Údaje ze starých kronik - historicky neověřené

Rok Událost
733 u Krupky dobýván cín
734 u Jílového dobýváno zlato
740 počátek dolování v Kremnici
743 počátek dolování v Banské Štiavnici
745 založena Banská Štiavnica
770 založena Kremnica
789 bylo nalezeno zlato v Krásné Hoře
898 zmínka o solných pramenech u Prešova
933 začátek dolování zlata v Rychlebských horách
935 nejstarší ražba českých denárů
946 podle Hájkovy kroniky existoval důl Tobola na Jílovsku
947 počátek dolování na Příbramsku
953 rozvoj dolování mezi dnešním Pelhřimovem, Havl. Brodem a Jihlavou
965 zmínka o vývozu českého cínu a zlata ve spisu Ibrahima Ibn Jakuba
969 se zmiňuje o českém stříbře ruský kronikář Nestor
980 zahájení dobývání stříbrných rud na Kaňku u Kutné Hory
985 ražba slavníkovských denárú v mincovně v Malíně u Kutné Hory