Rok Událost
1006 počátek dolování ve Španie dolině a Starých Hamrech
1012 byly otevřeny zlatorudné doly u Zlatých Rýchor na Trutnovsku
1041 založen Most
1045 daroval kníže Břetislav zlatodoly u Stupné na Novopacku ostrovskému klášteru
1056 doloženo rýžování na řece Úpě u Úpice
1068 zmínka o hornících na Slánsku
1072 uherský král Ludvík udělil spišským horníkům kutací práva
1075 zmínka o zlatě z Banské Belé
1075 bylo okolí Kremnice i se zlatými doly v majetku Svätobeňadického kláštera
1086 založeny Rosice
1087 zmínka o rudnících na Kladensku
   
1102 se u Stupné u Nové Paky těžilo zlato a stříbro
1131 při stavbě hradeb ve Stříbře byly odkryty stříbronosné žíly
1135 se v Žateckém podhradí uvádí též “železník”
1135 majitelé železorudných dolů ve Žďáru nad Sázavou postavili tvrz na jejich ochranu
1139 založeno Hostinné v Krkonoších
1146 nejstarší zprávy o cínu z dnešní Krupky
1156 obnoveno dolování stříbrných a olověných rud ve Starém Městě u Banské Štiavnice
1183 nejstarší písemná zpráva o dolech u Stříbra
   
1200 byly založeny Přebuz a Jindřichovice
1200 byla založena Rudná na Moravě
1207 byl založen Hrabišín, dnešní Duchcov
1210 bylo zahájeno dolování zlata u Zlatých Hor, dřívějšího Cukmantlu
1213 nejstarší zmínka o Bruntálu
1217 bylo zahájeno dolování v oblasti Banské Štiavnice
1220 byla založena Jihlava
1220 se dobývaly železné rudy v okolí Domašova na Jesenicku
1220 byly dobývány stříbrné rudy u Deblína
1221 byla vystavena první písemná propůjčka na rýžoviště na řece Opavě u Krnova
1223 první písemná zmínka o Orlové a solných pramenech v okolí
1223 byl solný pramen v Prešově již využíván
1223 dostával Bruntál desátky z dolů, které byly otevřeny do vzdálenosti čtyř mil od města
1225 bylo zahájeno dobývání měděných rud ve Smolníku na Slovensku
1226 nejstarší písemný doklad o těžbě zlata na Opavsku
1227 zmínka o hornické osadě Janov u Bruntálu, kde se těžily měděné, stříbrné a zlaté rudy
1227 daroval markrabě moravský Vladislav klášteru v Hradišti železorudné doly u Domášova a Lažan
1230 založena Krupka
1233 byl prodán Humpolec i se zlatými doly Želivskému klášteru
1233 první zmínka o existenci Jihlavy
1234 obdržel Uničov horní právo a byl povýšen na horní město, zmínka o prvních zlatokopech
1234 nejstarší doklad o dolování v oblasti dnešního Havlíčkova Brodu
1235 první písemná zmínka o zlatodolech na Jílovsku
1235 byla založena Banská Štiavnica
1236 daroval markrabí moravský Přemysl Otakar panu Ctiborovi, purkrabímu hradu Veveří, železorudné doly u Lažánek
1237 nejstarší zmínka o dolování v Kutné Hoře
1238 věnoval markrabí moravský Přemysl Otakar železorudné doly u Zablažan klášteru na Velehradě
1239 je doložena hornická obec Hybe se zlatými doly u Liptovského Mikuláše na Slovensku
1240 byl Přemyslem Otakarem II. založen Písek
1240 první písemný doklad o dobývání cínu u Krupky
1240 Stříbro poprvé uváděno jako město
1240 byla Banská Štiavnica povýšena na svobodné královské horní město
1241 se začalo dobývat zlato v Rýchorských horách
1241 byly zničeny doly u Zlatých Hor vpádem Mongolů
1241 objev cínového ložiska anglickými prospektory z Cornawallu v oblasti Krásna
1241 je doloženo rýžování zlata v povodí Zlaté Opavice
1241 na jižních svazích Krkonoš byly dobývány měděné a stříbrné rudy
1241 bylo zahájeno dobývání cínu v oblasti dnešního Nejdku v Krušných horách
1242 první zmínka o Plešivci na jižním Slovensku
1242 byla založena mincovna v Chebu
1242 je uváděna hornická osada Brzotín u Rožňavy
1243 se rýžovalo zlato v říčce Slaná na Rožňavsku
1243 je uváděna těžba zlatých rud ve Smolníku na Slovensku
1243 první zmínka o dolování u Dobšiné a Jasova
1245 byla zahájena nová výstavba Kremnice, která byla zničena vpádem Tatarů
