Rok Událost
1951 18.12. zahynulo při důlním neštěstí na dole 1. máj v Karviné 13 záchranářů
1951 byla zahájena výstavba dolů Lehota a Dolina na Slovensku
1951 byl dán do provozu lignitový důl v Dudbaňech na Hodonínsku
1951 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Čs armáda v Karviné
1951 při havárii na dole A. Zápotocký v Orlové-Lazech zahynulo 8 havířů
1951 byl zastaven důl Jindřich v Královském Poříčí na Sokolovsku
1951 byl uzavřen lom Julius II u Mostu
1951 byla uzavřena štola Antonín de Padua v Otvovicích na Kladensku
1951 31.12. byl důl Masaryk I v Ostravě-Petřkovicích přejmenován na důl Eduard Urx
1951 31.12. byl důl Masaryk II v Ostravě-Hošťálkovicích přejmenován na důl Lidice
1951 31.12. byly sloučeny doly Jindřich, Františka, President Beneš a Hlubina v jeden n.p. Důl Československá armáda
1951 byly ukončeny dobývací práce v dolnohodrušském revíru
1951 bylo zahájeno dobývání měděné žíly Rosália v Hodruši
1951 Správa kutacích prací Jáchymovských dolů prováděla průzkum na uranové zrudnění v Hoře svaté Kateřiny - byly vyzmáhány štoly Mikuláš a odbočka Kateřina
1951 v Horním Benešově bylo zahájeno zmáhání Stříbrné - Jánské šachty
1951 byla zahájena těžba uranových rud na ložisku Nadlesí
1951 na závod Krušná Hora byly dodány lokomotivy Metallist
1951 pro těžbu uranu byly zaraženy š.č. 9 v Jerusalému, š.č. 10, 11, 12 a 14 na Bytíze
1951 bylo zahájeno zmáhání mědirudného dolu v Tisové - jáma Helena, Hraničářský překop
1951 byla ukončena výstavba úpravny Chvaletice
1951 na Roudném nad šachtou Aleška byla vybudována 11 m vysoká těžní věž
   
1952 byl uzavřen důl Anna v Otovicích na Sokolovsku
1952 komory v hlubinných dolech na Mostecku byly vybavovány nátřasnými žlaby
1952 byl založen Báňský archiv v Kutné Hoře, nyní Geofond
1952 bylo objeveno ložisko magnezitu u Podlužan u Levic na Slovensku
1952 byly zaváděny první pneumatické drapáky při hlubičských pracech v OKR
1952 byla ukončena těžba lignitu v dole Tomáš v Ratíškovicích na Hodonínsku
1952 byla zahájena těžba uranu v oblasti Zadního Chodova
1952 byly uzavřeny doly Lota-Marie ve Světci u Bíliny a Princ Evžen u Mostu
1952 bylo muzeum v Jílovém umístěno v domě “Mince”
1952 byla ukončena těžba antimonitu v Čučme
1952 zahájen novodobý průzkum ložiska Zlaté Hory
1952 zahájena těžba fluoritového ložiska Vrchoslav u Teplic
1952 byla vyhloubena šachta Václav grafitového dolu v Bližné
1952 v Herlíkovicích byl proveden průzkum na uranové zrudnění
1952 v Horním Slavkově byla založena šachta číslo 8 A na žílách P-9 a P-9b
1952 byla založena šachta číslo 18 závodu Bošířany u Horního Slavkova
1952 byly přerušeny práce na těžbě uranu na úseku Abertamy
1952 kompresorovna dolu Krušná Hora se stroji Flottmann a Thompson byla doplněna kompresorem Borec (výroba SSSR) z Chvaletic
1952 na Dole VIII Krušná Hora byla zahájena otvírka západního pole na 6. Patře štolou Zdenko až za II. Anenské hloubení
1952 Protilehlé ložisko Dolu VIII Krušná Hora bylo otevřeno na 11. Patře štolou Božena
1952 Rudný projekt Praha zahájil projektové práce na rekonstrukci povrchových ohjektů závodu Krušná Hora a modernizaci dopravy v dole
1952 na Dole VIII Krušná Hora na 19. Patře XXX. Svážné byla zkoušena metoda příčného pilířování na zával s postupem od nadloží k podloží, která se ale neosvědčila
1952 železnorudný důl Malešov převzal Českomoravský rudný průzkum, n.p., Kutná Hora
1952 důl na polymetalické rudy v Nové Vsi u Rýmařova převzal Českomoravský rudný průzkum
1952 Severočeský rudný průzkum, n.p., Teplice prováděl průzkum nikl-měděného ložiska Rožany
1952 byl zahájen povrchový průzkum na železné rudy v Hraničné
1952 na Schnödově pni u Horního Slavkova byly zahájeny nové průzkumné práce na cín a wolfram
1952 byla založena průzkumná skupina Jáchymovských dolů pro oblast Horažďovic
1952 byla zahájena těžba uranu na ložisku Zadní Chodov
1952 důl Roudný přešel z Rudných a tuhových dolů Příbnam, n.p. na Západočeský rudný průzkum, n.p.
