781 byla postavena první vysoká pec v Betliaru u Rožňavy
1781 vydal Josef II. patent upravující organizaci horních soudů, byl vydán nový soudní řád pro horní soudy a nově byly zřízeny horní soudy v Kutné Hoře, Jáchymově a Příbrami
1781 bylo zrušeno nevolnictví
   
1782 20.2. dostal hlučínský baron Grutschreiber povolení k zaražení jámy s právem těžit uhlí ze sloje Juliána a k ražení štoly ve sloji Vilemína na petřkovickém katastru Ostravy
1782 25.11. nastal průval vod do hloubení Vojěšské jámy na Březových Horách, zahynulo 8 havířů
1782 byla založena nejstarší Bratrská pokladna na uhelných dolech v Čechách a to na Sokolovsku
1782 byla zahájena pravidelná těžba uhlí ve Slezské Ostravě
1782 byla založena dědičná Voznická štola v Hodruši
1782 se dochovala zpráva o cechu sv. Víta u Drmoule u Mariánských Lázní
1782 byla zahájena ražba dědičné štoly Josefa II. v Banské Štiavnici, dokončena 1876, délka 16,5 km
   
1783 byl vydán dekret dvorské komory , kterým se ruší úřad nejvyššího mincmistra a perkmistra v Království českém a jeho agenda se připojuje k Českému zemskému guberniu
1783 začal těžit první uhelný důl u Zastávky u Brna
1783 byl v Jihlavě zrušen horní úřad a byl přeložen do Brna
1783 byla zaražena štola Marie Terezie u Šlapanic na Havlíčkobrodsku
1783 byla postavena kamencová huť u Padochova na Oslavansku
1783 byly doly na rtuť osvobozeny od desátků
1783 nejstarší zmínka o dolování v Rákošbani
   
1784 dekret dvorské komory nařizuje, aby úředníkům a horníkům, kteří podle směrnice nemají nárok na penzi, a kteří pracují v úkolu nebo denní mzdě, se má při jejich vysloužení, jestliže dobře sloužili po dobu čtyřiceti let, ponechat celý plat jako provize
1784 byly dekretem zrušeny tělesné tresty v hornictví, tyto tresty byly nahrazeny bezplatnou prací
1784 bylo zahájeno ražení štoly Ladislav ve Slovinkách
1784 dokončil J.A.Born pokusy s nepřímou amalgamací zlata a stříbra
1784 bylo zrušeno hornické Bratrstvo sv. Barbory ve Stříbře
1784 byly zastaveny geologické průzkumné práce v okolí Jihlavy
1784 zrušen úřad nejvyššího mincmistra
   
1785 byl báňský majetek osvobozen od dědické daně
1785 byl založen minerální závod v Mírové u Sokolova
1785 byly zastaveny doly Jindřich, Barbora a Václav u Kladna
   
1786 se v Království českém zaváděla amalgamace
1786 19.4. byla zahájena výstavba nové moderní huti na stříbro a olovo ve Lhotě u Příbrami
1786 9.9: se konal první sjezd horních a hutních odborníků ve Sklených Teplicích u Banské Štiavnice, kde byla založena Společnost báňských věd
1786 byla dobývána železná ruda u Doks v severních Čechách
1786 byl otevřen uhelný důl u Studeněvsi na Kladensku
1786 byla v Jáchymově zavedena nepřímá amalgamace stříbra
1786 podalo libeňské patrimonium žádost o povolení hledat a dobývat uhlí v okolí Prahy-Libně
1786 byl hlášen nález rašeliny u Rynholce na Kladensku
1786 vybudována nová huť v Příbrami
   
1787 byl otevřen uhelný důl na Chodovci v Praze
1787 bylo ukončeno dolování na Hackebergu u Zlatých Hor
1787 byl vydán dekret dvorské komory, kterýn se nařizuje, aby v úrazových protokolech byly vždy spolehlivě uvedeny okolnosti úrazu a zda na úrazu horníka v dole nesl někdo vinu
   
1788 byl dekretem dvorské komory stanoven normativ pro určení provizí horníkům, podle kterého má postupovat královská česká guberniální účtárna při stanovení výše provizí
1788 bylo vydáno guberniální nařízení o svobodném vyhledávání uhlí
1788 bylo uhlí vyjmuto z uherského horního regálu
   
