Rok Událost
1651 byla zrušena mincovna v Jáchymově a přeložena do Prahy
1651 byla zahájena těžba antimonitu u Jasenné na Slovensku
1652 byl prováděn rozsáhlý průzkum Náchodského panství za účelem nálezu uhlí
1652 je doložena nejstarší zpráva o Bratrské pokladně v Banské Štiavnici
1652 Ratibořské Hory povýšeny na horní městečko
1653 nejstarší zprávy o dolování rumělky v Rožňavě
1654 zahájena ražba odvodňovací štoly dolu Kryštof na Chomutovsku
1656 byla postavena vodní stoka k dolům u Zlatých Hor, vodní kolo o průměru 25 metrů a soustava míhadel
1658 byly dobývány zlaté rudy Na Vyhlídkách u Písku
1658 bylo doloženo dolování v Háji u Oloví
1665 byla ražena Šlikova štola v Abertamech v Krušných horách
1665 byly těženy olověné rudy u Oder na Fulnecku
1665 byly dobývány železné rudy na Kraví hoře u Písku
1666 je doloženo dobývání zlata v Havírkách u Písku
1667 je doloženo dobývání měděných rud v Drnavě
1670 bylo zahájeno dolování uhlí u Třískolup na Mostecku
1671 byly otevřeny železorudné doly u Budišova nad Budišovkou
1671 bylo zastaveno ražení dědičné štoly Sv. Trojice v Banské Štiavnici
1672 byly otevřeny železorudné doly v Lukavicích na Chrudimsku
1673 byla ražena dědičná štola antimonitového dolu v Boněnově u Chodové Plané
1673 byla zaražena jáma Leopold-Piarg u Banské Štianvnice
1674 byly dobývány stříbrné rudy u Temechova na Humpolecku
1674 byl proveden neúspěšný pokus o obnovu dolování u Hor Matky Boží
1675 byla ražena štola sv. Jiří u Rýznburka na Chomutovsku
1675 vydal Jan Kořínek v Kutné Hoře “Paměti kutnohorské”, první českou knihu o dějinách hornictví
1677 nejstarší záznam o trhacích pracech v kutnohorských dolech
1678 byl v Orlové otevřen na krátkou dobu solivar
1680 byl učiněn pokus o obnovu důlních prací u Hankštejna
1680 byly dobývány olověné rudy u Ardova ve Spišsko-Gemerském rudohoří
1680 vypukly mzdové stávky horníků ve Španie dolině
1680 byla postavena první vysoká železářská pec na Slovensku u Dobšiné
1681 je doložena zpráva o léčivých vodách, které vytékaly ze Tříkrálové štoly v Libníči u Rudolfova
1681 byla v Banské Štiavnici postavena věžovitá “klopačka” se znakem Bratrské pokladny nad vchodem
1684 byl prováděn pokus s vnitřním šlapacím kolem pro pohon pístových vodních pump v Banské Štiavnici
1685 znovuotevření vejprtského dolu Milostivá ruka Páně
1687 byly otevřeny stříbrorudné doly u Ratají nad Sázavou
1688 byl dán do provozu důl Jan na poušti u Nového Zvolání v Krušných Horách
1689 byl v Příbrami zřízen královský horní úřad pro horní města Příbram, Nový Knín a Jílové
1689 bylo dobýváno uhlí u Míkovic na Kladensku
1690 nejstarší doklad o dole Sv. Josefa a dědičné štole Všech svatých u Velkého Hleďsebe na Kynžvartsku
1691 byl hlášen nález železné rudy na Svaté Hoře u Příbrami
1691 bylo zahájeno dobývání zlata na dole Kocour u Jílového
1693 nejstarší záznam o trhacích pracech v Kašperských Horách
1695 došlo na Hubském pni u Horního Slavkova k zatopení dobývek pod úrovní Sohlstrichu
1696 byly otevřeny doly u Pilínkova na Liberecku
1696 byly činěny pokusy s dobýváním zlata u Nového Města pod Smrkem
1696 byla znovu zahájena těžba na žíle Reiche Seegen Gottes ve Stříbře
1697 byly otevřeny železorudné doly u Zaječova na Hořovicku
1698 byl vydán horní řád pro Cínovec