   
1953 31.1. byly sloučeny doly Pokrok a Hedvika v n.p. Důl Julius Fučík
1953 16.2. byl důl Generál Svoboda přejmenován na Vítězný únor
1953 byla zmáhána jáma Brokárna ve Stříbře
1953 byl nasazen uhelný kombajn Donbass v Modrém Kameni
1953 byly uzavřeny lomy Ferdinandův důl a Svornost v Pozorce a Kateřina II na Mostecku
1953 bylo zaváděno pluhové dobývání v OKR
1953 byl otevřen důl Lužná v Lužné na Rakovnicku
1953 byl uzavřen důl Alžběta v Sokolově
1953 byla v provozu šachta č. 8 v Horním Slavkově
1953 byla zmáhána štola niklorudného dolu v Kunraticích u Rumburka

1953

Severočeský rudný průzkum, n.p., Teplice obnovil průzkum na Sn rudy v Přebuzi, bývalý důl byl pojmenován Přebuz I a Hlavní šachta Jáma I
1953 byla v provozu Chemická úpravna Jáchymovských dolů Nejdek
1953 byla zahájena ražba šachty Josef Českomoravským rudným průzkumem, závod Rýmařov
1953 v Horním Slavkově byl ukončen provoz šachty číslo 15 závodu Pichtová hora
1953 závod Barbora - jih v Horním Slavkově byl začleněn pod závod Ležnice
1953 byla zahájena těžba uranových rud na ložisku Čistá
1953 byly v Jáchymově nasazovány na dobývkách škrabákové vrátky
1953 na závod Krušná Hora byly dodány lokomotivy BND 30
1953 na Dole VIII Krušná Hora ve Velkém ložisku XXX. Svážné v I. Revíru byl nasazen první škrabákový vrátek maďarské výroby
1953 byla zahájena ražba dopravní štoly v úrovni 16. patra z Dolu XIV Mníšek pod Brdy do hrudkoven
1953 na měděném ložisku Kunratice u Šluknova prováděl průzkumné práce Severočeský rudný průzkum, n.p., Teplice
1953 grafitové doly ve Velkém Tresném přešly pod Moravské tuhové a rudné doly, n.p., Šumperk
1953 byla dokončena výstavba úpravny zlatých rud ve Studeném na dole Pepř u Jílového u Prahy
1953 byl zahájen vrtný průzkum na železné rudy v Hraničné
1953 byla zprovozněna úpravna uranu Vlčí u Horního Slavkova
   
1954 1.1. byl důl Michálka ve Slezské Ostravě přičleněn k dolu Petr Cingr v Ostravě-Michálkovicích
1954 1.1. byl důl Jan-Marie ve Slezské Ostravě přičleněn k dolu Zárubek
1954 1.1. byl důl Lidice přičleněn k dolu Eduard Urx v Ostravě-Petřkovicích
1954 1.1. byl důl Odra v Ostravě-Přívoze přičleněn k dolu Jan Šverma v Ostravě-Mariánských Horách
1954 byla zmáhána jáma Vojtěch v Milíkově u Stříbra
1954 byla zahájena výstavba lomu Silvestr na Sokolovsku
1954 byla zahájena těžba měděných rud v Jivce na Trutnovsku
1954 byly uzavřeny v Severočeském hnědouhelném revíru: lom Evžen v Mostu, důl Jirásek v Chudějovicích, důl Mariana ve Skyřicích, lom S.K.Neumann v Loučné, důl a lom Alžběta v Chudeřicích a důl 5. květen v Trmicích
1954 byl uzavřen důl Pozdeň v Pozdni u Slaného
1954 byly uzavřeny doly Jednota, Dukla a Rudolf v Habartově na Sokolovsku
1954 byl založen závod IV Uranového průzkumu v Třebíči
1954 byl zahájen provoz š.č. 15 UD Příbram
1954 po podrobném geologickém průzkumu byla zahájena těžba polymetalických rud v Nové Vsi u Rýmařova
1954 při gama průzkumu bylo objeveno ložisko uranu Rožná - Olší
1954 byla do těžby předána část ložiska v Horním Benešově Kutnohorským rudným dolům, závod Horní Benešov
1954 při hloubení šachet byly na Jáchymovsku nasazovány drapákové nakladače sovětské výroby
1954 byly obnoveny práce na těžbě uranu na úseku Abertamy