1249 bylo vydáno Jihlavské právo, první horní zákoník
1250 byla založena Revúca na Slovensku
1251 byly objeveny měděné rudy ve Španie dolině u Hodruši
1252 byl v Humpolci ustaven mincmistr
1253 bylo založen Horní Benešov
1253 byl založen Mutěnín u měděných dolů na Domažlicku
1258 byly založeny doly u Utína
1260 byly Kolín a Čáslav uváděny jako báňská města
1260 byly v provozu zlaté rýže u Heřmanových Sejfů v Jeseníkách
1263 se uvádí rozsáhlé rýžování na Bruntálsku
1264 se uvádějí zlaté rýže u Kasejovic na Horažďovicku
1264 nejstarší zmínka o železorudných dolech v Krompachách na Slovensku
1264 byla Gelnica povýšena na město a byly jí uděleny horní svobody
1264 nejstarší zmínka o železorudných dolech v Krompachách
1265 byla Polička povýšena na královské horní město
1265 první písemná zmínka o Velkém Krtiši na Slovensku
1265 bylo Hybe u Liptovského Hrádku povýšeno na horní město a byly mu uděleny městské a horní svobody
1267 byl založen Frývaldov, dnešní Jeseník
1267 byla založena Andělská Hora u Chrastavy
1267 byla založena Ostrava
1267 bylo zahájeno dolování stříbrné rudy u Panenské Hůrky u Chrastavy
1268 bylo zahájeno dobývání zlatých, stříbrných a olověných rud u Horek u Tábora
1268 první zmínka o těžbě soli na Těšínsku
1269 byl veden spor o hranice dobývání a výnosy ze železorudných dolů a zlatých rýží u Domášova mezi klášterem Hradiště a syny Zdislava ze Štemberka, který dopadl ve prospěch hradišťského kláštera
1270 byl založen Pukarec u Banské Štiavnice
1270 byl založen Rýmařov ve Slezsku
1271 byly dobývány stříbrné a olověné rudy v Pohoří a Kletné na Odersku
1271 obdržela Spišská Nová Ves báňská privilegia
1272 nejstarší zpráva o Nýřanech na Plzeňsku
1272 daroval král Přemysl Otakar II rudné doly u Kraslic a Tisové panu Jindřich z Plavna
1273 záznam o těžbě zlata u Jesenice na Rakovnicku
1273 první zmínka o dobývání stříbra a cínu v Jindřichovicích v Krušných horách
1274 je zaznamenána varna soli v Prešově
1275 nejstarší listina s pečetí Banské Štiavnice, která je nejstarší městskou pečetí s hornickými symboly
1275 bylo Stříbro povýšeno na královské město
1276 byla Kutná Hora povýšena na královské horní město
1276 první zmínka o Klášterci, ke kterému patřil Ciboušov, známý výskytem ametystů, které byly těženy pro výzdobu Karlštejna a Svatovítské katedrály
1277 byly ohledány opuštěné zlatodoly u Ĺubelé a Lupči
1278 byly dobývány stříbrné rudy u Hrobu na Teplicku
1280 byla založena Kremnica
1281 zpráva o dolování soli u vsi Lubné na Těšínsku
1282 první písemná zmínka o Krompachách na Slovensku
1284 zprávy o těžbě železa u Kadaně
1288 je doloženo dobývání stříbrných a zlatých rud u Vogelsejfu a Suchého Sejfu v Jeseníkách
1289 jsou doloženy stříbrorudné doly u Macerova, zaniklé osady na Jihlavsku
1290 záznam o těžbě kaolínu ve Vidnavě
1291 první písemný doklad o dolování zlata v Rychlebských horách
1291 obdržela Rožňava horní svobody
1292 první písemný doklad o dolování zlata ve Štěchovicích
1293 Nové Město na Moravě je na listině krále Václava II uváděno i se stříbrnými doly
1294 povolal král Václav II. římského právníka Gozzia z Orvieta, aby s ním sepsal knihy královského horního práva
1296 byl Jeseník povýšen na město, v jeho okolí byly v provozu zlatorudné a železorudné doly
1297 jsou uváděny zlatodoly u Želešic, jižně od Brna
1300 provedl král Václav II. mincovní reformu
1300 byla zahájena ražba českých grošů v kutnohorské mincovně ve Vlašském dvoře
1300 vydal král Václav II. v Kutné Hoře nejstarší Horní zákon Ius regale montanorum pro všechna královská horní města v Království českém, platil s úpravami až do roku 1854
1300 Krupka se stala svobodným horním městem