1789 byl vydán dekret dvorské komory o dolování a používání uhlí na vlastním pozemku
1789 bylo uhlí opět vzato mezi regální nerosty
1789 byla zaražena Annenská jáma na Březových Horách
1789 byla hloubena jáma Jarošovka u Příbrami
1789 objevil M. Klaproth prvek uran
1789 dvorský dekret rozšiřuje horní regál na uhlí
   
1790 1.11. zahájil činnost horní úřad ve Smečně na Kladensku
1790 byly mezi vyhrazené nerosty začleněny kamenec a síra
1790 byla hloubena jáma Adam ve Strážkovicích u Malých Svatoňovic
1790 byly hlášeny nálezy uhlí u Karviné
1790 byl otevřen nový důl u Hor Matky Boží
1790 bylo objeveno ložisko grafitu u Hůrky u Českého Krumlova
1790 bylo zahájeno pravidelné dobývání uhlí na Karvinsku
1790 byla vyražena další štola v údolí Burňa ve Slezské Ostravě
1790 nejstarší zmínky o těžbě antimonitu v Cajli u Pezinku
   
1791 28.10. bylo zveřejněno nejvyšší rozhodnutí o zrušení Josefínských reforem a o dodržování regálních práv pozemkových vrchností podle Narovnání o hory a kovy, čimž bylo uhlí a další nižší nerosty vyjmuty z horního regálu
1791 byl otevřen důl Sv. Karla u Jemníků na Slánsku
1791 byla zahájena ražba odbočky štoly Kašpara Pluha, zvané Císař František, pod doly u Vysokého Kamene
   
1792 se na západním svahu kopce Dyleň u Chebu dobývalo zlato
   
1793 bylo uhlí opět zařazeno do horního regálu
1793 byly hlášeny další nálezy uhlí na Sokolovsku
1793 byl založen důl Svinná ve Svinné na Plzeňsku
   
1794 byl vydán dekret dvorské komory o osvobození těžařů kamenouhelných dolů od desátků na 10 let
1794 bylo zahájeno pokusné kutání na zlato na orlickém panství štolou Sv. Michala u Mirovic
1794 byl zaražen důl Cuzký na železnou rudu u Holoubkova na Rokycansku
   
1796 byl vydán dekret o povinném vedení statistických údajů o těžbě uhlí a rašeliny
   
1797 byla zastavena těžba stříbrných rud u Roztok nad Labem
1797 byl založen důl Vítek na Kladensku
   
1798 byla na Kladensku zavedena dvojitá vzduchová vodní čerpadla
1898 byla ukončena těžba rtuti v Malachově na Slovensku
   
1799 byl zinek začleněn mezi regální nerosty
1799 bylo vydáno povolení pro kutání uhlí a ražení dědičné štoly Kohlen Felsen v Praze-Libni, Kandertově ulici // v té době byly již v provozu doly v Libni Na Kšinkách a Zlatém Koni ve Vysočanech Boží požehnání
1799 byla v Jáchymově postavena polovysoká pec na tavbu stříbrných rud
1799 byla dohloubena jáma Jarošovka na Březových Horách
1799 byly u Blahotic na Slánsku otevřeny doly Na Tumlplace
1799 byly založeny uhelné doly u Studeněvsi na Kladensku
1799 byly v Petřkovicích zaraženy štoly na uhelných slojích Poustevník a Terezie
1799 byl zřízen horní úřad v Hronově
1799 bylo zavedeno žentourové těžení důlních vod v uhelném dole v Zastávce u Brna
1799 byly zaraženy uhelné jámy Josefi a Boží požehnání u Malých Svatoňovic
1799 byla zaražena štola uhelného dolu v Karviné
1799 bylo objeveno uhelné ložisko u Brezna na Slovensku
1799 zahájena ražba odbočky štoly Kašpara Pluha k jámě Kophan na Hubském pni
   
1800 byly ve Slezské Ostravě hloubeny jámy uhelných dolů Korunní princ a Tadeáš
1800 byly založeny uhelné doly Vilemína a Františka v Malých Svatoňovicích
1800 byl pořízen poslední záznam o těžbě olověných a stříbrných rud u Čavoje u Prievidze
1800 byl postaven nový solivar u Prešova a sůl byla vyráběna odpařováním ze solanky
1800 bylo zahájeno kutání u Nového Knína