1954 byla zahájena rekonstrukce a dostavba závodu Krušná Hora
1954 na Dole VIII Krušná Hora byly nasazovány vrátky ŠV-30 a LA-10 při těžbě Malých ložisek Barborských a Tříšiňáckých bloků
1954 na Dole VIII Krušná Hora na Anenském ložisku III. partie a ložisku XXV. svážné byl proveden pokus o dobývání ložisek o malé mocnosti do 2,5 m metodou směrného stěnování na zával
1954 železnorudný důl v Malešově byl převeden zpět na Železorudné doly , n.p., Nučice
1954 byl zahájen průzkum na baryt, fluorit a železné rudy v okolí Měděnce
1954 byla zastavena těžba uranu na Závodu Východ, těžící na šachtě číslo 8 a 14 v Nové Vsi pod Pleší
1954 pro těžbu uranu byla zaražena š.č. 3 A v Kamenné
1954 ložisko nikl-měděných rud Rožany bylo předáno Rudným dolům Jeseník, n.p., závod Jivka
1954 v úpravně grafitu ve Velkém Tresném byly zavedeny splavy a začal se vyrábět jako vedlejší produkt pyrit
1954 1.7. byl zahájen provoz flotační úpravny fluoritu v centrální úpravně v Sobědruhách
1954 byla zahájena výstavba dolu Turkaňk s flotační úpravnou
1954 byla zahájena otvírka nejmocnější části ložiska železných rud Na hroudě ve Zdicích mezi 118. a 135. patrem
1954 byl zahájen geologický půrzkum na cínowolframové rudy v oblasti žilného pásma Gellnauer v Krásně
1954 Báňské inspektoráty I - Jáchymov a V - Bratrství byly sloučeny, byly zrušeny závody Leopold a Klement, vznikly závody Magdaléna, Zlatý kopec a Panoráma
1954 1.4. byl zřízen Závodní ústav národního zdraví uranového průmyslu
1954 šachta Aleška na Roudném byla dohloubena na hloubku 420 m
   
1955 1.1. byly doly Václav v Porubě a Evžen v Petřvaldu sloučeny do n.p. Důl Československý pionýr
1955 byla ve Stříbře zmáhána jáma Antonín a štola Michael
1955 byla prohlubována jáma Julius v Zastávce u Brna
1955 byl zastaven provoz koksovny na dole Antonín ve Zbýšově na Rosicku
1955 byl uzavřen důl Jednota v Novém Sedle na Sokolovsku
1955 zahájena těžba fluoritu na lokalitě Jílové u Děčína
1955 v Doubici u Šluknova byly zahájeny průzkumné práce na olovo-zinkové zrudnění
1955 v Horním Slavkově byl ukončen provoz šachty číslo 11 závodu Pichtová hora
1955 byla ukončena těžba uranových rud v ložisku Nadlesí
1955 byla zahájena těžba fluoritu v Jílovém u Děčína na žilném uzlu 1 štolami číslo 0 a 1
1955 na Dole VIII Krušná Hora byla vyzkoušena metoda dobývání mezipatrovýmzavalováním směrnými chodbami ve východní části 19. Patra Barborského ložiska XVIII svážné
1955 pro těžbu uranu byly založeny š.č. 11 A v Bytíze a š.č. 15 v Brodu
1955 byly zastaveny práce na těžbě olova na dole Antonín ve Stříbře
1955 byly v Ejpovicích uváděny do provozu hrudkovací pece
1955 byl ukončen geologický průzkum cínového ložiska Schnödův peň u Horního Slavkova
1955 byl ukončen geologický průzkum na žilném pásmu Gellnauer v Krásně
1955 byla zahájena nová otvírka Huberova pně v Horním Slavkově
1955 byl ukončen provoz úpravny uranu Bratrství v Jáchymově
   
1956 byl uzavřen důl Pionýr v Rosicích
1956 se začala vyrábět první vrtací kladiva s výplachem v Československu
1956 byla zahájena výstavba dolu 5. květen v Horní Suché u Havířova
1956 byly z kladenských dolů vyřazeni koně
1956 byl uzavřen důl Václav v Kamenném Újezdě na Plzeňsku
1956 byly uzavřeny štoly Jiří a Vlasta a doly Čeněk a Bdín v Bdíně na Rakovnicku
1956 byl zahájen geologický průzkum v oblasti Dolní Rožínky
1956 byla dána do těžního provozu š.č. 9 UD Příbram
1956 byl zahájen průzkum mědirudného ložiska Rybnice u Semil - těžba nebyla zahájena
1956 byl zahájen vyhledávací průzkum na uran na lokalitě Jasenice - Pucov
1956 na bohutínském ložisku byly zaraženy slepé šachty Eduard v prodloužení šachty 25. Únor a Slepá řimbábská jáma
1956 v Doubici u Šluknova byly ukončeny průzkumné práce na olovo-zinkové zrudnění
1956 byl zrušen závod Pichtová hora v Horním Slavkově a sloučen se závoden Zdař Bůh
1956 vznikl samostatný těžební podnik Jáchymovské doly Horní Slavkov; doposud řídil těžbu Báňský inspektorát VI Jáchymovských dolů
1956 byla dána do provozu dopravní štola z Dolu XIV Mníšek pod Brdy do hrudkoven
1956 byl uveden do provozu nový sklad trhavin napojený na Dopravní štolu z Dolu XIV Mníšek pod Brdy
1956 1.4. vznikl samostaný podnik Jáchymovské doly Příbram, n.p.
1956 byla zastavena těžba uranu na Závodu Jih, těžící na úpadní štole a šachtě číslo 12 v Heřmaničkách
1956 pro těžbu uranu byly založeny š.č. 3 C v Kamenné, š.č. 20 na Skalce a š.č. 21 v Hájích
1956 těžba nikl-měděných rud v Rožanech byla zastavena
1956 31.12. byly ve Stříbře ukončeny průzkumné práce Západočeským rudným průzkumem, ložisko bylo předáno RD Příbram, n.p., závod Stříbro
1956 byla dána do proovzu nová flotační úpravna na Březových Horách
1956 byla zahájena otvírka 3. revíru železorudného dolu Na hroudě ve Zdicích na východ od 2. Severojižní poruchy
1956 1.4. došlo ke změně Báňských inspektorátů Jáchymovských dolů na národní podniky Jáchymovské doly se závody:
  • JD Jáchymov - Rovnost I, Rovnost II,Eliáš, Panoráma, Eduard, Plavno, Barbora, Vršek, Eva, Abertamy
  • JD Mar. Lázně - Zadní Chodov I, II, III, Kladská IV, V
  • JD H. Slavkov - Barbora, Ležnice, Zdař Bůh, Bošířany, Horažďovice
  • JD Příbram - Střed, Sever, Kamenná, Bytíz
  • JD Trutnov - Stachanov, Novátor - Rybníček, Krkonoše, Chotěboř, Spišská Nová Ves
  • Chemická úpravna Nejdek - Nejdek, Vlčí
  • JD Stavební závody - Ostrov nad Ohří, Jáchymov, Zadní Chodov, Příbram, Horní Slavkov, Horní Žďár, Trutnov
  • Strojovna Dvory u Karlových Varů
1956 1.7. byla zřízena Revírní báňská záchranná stanice v Jáchymově
1956 průzkum ložiska zlata Roudný byl ukončen
   
1957 bylo nasazeno kolesové rypadlo K 1000 a zakladač na Sokolovsku
1957 byly zaváděny milisekundové palníky čs. výroby v dolech
1967 byl nasazen první razící kombajn PK-3 v OKR
1957 byly uzavřeny lomy Eimova huť v Pozorce a Osvobození v Řetenicích na Mostecku
1957 bylo ukončeno dobývání železných rud v Hraničné ve Slezsku
1957 bylo ukončeno dobývání železných rud v Bělé pod Pradědem
1957 Byla ukončena těžba lignitu v Uhelné ve Slezsku
1957 byly nasazeny první válcové kombajny SKV v OKR
1957 byl nasazen stroj “zátinkář” v dole Nosek v Tuchlovicích, kde byl sestrojen
1957 byla ukončena těžba magnesitu v Sirku u Ratkovské Suché na Slovensku
1957 byla zahájena těžba uranových ložisek Rožná a Chotěboř
1957 byla hloubena šachta č.16 a šachta č. 17 uranových dolů Příbram
1957 byla hloubena jáma Ustaleč uranových dolů u Horažďovic
1957 byl uzavřen důl Filip II v Lubné na Rakovnicku
1957 ukončena těžba grafitu v Černé v Pošumaví
1957 zahájena těžba fluoritu a barytu štolou Josef na Moldavě v Krušných Horách
1957 zahájena ražba štoly Josef v Horním Městě u Rýmařova
1957 byla zaražena š.č. 16 UD Příbram
1957 byla obnovena těžba železných rud na dole Barbora v Medlově na Uničovsku
1957 uranové ložisko Rožná bylo předáno do těžby JD Trutnov
1957 27.10. bylo zahájeno hloubení šachty R-1 uranového dolu v Dolní Rožínce závodem Karla Havlíčka Borovského v Chotěboři
1957 severovýchodně od cínového dolu Přebuz I byl založen úsek Přebuz II a vyhloubena Jáma 2 56 m hluboká
1957 bylo projektováno nové odkaliště Chemické úpravny Jáchymovských dolů Nejdek v Liščím koutě u Vysoké Pece, byla vybudována 3 km dlouhá lanovka, odkaliště nebylo uvedeno do provozu pro problémy s výsypem vozíků lanovky
1957 byla ukončena těžba uranových rud na ložisku Čistá
1957 bylo ukončeno pražení rudy v Chrustenicích
1957 v Jílovém u Děčína byla ukončena těžba fluoritu na žilném uzlu číslo 1
1957 byla ukončena těžba grafitu v Kolodějích nad Lužnicí
1957 pro těžbu uranu byly založeny š.č. 16 v hájích, š.č. 17 na Bytíze a š.č. 18 v Třebsku
1957 byl obnoven geologický průzkum v Rožanech
1957 byl zahájen geologický průzkum na železné rudy oblasti Staré Ransko Českomoravským rudným průzkumem
1957 byla zahájena těžba fluoritu v Harrachově
1957 byly v železorudných dolech v Nučicích nasazeny akumulátorové lokomotivy místo koní
1957 byl ukončen průzkum ložiska železných rud v Ejpovicích
1957 31.12. byl po průzkumu železorudný důl v Hraničné uzavřen
1957 byly zahájeny průzkumné práce na baryt v lokalitě Černovice II
   
1958 byl důl Generál Jeremenko přičleněn k dolu Hlubina v Ostravě-Vítkovicích
1958 1.4. byl důl Mír v Karviné přičleněn k dolu 1. máj
1958 1.4. vznikl n.p. RD Jeseník
1958 byly zastaveny doly Lidice, Anežka a Leopold v Sokolovském revíru
1958 bylo zahájeno hloubení jámy Jan na dole Jan Šverma v Žacléři
1958 byla uzavřena šachta Lill v Hodruši
1958 byly uzavřeny lom Gustav II ve Varvažově, důl Milada II v Chabařovicích a důl Přemysl v Želanech v Severočeské hnědouhelné pánvi
1958 byla zahájena těžba radioaktivních rud v Zálesí u Javorníku
1958 byla ukončena těžba magnezitu v Ružiné na Slovensku
1958 byl uzavřen důl Barbora u Malých Přílep na Kladensku
1958 byly uzavřeny doly Michal ve Starém Sedle a František de Padua v Mírové na Sokolovsku
1958 1.2. byl zřízen národní podnik Jáchymovské doly - geologický průzkum
1958 byla ukončena těžba železných rud v Malešově u Kutné Hory
1958 uranové ložisko Olší bylo předáno do těžby JD Trutnov
1958 bylo zahájeno dobývání uranu v centrální části ložiska Rožná v úrovni 1. Patra průzkumnými šachticemi č. 11 a č. 13 a štolou č. 4
1958 došlo k přesunu vedení závodu Karla Havlíčka Borovského z Chotěboře do Dolní Rožínky a vznikl nový závod Karla Havlíčka Borovského Dolní Rožínka Jáchymovských dolů Trutnov
1958 1.11. bylo zahájeno hloubení těžní jámy č. 1 pro otvírku uranového ložiska Olší
1958 29.12. výměrem ředitele ÚSVTRS byl změněn název Jáchymovské doly Trutnov, národní podnik, na Jáchymovské doly Rožná, národní podnik
1958 pro nebilančnost byl ukončen geologický průzkum cínového ložiska Přebuz
1958 na Bližné byla zahájena těžba grafitu
1958 těžební závod v Horním Benešově byl předán Rudným dolům Jeseník, n.p.
1958 důl v Horním Benešově byl dán do konzervace
1958 v Horním Slavkově byly sloučeny závody Zdař Bůh a Barbora
1958 v Horním Slavkově na úseku Pichtová hora byla opět otevřena šachta číslo 11 a dokončen geologický průzkum
1958 šachta číslo 9 uranových dolů v Horním Slavkově byla předána RD Příbram, n.p., závod Stříbro
1958 na 24. patře Dolu VIII Krušná Hora byly nasazeny trolejové lokomotivy polské výroby LD-1
1958 na Dole VIII Krušná Hora bylo zahájeno dobývání mocných partií mezipatrovým zavalováním
1958 20.3. závod Medlov na těžbu železné rudy byl převeden pod Rudné doly Jeseník, n.p.
1958 pro těžbu uranu byla zaražena š.č. 22 na Bytíze
1958 na ložisku Staré Ransko - Jezírka byl zahájen vrtný průzkum na barevné kovy
1958 grafirové doly ve Velkém Tresném přešly pod Rudné doly Jeseník, n.p.
1958 ve Vlastějovicích byla spojena stará magdalenská úpadní štola se svážnou ze štoly Marie
1958 byla zahájena těžba grafitu v Domoradicích
1958 16.5. byla uvedena do provozu úpravna na dole Turkaňk u Kutné Hory
1958 byly zahájeny průzkumné práce na Ag-Pb rudy v Kšicích u Stříbra
1958 byly zahájeny práce na odvodnění stařin v Huberově pni u Horního Slavkova pomocí překopu ze š.č. 9 Uranových dolů na 3. patře
1958 bylo zahájeno odvodňování nejhlubších partií Huberova pně v Horním Slavkově překopem ze š.č. 4 Uranových dolů
1958 byl zřízen národní podnik Jáchymovské doly - Geologický průzkum v Hluboši u Příbrami
1958 byl zrušen národní podnik Jáchymovské doly Mariánské Lázně, doly přešly pod Jáchymovské doly Horní Slavkov
1958 v Příbrami byla uvedena do provozu úpravna uranu 1.máj
   
1959 9.11. došlo k průvalu vod ze stařin Hubského pně do nově raženého překopu
1959 byl dán do provozu lignitový důl Osvobození v Ratíškovicích na Hodonínsku
1959 bylo ukončeno briketování uhlí v dolech Julius v Zastávce u Brna a Antonín ve Zbýšově na Rosicku
1959 byl zaváděn přehazovací nakladač čs. výroby na rudných a uhelných dolech
1959 byly uzavřeny doly Františka II v Radonicích a Z. Nejedlý v Dolním Jiřetíně a lom S.K.Neumann II v Loučné na Mostecku
1969 byla dána do provozu jáma Olší uranových dolů v Dolní Rožínce
1959 byl uzavřen důl František ve Lhotě pod Žbánem na Rakovnicku
1959 byly raženy štoly Josef a František v Novém Městě pod Smrkem
1959 byla zaražena jáma dolu Obránců míru v Horním Benešově
1959 byla ukončena těžba polymetalických rud v Nové Vsi u Rýmařova
1959 1.10. ze závodu Karla Havlíčka Borovského Jáchymovských dolů Rožná byl vyčleněn úsek Olší jako samostatný závod JD Rožná
1959 1.12. byla uvedena do provozu šachta R-2 jako nový důlní úsek závodu KHB JD Rožná
1959 1.3. v Horním Slavkově byla zastavena těžba na dobývacím prostoru Horní slavkov I na šachtách číslo 1, 2, 8, 8 A
1959 úsek Ležnice u Horního Slavkova byl sloučen s úsekem Barbora
1959 v dobývacím prostoru Krásný Jez byla ražena slepá jáma 6 S ze štoly K-2 a šachta 6 A
1959 podnik Jáchymovské doly Horní Slavkov byl sloučen s Jáchymovskými doly Jáchymov
1959 pro těžbu uranu byly zaraženy š.č. 23 v Ostrově a š.č. 24 v Libici
1959 na lokalitě Staré Ransko byl ukončen průzkum na železné rudy
1959 ve Starém Ransku byla na ložisku Ni-Cu-Co Jezírka vyražena průzkumná šachtice
1959 na štole Mír došlo při ražbě komína k prorážce stařin a průvalu vod
1959 byla zahájena těžba fluoritu na ložisku Blahuňov
1959 byla zahájena těžba měděných rud na dole Helena v Tisové
1959 v Ostrově nad Ohří byl zřízen národní podnik Jáchymovské doly - Projekce
   
1960 byl otevřen lom Šmeral na Mostecku
1960 byly uzavřeny doly Michal a 25. únor na Sokolovsku
1960 byla zahájena výstavba lomu Jiří na Sokolovsku
1960 byly uzavřeny doly Eva I a II v Mutějovicích na Rakovnicku
1960 byl uzavřen Masarykův jubilejní důl ve Zbůchu na Plzeňsku
1960 byly uzavřeny doly Nelson VI a VIII v Oseku, lomy Patria I, II a III v Chudeřicích a zastavena briketárna v Komořanech na Mostecku
1960 byla zahájena těžba českých granátů v Podsedicích u Lovosic
1960 byla zahájena povrchová těžba hutnického křemene u Kremnice
1960 byla zahájena těžba železných rud v Hraničné
1960 byla provedena demontáž posledního vodosloupcového těžního stroje na jámě Lill v Hodruši, který byl převezen do Bánského muzea v prírodě v Bánské Štiavnici
1960 byla ražena štola Světlana u Nového Města pod Smrkem
1960 zahájen průzkum polymetalického ložiska Staré Ransko, zaražena šachta Tereza
1960 byla zaražena Nová jáma v Horním Městě u Rýmařova
1960 byla zaražena Hlavní jáma č.2 závodu Zlaté Hory
1960 na dole Anna na Březových Horách byla zrušena elektrárna
1960 byl zahájen geologický průzkum na měď u Českého Brodu v lokalitách Peklov a Chrást
1960 v Horním Slavkově byly ukončeny těžební práce na šachtách číslo 7 a 11
1960 byla ukončena těžba uranových rud v Horním Slavkově
1960 na Dole VIII Krušná Hora byl u štoly Zdenko osazen hlavní důlní ventilátor
1960 na Dole VIII Krušná Hora v prostoru XL. svážné a západně od I. Anenského hloubení byly vybudovány dva centrální sýpy
1960 byla zahájena výstavba nového závodu Měděnec pro těžbu železných rud
1960 Rudný projekt Praha navrhl nový způsob větrání Dolu XIV Mníšek pod Brdy
1960 1.1. Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních eurovin byla přestěhována do Příbrami
1960 v Příbrami vznikají zádovy JD Bytíz v Dubenci, JD 9.květen v Konětopech a JD Závod pomocných provozů
1960 ve Starém Ransku byla nalezena ložiska barevných kovů Řeka a Doubravka
1960 ve Starém Ransku na ložisku Jezírka byla zaražena šachta Tereza
1960 byla zahájena výstavba závodu Zlaté Hory
1960 byla uvedena do provozu linka na výrobu granulované drti z hlušin na Březových Horách
1960 byla zahájena těžba barytu v Pernarci
1960 byla zahájena těžba barytu v Černovicích II
1960 1.10. byla ustavena účelová organizace Výstavba závodu MAPE v Mydlovarech